Vad är Auktoriseringskod för Domän?

En Auth-Code (även kallad auktoriseringskod, Auth-Info-kod eller överföringskod) är en kod som skapats av en registrar för att hjälpa till att identifiera domännamnsinnehavaren (även känd som en innehavare eller registrerad namninnehavare) av ett domännamn i en generisk toppdomän (gTLD) som drivs under kontrakt med ICANN.

En auktoritetskod krävs för att en domäninnehavare ska kunna överföra ett domännamn från en registrar till en annan.

Registratorer tillhandahåller autentiseringskoden till domännamnsinnehavaren på ett av två sätt:

  • Tillåt registranten att skapa sina egna autentiseringskoder via en kontrollpanel, eller
  • Ange autentiseringskoden efter en begäran.

ICANN har ytterligare Auth-Code-krav för registrarer som finns i överföringspolicyn.

Om du har problem med att komma åt ditt domännamns kontrollpanel, kontakta din domännamnsregistrator.

Om du inte kan skapa din egen Auth-Code via din kontrollpanel bör du kontakta registraren för att få en auktoriseringskod. Om din registrar inte ger dig en autentiseringskod inom fem kalenderdagar efter din begäran, skicka in ett överföringsklagomål.

För information om domännamnet, inklusive registrarnamnet, gör en WHOIS-sökning på https://whois.icann.org. Registrarens namn kommer att ingå i resultatet. En lista över registratorer och länkar till deras webbplatser finns på den ICANN-ackrediterade registrarlistan.

Observera att ICANN inte har tillgång till autentiseringskoder och kan inte skapa dem.

Överföring av domän

Nu är det dags att överföra din domän. Även om din gamla leverantör registrerade domänen åt dig är den inte bunden till dem. Om du kan identifiera dig som den legitima användaren av domänen kan du göra vad du vill med den och bestämma vilken server den ska finnas på. Detta görs via autentiseringskoden.

Vad är en Auth-kod eller EPP-kod och vad används den till?

Auth Code (förkortning för Authorization Code) kallas ibland för AuthInfo Code. Andra termer för samma ämne är EPP-kod (förkortning av Extensible Provisioning Protocol code), EPP-auktoriseringskod, eller överföringsnyckel. Detta är en typ av domänlösenord som endast är känt av den registrerade användaren eller ägaren av ett domännamn. Den består av 6 till 16 tecken och är en kombination av bokstäver och siffror.

När en domän överförs från en registrar eller leverantör till en annan, fungerar Auth Code för att verifiera din auktorisering. Din nya leverantör kommer att kräva denna verifiering för att vara host för domänen på sin server. Detta är det enda sättet de kan vara säkra på att du är den registrerade ägaren och undvika att riskera att det är en olaglig domänöverföring. Att begära autentiseringskoden är det första och viktigaste steget i varje domänöverföring.

Hur får du auktoriseringskoden för din domän?


Begär autentiseringskoden från registraren

Vanligtvis är hosten också registrator för domänen. De tar hand om registreringen för din räkning och tillhandahåller motsvarande hostpaket. I det här fallet behöver du bara begära autentiseringskoden från din nuvarande leverantör. Du kan ofta göra detta via ett enkelt formulär på deras hemsida. I vissa fall kan du dock behöva kontakta kundtjänst. Efter begäran kommer du att få en automatiskt genererad AuthInfo-kod som du måste ange när du begär en ny domänleverantör.

Det finns andra domänregistratorer förutom hostleverantörer. När du registrerade din domän bör du ha fått motsvarande kontaktinformation från din registrar, som du sedan kan använda för att begära autentiseringskoden för din domän.

Begär autentiseringskoden eller EPP-koden från registret

Om du själv registrerade din domän med det angivna registret för din toppdomän, måste du begära auktoriseringskoden för din domän direkt från registret. Om du till exempel har en domän som slutar på .com (en toppdomän), så skulle det registret vara Verisign, som låter dig hantera din domän själv med hjälp av deras domänverktyg.

För andra landskodsdomäner (t.ex. .fr eller .co.uk) och nyare generiska domänändelser som .shop, .music eller .nyc, hittar du specifika register utsedda för varje fall. Du kan konsultera ICANN:s registersida för att hitta ditt register.

Auth-Code, även känd som Auth-Info eller EEP-kod, är ett lösenord som tilldelas av registraren som en nödvändig säkerhetsåtgärd när du begär en överföring för domäner med tilläggen .com, .net, .org, .biz, .mobi eller .info.

.es- och .eu-domänerna har inte denna auktoriseringskod.

Lämna en kommentar