Vad är en Domän EPP-Kod?

EPP-kod, eller EPP-nyckel, på engelska känt som Authorization code, är ett av skydden mot obehöriga överföringar av domännamnsregistreringar. EPP-koden syftar till att skydda dina rättigheter som domänägare. EPP-nyckeln krävs vid överföring av .com, .net, .org, .info, .biz, .us, .cn, .com.cn, .net.cn, .org.cn, .cn, .tw och .in. Det är inte möjligt att initiera en domännamnsöverföring för dessa domäner utan en EPP-kod. Denna kod tillhandahålls av domännamnets nuvarande domänregistrator.

En EPP-kod är en auktoriseringsnyckel som tillhandahålls av din nuvarande domänregistrator under din domäns registrering.

Denna unika kod ger ett extra lager av säkerhet när du överför en domän från dess nuvarande registrator till en annan.

När du ska föra över din domän till en ny ägare och en annan registrator behöver du kontakta din nuvarande registrar för att få din domäns EPP-kod (även känd som auktoriseringsnyckel, autentiseringskod eller överföringsnyckel). Observera att anvisningarna för att få EPP-koderna varierar beroende på din registrator.

Internet Corporation samordnar all domänhantering för tilldelade namn och nummer (ICANN), och specifika regler finns för överföring av domäner mellan registratorer. Dessa är tillgängliga på ICAAN:s webbplats.

Det första steget du bör göra för att överföra din domän till en ny registrator är att identifiera din nuvarande registrator. Det finns många domänsökningsverktyg online som du kan använda för att ta reda på din domäns nuvarande registrar. Exempel är https://www.whois.com/ eller https://lookup.icann.org/.


EPP Code Står för Extensible Provisioning Protocol som är alfanumerisk kod som krävs för att överföra domän från en registrar till en annan registrar. EPP-koden är också känd som auktoriseringsnyckel eller hemlig överföringsnyckel.

Auktoriseringsnycklar (eller EPP) genereras av den aktuella registraren och verifieras genom de globala registren för giltighet. EPP koden är därmed unik för varje domännamn. Inga EPP/auktoriseringsnycklar är densamma, så om du överför mer än en EPP-domän måste du skaffa varje domäns specifika kod separat av säkerhetsskäl.

EPP-nyckeln är en av säkerhetsåtgärderna för att skydda din domän från att överföras illegalt. Om någon annan än din registrator begär din EPP-nyckel bör du se till att du validerar begäran.

För att kunna överföra en domän mellan registratorer måste en domän uppfylla följande krav:

1) Domänen måste vara upplåst och bör vara 60 dagar gammal från det datum som registreras eller överförs.

2) Registrerings- och administrativa kontakter bör vara giltiga för att godkänna begäran om överföring.

2) En domän måste ha statusen ”AKTIV” eller ”OK”. Om en domän har statusen ”REGISTRAR-LOCK”, ”REGISTRAR-HOLD”, ”REGISTRY-LOCK”, ”REGISTRY-HOLD”, ”EXPIRED”, ”REDEMPTION PERIOD” eller ”PENDING DELETE” tillåter inte de globala registren registraröverföring.

3) Domänkontakter bör svara på verifieringsmail eftersom domänen inte kan överföras om inte överföringsbegäran godkänns som går till e-postadressen för innehavaren och den administrativa kontakten.

Observera att domäner inte kan överföras utan en EPP-kod. Kort sagt spelar EPP/auktoriseringsnyckeln stor roll för att överföra domäner från en registrator till en annan registrar. EPP-kod krävs inte för brittiska domäner eftersom brittiska domäner endast överförs genom att ändra IPS TAG.

För att få EPP-kod måste du logga in på klientområdet och klicka på min domän, klicka sedan på associera domän och klicka på generera EPP-kod.

Lämna en kommentar