SEO

5 Viktiga Sätt Att Optimera din Webbplats för SEO

I takt med att vårt samhälle blir allt mer digitalt blir det allt viktigare för företag att synas online.

Det finns en mängd olika sätt att göra detta på med allt från displayannonsering, sponsra inlägg, annonsera på sociala medier, och mycket mer.

Men en metod som är central för marknadsföring online är sökmotoroptimering, förkortat SEO.

Faktum är att en övervägande majoritet av alla kunder börjar att göra research i sökmotorer. De kanske söker efter en städare eller nya fotbollsskor, och sannolikheten är att detta görs i en sökmotor.

Av denna anledning vill man såklart som företag synas högt upp i sökresultaten så att kunderna hittar till deras sida. Det är arbetet med att optimera sin webbplats utifrån sökmotorernas algoritmer som är SEO.

På grund av effektiviteten som SEO har som marknadsföringsmetod arbetar en stor del av alla företag med just detta. Men även om SEO är effektiv när den funkar är det inte helt lätt. Att lyckas med SEO kräver både kunskap och konstant arbete.

SEO är dessutom i ständig förändring i takt med att sökmotorerna uppdaterar sina algoritmer vilket gör det viktigt att hålla sig ständigt uppdaterad.

Om du är någon som vill förbättra din SEO men är osäker på var du ska börja har du hittat rätt. I denna artikel ska vi titta närmare på 5 praktiska tips för att optimera din webbplats och därmed förbättra dess prestanda i sökresultaten.

 

1. Förståelse för Sökordsanalys

Det första steget är att börja med sökordsanalys. Detta lägger grunden för ditt SEO-arbete och ger dig någonting att utgå ifrån.

Sökordsanalys handlar om att identifiera de söktermer och fraser som potentiella besökare använder när de letar efter information, produkter eller tjänster som är relaterat till ditt företag och din webbplats. Målet är naturligtvis att ranka högt upp för dessa söktermer och för att göra det måste du såklart veta vilka de är.

Börja med att utvärdera vilka sökord som är mest relevanta för din verksamhet och målgrupp. Ett tips är att undvika alltför specifika sökord till en början då konkurrensen är otroligt hård. Fokusera istället på dem som har en balans mellan sökvolym och konkurrens. Till exempel, om du säljer fotbollsskor kanske du inte vill börja med termen ”fotbollsskor”. Istället kanske du väljer att fokusera på ”Fotbollsskor för breda fötter” som är betydligt mer specifik och därmed har lägre konkurrens. Annars kommer du att behöva konkurrera med jättar såsom Nike, Stadium, mm. som har betydligt mer resurser än dig att dominera i sökresultaten.

Ett tips är att använda sökordsverktyg såsom Google Keyword Planner, SEMrush, eller Ahrefs för att identifiera relevanta sökord. Dessa verktyg gör det möjligt att analysera saker såsom sökvolym, konkurrens, och potentiell trafik för varje sökord så att du bättre kan avgöra om dessa sökord är lämpliga för dig.

När du har en lista på de bästa och mest lämpliga sökorden som du ska fokusera på är nästa steg att inkludera dem på din webbplats. Se till att lägga in nyckelorden i webbplatsens meta taggar, sidorubriker, och innehåll. Du vill naturligtvis skapa specifika sidor och artiklar som var och en fokuserar på ett specifikt sökord. Du bör dessutom se till att skapa användarvänliga och meningsfulla URL-strukturer som innehåller viktiga sökord.

2. Optimering av Sidstruktur och Navigering

Ett annat viktigt steg för SEO är optimering av sidstruktur och navigering. Som du säkert känner till lägger sökmotorer enorm vikt på användarupplevelsen. Tekniskt sett ”rekommenderar” sökmotorer olika sidor när en person söker efter ett specifikt sökord. Om användaren sedan klickar på ett av sökresultaten och hamnar på en hemsida med usel sidstruktur och navigering kommer användaren att bli frustrerad. Detta har en negativ påverkan på sökmotorn eftersom att det var dem som gav en dålig rekommendation.

Med det sagt är användarupplevelsen otroligt viktig för SEO och sidstruktur och navigering är två viktiga komponenter av detta.

En välorganiserad och lättförståelig sidstruktur är viktig både för användarupplevelsen och sökmotorernas indexering av din webbplats. Det gör det enkelt för användare att hitta önskad information på ett smidigt sätt och hjälper dessutom sökmotorer att förstå hierarkin och relevans på din webbplats.

Med det sagt, börja med att dela upp din webbplats i tydliga kategorier och underkategorier för att skapa en hierarki som är lätt att följa. Du bör också undvika onödiga sidor eller alltför många underkategorier som kan försvåra navigeringen.

När det kommer till URL:er bör de vara korta, lättlästa, och beskrivande om vad varje specifik sida handlar om. Inkludera alltid viktiga sökord i URL:erna för att öka deras relevans.

En annan komponent som är viktig att ha på din webbplats är en navigationsmeny. Se till att du har en snygg och intuitiv och lättförståelig navigationsmeny som inkluderar alla viktiga sektioner av din webbplats. Använd även tydliga och beskrivande länktexter för varje menyflik.

Sist men inte minst får vi inte glömma vikten av att mobilanpassade din webbplats. Tänk på att majoriteten av alla användare på sökmotorer använder mobilen. Detta innebär att din webbplats måste vara responsiv och anpassad för olika enheter, särskilt mobila enheter. Testa navigeringen på olika skärmstorlekar för att säkerställa en enhetlig och användarvänlig upplevelse.

En optimerad sidstruktur gör navigeringen på din webbplats enklare för användare samtidigt som du ger sökmotorer en enkel väg för att förstå innehållet. Sökmotorer tenderar att gilla webbplatser som har en logisk struktur och belönar dem därmed med bättre indexering och ranking.

3. Optimering av Innehållet

Nästa SEO-tips är att optimera innehållet.

Självklart utgör innehållet på din webbplats grunden för din digitala närvaror. Det är trots allt för innehållet som finns på din sida som användare kommer till din webbplats. Med det sagt är kvalitén på ditt innehåll otroligt viktig och något som sökmotorer lägger stor vikt vid.

Först och främst måste du fokusera på att skapa högkvalitativt, unikt, och optimerat innehåll som är relevant för din målgrupp.   Se också till att på ett strategiskt men ändå relevant sätt integrera sökord som är relevanta för din målgrupp (de sökord som du identifierat i din sökordsanalys). En utgångspunkt är att varje sida ska primärt fokusera på ett sökord men du bör också inkludera andra, kompletterande sökord då och då i denna sida för att öka relevansen.

När du skapar innehåll är det viktigt att undvika duplicerat innehåll och satsa på unika perspektiv för att få din webbplats att sticka ut. Sökmotorer belönar sidor med högkvalitativt och unikt innehåll och kan straffa de sidor med duplicerat innehåll med sämre ranking.

När du skapar ditt innehåll bör du använda hierarkiska HTML-rubriker (H1 till H6) för att strukturera ditt innehåll och betona viktiga rubriker. Du bör också dela upp texten i lättlästa stycken och inkludera punktlistor för att förbättra läsbarheten. Om användare kommer till din sida och möts av en sida som är fylld av text finns det stor risk att de kommer att bli överväldigade och lämna sidan. Därför vill du skapa innehåll som ser lockande ut och som ökar tiden de spenderar på din sida.

För att göra sidorna mer attraktiva bör du inkludera högkvalitativa, relevanta, och unika bilder. Se till att alltid lägga in alt-texter till bilder så att sökmotorer bättre kan förstå bilderna.

Att skapa innehåll är det första steget men det är också viktigt att regelbundet uppdatera ditt innehåll. Gör det till en vana att regelbundet uppdatera din webbplats med nytt och aktuellt innehåll för att visa att webbplatsen är levande och aktiv. Detta visar sökmotorer att innehållet på din sida aktivt uppdateras och fortfarande är relevant.

Sist men inte minst, använd olika former av innehåll utöver text såsom bilder, videor och andra mediaformer för att öka engagemanget och öka tiden som användare spenderar på din sida.

4. Responsiv Design och Snabba Laddningstider

På senare år har sökmotorer lagt än större vikt på responsiv design och snabba laddningshastigheter. Detta är en utveckling som framförallt drivits av det ökade användandet av smartphones.

Google och andra sökmotorer belönar webbplatser som laddar snabbt och straffar långsamma webbplatser.

Vi diskuterade vikten av användarupplevelsen tidigare och såklart är laddhastigheten en viktig del av detta. Sökmotorer gillar sidor som erbjuder en smidig upplevelse på alla enheter och belönar dem genom att förbättra deras ranking.

Här är några nyckelaspekter att överväga för att optimera din webbplats genom responsiv design och snabba laddningstider:

Vikten av mobilanpassning för SEO:

 • Säkerställ att din webbplats är responsiv och anpassar sig automatiskt till olika skärmstorlekar, särskilt mobila enheter.
 • Google använder mobilvänlighet som en viktig faktor för att rangordna webbplatser, så se till att din design är mobilanpassad.

Optimering av webbplatsens hastighet och prestanda:

 • Använd verktyg som Google PageSpeed Insights för att utvärdera din webbplats laddningstider och följ rekommendationer för förbättringar som ges.
 • Komprimera bilder och filer för att minimera sidans storlek och påskynda laddningstiderna.

Användning av komprimerade bilder och minimering av HTTP-begäranden:

 • Komprimera bilder utan att förlora alltför mycket kvalitet. Detta minskar filstorleken och påskyndar nedladdningen.
 • Minska antalet HTTP-begäranden genom att kombinera och minimera CSS- och JavaScript-filer.

Cachning och Content Delivery Network (CDN):

 • Se till att använda cache för att lagra kopior av ditt innehåll på användarens enhet och minska laddningstider vid upprepade besök. Detta gör att din sida laddar mycket snabbare när en användare besöker din webbplats för andra gånge.
 • Använd ett Content Delivery Network (CDN) för att distribuera innehållet över flera servrar geografiskt. Detta kan förbättra laddningstiderna för användare över hela världen.

5. Användning av Metataggar och Beskrivningar

Något som ibland förbises är metataggar och beskrivningar. Trots detta är dessa ganska viktiga för SEO.

Även om metataggar och meta-beskrivningar inte är direkta rankingaktorer har de en påverkan på din framgång i sökmotorer.

Metataggar och beskrivningar kan användas förbättra synligheten och klickfrekvensen för din webbplats i sökresultaten. I söktresultaten ser användare metataggar och sedan meta-beskrivning under som beskriver innehållet på sidan. En bra meta-beskrivning som gör det tydligt att din sida är relevant för det de söker efter kommer att göra att fler väljer att klicka på den. Detta leder till en högre CTR (click-through rate), vilket är någonting som sökmotorer tittar på.

Tänk dig till exempel att vi har tre sökresultat på position 1, 2, och 3. Om sökmotorer märker att fler personer klickar på resultat 2 än 1 kommer sökmotorer att inse att användare finner resultat 2 mer relevant och flytta upp den till position 1.

Av denna anledning vill du arbeta med både metataggar och meta-beskrivningar för att öka klickfrekvensen och därmed rankingen av din weebbplats.

Här är några saker att överväga när du optimerar metataggar och beskrivningar för din webbplats:

 • Varje sida på din webbplats bör ha en unik meta titel och beskrivning som tydligt beskriver innehållet och lockar användarna att klicka på din sida.
 • Meta titeln bör vara cirka 50-60 tecken för att undvika att den klipps av i sökresultaten.
 • Se till att inkludera viktiga sökord i meta titeln och beskrivningen för att förbättra webbplatsens relevans för sökmotorerna. Till exempel, om du vill ranka för ”röda fotbollsskor” kan det vara bra att inkludera denna term i metabeskrivningen då det ökar chanserna att någon klickar på din sida då man uppfattar det som att din sida är relevant för det användarna söker efter.
 • Se till att nyckelorden känns naturliga och att texten inte uppfattas överoptimerad och inaturlig.
 • Undvik att använda exakt samma meta titel och beskrivning för flera sidor för att undvika förvirring för sökmotorerna.

Som sagt, även om metataggar och meta-beskrivningar inte är direkta rankingfaktorer har de en viktig påverkan på din ranking inderekt. Väloptimerade metatitlar och meta-taggar kan förbättra ranking i sökmoitorerna genom ökad klickfrekvens på samma sätt som dåligt optimerade sådan kan ha motsatt effekt.