Sökmotoroptimering

Såhär Hittar och Fixar du Brutna Länkar för SEO

Sökmotoroptimering, förkortat SEO har blivit en allt viktigare del av företags marknadsföringsstrategier för att synas online.

Eftersom att fler konsumenter än någonsin påbörjar sin kundresa i en sökmotor är det inte konstigt att företag lägger stora resurser för att synas högt upp i sökresultaten. Det är här SEO kommer in.

SEO handlar om att optimera en webbplats för att förbättra rankingen i sökmotorer och därmed öka synligheten. Samtidigt är SEO en komplex marknadsföringsmetod som består an en mängd olika komponenter. Sökmotorer använder hundratals rankingfaktorer när de bestämmer var en sida ska presentera i sökresultaten för ett specifikt sökord. Ditt mål är att tillgodose dessa faktorer så väl du bara kan.

Länkar spelar en viktig roll inom SEO och någonting som du bör undvika så noga du kan är brutna länkar. Men vad är brutna länkar, varför ska du undvika dem, och hur gör man?

Det ska vi titta närmare på i denna artikel.

 

Vad är brutna länkar och varför är de problematiska för SEO?

Brutna länkar är även kända som döda länkar och hänvisar till webblänkar som inte längre leder till giltigt innehåll eller sidor. Du har säkert klickat på en länk någon gång som har lett till en webbplats som inte längre finns eller en sida som har tagits bort. Detta är exempel på brutna länkar.

Brutna länkar kan uppstå av olika anledningar men de är framförallt resultatet av att sidor har tagits bort, URL-strukturer har ändrats, eller att en webbplats inte längre är tillgänglig.

När vi pratar om brutna länkar pratar vi framförallt om länkar som är på din egen webbplats. Brutna länkar kan vara både interna (alltså länkar som pekar till en annan sida på din webbplats) eller externa (länkar som pekar till en annan webbplats än din egen).

Brutna länkar har en negativ påverkan på användarupplevelsen och även din webbplats SEO.

När man arbetar med SEO är det viktigt att veta att det absolut främsta som sökmotorer tänker på är användarupplevelsen. Det kan vara svårt att ha koll på alla flera hundra olika rankingfaktorer men att bara veta att användarupplevelsen är i centrum går en lång väg när du arbetar med SEO. Om allt du gör för att optimera din sida är gjort med användarupplevelsen i åtanke kommer det att att bidra till förbättrade SEO resultat.

Detta för oss till fokus för denna artikel: brutna länkar.

Varför är brutna länkar ett problem för SEO?

Att ha brutna länkar på en webbplats kan ha en enorm negativ påverkan på användarupplevelsen. När man stöter på felmeddelanden som ”404 Not Found” eller ”hittade inte sidan” kan det skapa frustration och leda till att man lämnar hemsidan helt och hållet. Många brutna länkar på en webbplats indikerar också till sökmotorerna att den inte uppdateras vilket kan tyda på att informationen på sidan är utdaterad eller irrelevant, vilket kan påverka dess ranking i sökresultaten negativt. Dessutom tenderar brutna länkar att leda till högre avvisningsfrekvens (bounce rate) vilket är en faktor som sökmotorer tittar på. Om din avvisningsfrekvens är hög är det en indikator på att användare antingen inte hittar det dem söker efter eller att din webbplats har låg kvalitet.

Av alla dessa anledningar är det naturligtvis viktigt att undvika brutna länkar på din webbplats. Detta är viktigt både för en god användarupplevelse men också för synligheten på sökmotorer – men dessa två går såklart hand i hand.

Med det sagt är det viktigt att regelbundet övervaka och åtgärda brutna länkar på din webbplats.

Hur påverkar brutna länkar trovärdigheten hos webbplatsen?

En webbplats fungerar som ditt skyltfönster online. Ditt ansikte utåt helt enkelt. Med det sagt vill du såklart sträva efter att bygga ett så professionellt och snyggt varumärke som du bara kan.

Även om det kan kännas oviktig kan faktiskt brutna länkar underminera förtroendet för din webbplats. Användare kan dra slutsatsen att webbplatsen inte är tillförlitlig eller inte har tillräckligt med resurser för att upprätthålla en korrekt fungerande länkstruktur. Det upplevs som oprofessionellt helt enkelt.

Den minskade trovärdigheten kan i förlängningen påverka användarnas vilja att engagera sig med webbplatsens innehåll, interagera med dess tjänster eller genomföra olika konverteringar.

Verktyg för att upptäcka brutna länkar

Det kanske låter svårt att jaga rätt på brutna länkar och åtgärda dem men tack vare de många verktygen som finns tillgängliga idag är det faktiskt väldigt enkelt och smidigt.

 1. Google Search Console: Search Console är det mest använda verktyget för SEO, utvecklat av Google och dessutom helt gratis. Search Console ger information om eventuella crawl-fel inklusive brutna länkar, och ger även insikt i hur Googlebot indexerar webbplatsen.
 2. Screaming Frog SEO Spider: Detta är ett omfattande verktyg som skannar webbplatser och identifierar olika typer av länkproblem, inklusive brutna länkar. Det ger dig detaljerad information om varje länk och dess statuskod.
 3. Ahrefs: Ahrefs är ett allt-i-ett-SEO-verktyg som inte bara spårar länkar utan också ger insikter om dina konkurrenters länkstruktur. Det kan upptäcka brutna länkar och rapportera dem i realtid.

Det finns flera fördelar med att använda olika SEO verktyg för att hålla koll på dina länkar.

Först och främst kan dessa verktyg skapa automatiserade rapporter som ger en snabb översikt över din webbplats länkstatus. Detta underlättar snabb upptäckt och åtgärd. Med dessa verktyg har du dessutom en kontinuerlig övervakning över länkstatus på din webbplats så att du snabbt kan ingripa och åtgärda brutna länkar innan de påverkar användarupplevelsen eller sökresultaten negativt.

Exempel på populära verktyg för att identifiera brutna länkar

Utöver de verktygen vi diskuterade ovan som framförallt fokuserar på helheten så finns det också verktyg som fokuserar specifikt på att identifiera brutna länkar.

 1. Broken Link Checker: Ett webbaserat verktyg som scannar hela webbplatser och rapporterar om brutna länkar. Det ger också information om var på webbplatsen de brutna länkarna återfinns.
 2. Online Broken Link Checker: Ett användarvänligt verktyg som tillåter användare att skanna webbplatser efter brutna länkar genom att helt enkelt ange webbadressen. Det ger snabba och detaljerade rapporter.
 3. Dead Link Checker: Ett enkelt verktyg som fokuserar på att hitta brutna länkar. Det ger dig möjlighet att skanna hela webbplatser eller enskilda sidor för att identifiera och rapportera om problematiska länkar.

Hur man fixar brutna länkar

Det första steget är att upptäcka brutna länkar men det viktigaste steget är naturligtvis att åtgärda dem så att du undviker att negativt påverka användarupplevelsen och sökresultaten.

Olika typer av brutna länkar

404-fel: När en sida inte längre är tillgänglig och besökare får upp en ”404 Not Found” sida är det viktigt att antingen återställa sidan eller omdirigera besökarna till en relevant ersättningssida.

301-redirect: Om en sida har flyttats permanent till en ny plats bör du använda så kallad 301 redirect (omdirigering).  Detta instruerar webbläsaren och sökmotorerna att den gamla URL:en har ersatts av en ny.

Korrekt användning av HTTP-statuskoder för att hantera brutna länkar.

 1. 301 Moved Permanently: Använd denna statuskod när en sida har flyttats permanent till en ny plats. Det säkerställer att sökmotorer överför sidans ranking och länkvärde från den gamla sidan till den nya.
 2. 302 Found (Temporary Redirect): Använd denna statuskod om en omdirigering är tillfällig. Det innebär att den gamla sidan kommer att komma tillbaka och att länkvärdet behålls för den ursprungliga sidan.
 3. 410 Gone: Om en sida har tagits bort och kommer att förbli borttagen bör du använda denna statuskod istället för en generisk 404. Det hjälper sökmotorer att förstå att sidan avsiktligt har tagits bort.

301-omdirigeringar och hur de påverkar SEO

 1. Identifiera de nya platserna: Innan du implementerar 301-redirects bör du se till att de nya URL:erna är korrekta och relaterade till det innehåll besökarna förväntar sig.
 2. Använd korrekt syntax: Säkerställ att syntaxen för 301-omdirigeringarna är korrekt implementerad i webbservern eller genom ditt CMS (Content Management System).
 3. Aktualisera interna länkar: Om den brutna länken finns i interna länkar på din webbplats bör du se till att uppdatera dessa länkar till de nya målsidorna.

Gå igenom din webbplats och uppdatera alla interna länkar som pekar på sidor med brutna länkar. Detta kan göras manuellt eller med hjälp av olika länkverktyg.

Om andra webbplatser länkar till dina sidor med brutna länkar bör du överväga att kontakta webbplatsägarna för att uppdatera eller korrigera länkarna. Som du vet är bakåtlänkar otroligt viktiga för SEO så naturligtvis vill du säkerställa att även dina bakåtlänkar fungerar och inte är brutna.

Förebyggande åtgärder för brutna länkar

Att ha både externa och interna länkar på din webbplats är viktigt för SEO-optimering men när du har länkar på din webbplats måste du också vara medveten om att några av dessa länkar kan bli brutna.

Av denna anledning behöver du jobba med förebyggande åtgärder för att undvika detta.

Här är några viktiga steg  för att undvika uppkomsten av brutna länkar och bibehålla en stabil webbplats.

 1. Planera regelbundna länkkontroller: Gör det till en vana att regelbundet kontrollera länkarna på din webbplats. Detta kan både göras manuellt och med länkverktyg. Det sistnämnda är naturligtvis betydligt enklare och mer praktiskt. Med regelbundna länkkontroller kan du identifiera eventuella brutna länkar snabbt och vidta åtgärder innan de påverkar användarupplevelsen eller din SEO-prestanda.
 2. Automatiserad övervakning: Det enklaste sättet att hålla koll på brutna länkar är att använda automatiserade verktyg och tjänster. Dessa verktyg kan generera rapporter och informera dig när de hittar eventuella problem.
 3. Permanent URL-struktur: Försök att hålla URL-strukturen konsekvent och ändra så lite som möjligt när det kommer till dina URL:er på din egna sida. Om en sida verkligen måste flyttas bör du använda 301-omdirigeringar för att guida användare och sökmotorer till den nya platsen.
 4. Uppdatera länkar om sidor ändras: Om innehåll uppdateras eller sidor tas bort bör du alltid se till att uppdatera länkar internt och externt för att undvika brutna länkar.
 5. Skapa informativa 404-sidor: De flesta sidor har generiska ”404 error” sidor som bara säger att sidan inte längre finns. Ett tips är att designa anpassade 404-felsidor som ger användbara länkar till andra relevanta delar av webbplatsen eller en tydlig sökväg för att guida besökarna till önskat innehåll. Detta förbättrar användarupplevelsen jämfört med att en besökare bara kommer till en död sida utan att få någon information om vad de ska göra nu. Ge tydliga instruktioner på 404-sidorna för att förklara att sidan inte finns och erbjud länkar till huvudsidor eller en sökfunktion.
 6. Sitemaps för sökmotorer: Ett annat tips är att skapa en sitemap för sökmotorer. Detta ger sökmotorer en strukturerad översikt över din webbplats. Detta hjälper till att förhindra att sökmotorer indexerar gamla sidor eller information, och dessutom kan hitta nya sidor snabbare.
 7. HTML och XML-sitemaps: Erbjud både HTML- och XML-sitemaps. HTML-sitemaps är användbara för besökare och hjälper till att upprätthålla enkel navigering medan XML-sitemaps ger instruktioner till sökmotorer.

Hur brutna länkar påverkar användarupplevelsen

När användare stöter på brutna länkar när de besöker en webbplats kan det skapa frustration och negativ upplevelse. Här är några sätt hur brutna länkar påverkar användarupplevelsen:

Förlust av förtroende: Besökare förväntar sig att webbplatslänkar leder dem till relevant och användbart innehåll. När de stöter på en ”404 Not Found”-sida eller liknande felmeddelanden kan det skada deras förtroende för webbplatsens pålitlighet och professionalism.

Tidsförlust: Att klicka på en länk och upptäcka att den är bruten resulterar i slöseri med tid. Användare måste navigera tillbaka eller söka efter alternativa källor vilket kan skapa irritation.

Negativ påverkan på ditt varumärke: Upplevelsen av brutna länkar kan associeras med bristande underhåll eller ett oprofessionell företag. Detta kan påverka användarnas syn på ditt varumärke som helhet och potentiellt skada ditt rykte.

Avvisning och minskad engagemang: Som vi diskuterade tidigare ökar brutna länkar din bounce rate (avvisningsfrekvens), vilket är när en användare besöker en webbplats och sedan lämnar den direkt efter. Detta är någonting som sökmotorer tittar på, vilket därmed kan leda till sämre ranking i sökmotorer.

Färre återbesök: Om användare konsekvent stöter på problem med brutna länkar kommer de sannolikt att vara mindre benägna att återvända till din webbplats.