Bygga Länkar (Backlinks)

Välj bland våra auktoritativa hemsidor med SEO-kraft för att stärka din ranking online.

Sök


 • Sök bland våra högkvalitativa sajter vi kan erbjuda länkar från.

Välj ut


 • Välj de sajter som passar dig och ditt projekt bäst.

Köp


 • Skicka dina länkkrav och lägg beställning.

Skicka förfrågan för att få tillgång till dokumentet med sajter

Om backlinks

Bakåtlänkar är särskilt värdefulla för SEO eftersom de representerar en ”röst” från en sida till en annan.

Bakåtlänkar till din webbplats är i huvudsak en signal till sökmotorer från andra som ”röstar” och ”rekommenderar” ditt innehåll och din webbplats.

Om många webbplatser länkar till samma webbsida eller webbplats kan sökmotorer dra slutsatsen att innehållet är värt att länka till, och därför också högkvalitativt, relevant, och värt att presentera högt upp på sökresultaten. Så att få backlinks har en positiv effekt på en webbplatss ranking i sökresultaten och synligheten i sökmotorer.

Den största fördelen med bakåtlänkar är att din webbplats kommer att ha förbättrad SEO-kraft. Googles rankningsalgoritm mäter kvaliteten och antalet inkommande länkar i din webbplatss bakåtlänksprofil, och ju mer kvalitetsbakåtlänkar du kan få, desto bättre blir din totala SEO-poäng.

Ökad ranking i sökmotorer som Google, Yahoo och Bing är en annan av de bästa fördelarna från backlinks du kan få när du får högkvalitativa länkar till din webbplats.

Googles rankningsalgoritm är baserad på ett system som kallas PageRank. Och kärnelementet i den algoritmen är de inkommande länkarna till en webbsida. Värdet som tilldelas en sida mäts genom dess popularitet och det är det som hjälper till att bestämma i vilken ordning webbplatser rankas på sökmotorns resultatsida (sökresultaten) för relevanta frågor (eller nyckelord).

När dina rank i sökmotorer förbättras leder detta till mer synlighet får ditt innehåll på sökmotorerna och därmed mer trafik och fler potentiella kunder. Högre rankade webbsidor tenderar också att rankas för fler sökord totalt. Så en annan positiv fördel med bakåtlänkar i SEO är att ditt innehåll kan upptäckas av ett bredare utbud av sökfrågor som du kanske har riktat in specifikt på genom optimering av din hemsida som helhet.

Fördelen med bakåtlänkar gäller inte bara för att få mer direkt trafik från sökmotorer. En bra bakåtlänk kan också skicka trafik direkt till din webbplats på ett indirekt sätt. Detta inträffar när människor klickar på länkar i en artikel eller blogginlägg och landar på webbsidan på en annan webbplats.

En av de bästa fördelarna med hänvisningstrafik (på engelska referral traffic) från bakåtlänkar är att den inkluderar besökare som är intresserade av att lära sig mer om ditt innehåll. En bra bakåtlänk på en kvalitetswebbplats kan öka medvetenheten om ditt varumärke utan att du behöver konkurrera direkt i SERP:erna för användarklick.

Bakåtlänkar har också fördelen att skapa mer trovärdighet för ditt företag. Det beror på att länkar på andra webbplatser fungerar som tredjepartsindikatorer (eller röster) för både konsumenter och sökmotoralgoritmer att ta hänsyn till när du rangordnar dina webbsidor.

Till exempel är Googles uppdrag för sökningar i sökmotorn att ge användarna de bästa och mest relevanta resultaten. Och för att göra det bra måste den analysera varje webbsida i dess index för att ta reda på vilka webbadresser som är mest populära och viktiga för en viss sökning, fråga, eller nyckelord.

Och när Google rankar ditt innehåll högt i sökresultaten, ger det trovärdighet till ditt varumärke för de som utför sökningen.

Bakåtlänkar förklarat

Bakåtlänkar (Backlinks) är en av de viktigaste faktorerna när det gäller att påverka sökmotoroptimering (SEO). Sökmotorer som Google, Bing och Yahoo använder bakåtlänkar för att avgöra vilka webbplatser som är relevanta och auktoritativa för en viss sökfras eller ämne. Sökmotorer ser på bakåtlänkar som röster av auktoritet som rekommenderar din webbplats. Ju fler kvalitativa bakåtlänkar du har från olika webbplatser, desto högre kommer din webbplats att rankas i sökresultaten.

När en annan webbplats länkar till din webbplats anses detta som en förtroendefull åtgärd. Detta beror på att när webbplatser länkar till din webbplats, är det som att de bekräftar din webbplats relevans och kvalitet för det ämne som länken handlar om. Detta leder till att sökmotorer klassificerar din webbplats som en högkvalitativ auktoritet inom detta område.

Sökmotorer tittar inte bara på antalet bakåtlänkar en webbplats har utan också på kvaliteten på länkarna. En högkvalitativ bakåtlänk är en länk från en högkvalitativ webbplats som är relevant för ditt ämne. Det är bättre att ha en handfull högkvalitativa bakåtlänkar än hundratals lågkvalitativa länkar.

Det finns några faktorer som sökmotorer tittar på för att bedöma kvaliteten på bakåtlänkar:

 • Relevans: En högkvalitativ bakåtlänk kommer från en webbplats som är relevant för ditt ämne eller din bransch.
 • Auktoritet: En högkvalitativ bakåtlänk kommer från en webbplats som har en hög auktoritet, till exempel en ledande organisation, en högkvalitativ nyhetssida eller en välrenommerad akademisk institution.
 • Ankartext: Ankartexten, eller den text som används i länken, bör vara relevant för det ämne som länken handlar om och inkludera dina viktigaste sökord.
 • Variation: Det är viktigt att ha en variation av olika bakåtlänkar som kommer från olika källor, till exempel sociala medier, bloggar, artikeldatabaser och branschnischade webbplatser.

När det gäller bakåtlänkar är kvalitet viktigare än kvantitet. Det är mycket bättre att ha några högkvalitativa bakåtlänkar än många lågkvalitativa länkar. Lågkvalitativa länkar kan skada din webbplats rankning och auktoritet eftersom de ofta kommer från spamsidor, sidor med dålig kvalitet och webbplatser som inte är relevanta för ditt ämne.

Att fokusera på kvantitet snarare än kvalitet kan också leda till att du använder tekniker som är oetiska eller som kan betraktas som spam, vilket kan leda till att din webbplats straffas av sökmotorer.

Därför bör du fokusera på att bygga högkvalitativa bakåtlänkar från relevanta och högkvalitativa webbplatser som är auktoriteter inom ditt område. För att göra detta kan du använda följande strategier:

 1. Skapa högkvalitativt innehåll: Att skapa högkvalitativt innehåll som andra webbplatser vill länka till är en av de mest effektiva strategierna för att bygga högkvalitativa bakåtlänkar. Se till att ditt innehåll är relevant, informativt och engagerande för att locka till sig länkar.
 2. Gästblogga: Att skriva gästbloggar på högkvalitativa webbplatser inom din bransch är ett bra sätt att bygga högkvalitativa bakåtlänkar. Se till att ditt innehåll är relevant och informativt och att du inkluderar en länk till din webbplats i författarbiografin.
 3. Skapa länkvärdiga resurser: Att skapa länkvärdiga resurser, såsom guider, handböcker och verktyg, är ett annat effektivt sätt att bygga högkvalitativa bakåtlänkar. Se till att din resurs är relevant, användbar och lätt att länka till.
 4. Delta i branschdiskussioner: Att delta i branschdiskussioner och nätverk är ett annat sätt att bygga högkvalitativa bakåtlänkar. Se till att du engagerar dig i relevant diskussion och delar din expertis för att bygga relationer med andra branschaktörer som kan länka till din webbplats.

Hur man övervakar och analyserar bakåtlänkar

Att övervaka och analysera dina bakåtlänkar är viktigt för att se till att de är av hög kvalitet och att de inte skadar din webbplats rankning och auktoritet. Här är några steg för att övervaka och analysera dina bakåtlänkar:

 1. Använd en verktyg för att övervaka dina bakåtlänkar: Det finns flera verktyg som kan användas för att övervaka dina bakåtlänkar, inklusive Google Search Console, Ahrefs, Majestic SEO och SEMrush. Dessa verktyg ger dig information om antalet bakåtlänkar till din webbplats, deras källor och deras kvalitet.
 2. Utvärdera kvaliteten på dina bakåtlänkar: När du övervakar dina bakåtlänkar bör du utvärdera deras kvalitet. Se till att länkarna kommer från relevanta och högkvalitativa webbplatser. Om du hittar lågkvalitativa bakåtlänkar, se till att ta bort dem så att de inte skadar din webbplats.
 3. Analysera dina konkurrenters bakåtlänkar: Att analysera dina konkurrenters bakåtlänkar kan hjälpa dig att hitta nya möjligheter att bygga högkvalitativa länkar. Använd verktyg för att undersöka deras länkprofil och se vilka webbplatser som länkar till dem.
 4. Bygg nya bakåtlänkar: Att bygga nya bakåtlänkar är en kontinuerlig process. Använd informationen du har samlat in för att identifiera nya möjligheter att bygga högkvalitativa länkar. Skapa högkvalitativt innehåll, skriv gästbloggar, skapa länkvärda resurser och delta i branschdiskussioner för att locka till dig nya länkar.
 5. Utvärdera din webbplats rankning och trafik: Att utvärdera din webbplats rankning och trafik kan hjälpa dig att se hur dina bakåtlänkar påverkar din webbplats. Om du ser en ökning i rankning och trafik kan du anta att dina bakåtlänkar är av hög kvalitet och att de hjälper till att förbättra din webbplats auktoritet. Om du ser en minskning i rankning och trafik kan det vara ett tecken på att du behöver ta bort lågkvalitativa länkar eller bygga nya högkvalitativa länkar.

Att övervaka och analysera dina bakåtlänkar är en viktig del av din SEO-strategi. Genom att fokusera på att bygga högkvalitativa länkar och regelbundet övervaka och analysera din länkprofil kan du hjälpa till att förbättra din webbplats rankning och auktoritet.

Varför bakåtlänkar är så viktiga

Bakåtlänkar, även kända som inlänkar eller backlinks, är en viktig del av sökmotoroptimering. Här är några skäl till varför bakåtlänkar är så viktiga:

 1. Ökad synlighet i sökmotorerna

Bakåtlänkar kan hjälpa till att öka din webbplats synlighet i sökmotorerna. När andra webbplatser länkar till din webbplats, signalerar det till sökmotorerna att din webbplats har högkvalitativt innehåll som är värt att länka till. Detta kan hjälpa till att förbättra din webbplats rankning i sökresultaten, vilket kan öka din synlighet och locka mer trafik till din webbplats.

 1. Ökad trovärdighet och auktoritet

Bakåtlänkar kan också hjälpa till att öka din webbplats trovärdighet och auktoritet. När andra högkvalitativa webbplatser länkar till din webbplats, signalerar det till sökmotorerna att din webbplats är en källa till högkvalitativt innehåll. Detta kan hjälpa till att bygga din webbplats auktoritet och ge besökare förtroende för din webbplats och ditt varumärke.

 1. Bättre sökmotoroptimering

Bakåtlänkar kan också hjälpa till att förbättra din webbplats sökmotoroptimering. När du bygger högkvalitativa länkar till din webbplats, kan det hjälpa till att förbättra din webbplats struktur och hierarki. Det kan också hjälpa till att sprida länkjuice och relevanta sökord över din webbplats, vilket kan hjälpa till att förbättra din webbplats rankning och öka din synlighet i sökresultaten.

 1. Högre trafik till din webbplats

Bakåtlänkar kan också leda till högre trafik till din webbplats. När en annan webbplats länkar till din webbplats, kan det leda till att besökare klickar på länken och besöker din webbplats. Ju fler högkvalitativa bakåtlänkar du har, desto större chanser har du att locka till dig trafik från andra webbplatser.

Sammanfattningsvis är bakåtlänkar en viktig del av sökmotoroptimering och kan hjälpa till att öka din webbplats synlighet, trovärdighet, auktoritet, sökmotoroptimering och trafik. Genom att bygga högkvalitativa länkar till din webbplats och regelbundet övervaka och analysera din länkprofil kan du hjälpa till att förbättra din webbplats ranking och auktoritet.