Sökmotoroptimering

76 Tips för att Sökmotoroptimera din Hemsida (SEO-optimering)

Sökmotoroptimering är idag en av de mest effektiva marknadsföringsmetoderna som finns.

SEO kräver en den arbete men det är samtidigt en organisk marknadsföringsmetod där du inte betalar för varje klick eller visning. Till skillnad från betald annonsering i sökmotorer där du betalar för att synas högst upp i sökresultaten handlar SEO om att optimera din webbplats på så sätt att den rankar högre i sökresultaten organiskt.

En väl genomförd SEO-strategi kan drastiskt förbättra din ranking och generera en stor mängd trafik och kunder till din webbplats. Men som du säkert känner till är SEO inte helt lätt och kräver dessutom regelbundet arbete.

Sökmotorer använder hundratals rankingfaktorer för att avgöra var en webbplats ska ranka för en specifik sökterm. Med det sagt kan det vara svårt att hålla koll på alla olika aspekter som du måste ta hänsyn till.

För att hjälpa dig har vi därför sammanställt en lista på 76 SEO-tips som du kan (och bör) använda för att förbättra dina SEO-resultat.

Oavsett om du är en nybörjare som vill förstå grunderna eller en erfaren expert som söker fördjupad kunskap, kommer du definitivt att hitta åtminstone några av dessa tips användbara.

76 tips för att SEO-optimera din hemsida

 1. Förstå din målgrupp: Det första steget för att lyckas med SEO är att identifiera och förstå din målgrupp för att sedan skapa relevant och engagerande innehåll.
 2. Nyckelordsoptimering: Använd relevanta nyckelord strategiskt i din webbplats innehåll, titlar och meta-beskrivningar. Nyckelord bör inkorporeras på ett naturligt men ändå strategiskt sätt.
 3. Responsiv design: Se till att din webbplats är responsiv och fungerar bra på olika enheter och skärmstorlekar. Tänk på att en majoritet av användare idag söker på sökmotorer med mobilen.
 4. Snabba laddningstider: Optimera bilder och din webbplats i stort för att förbättra webbplatsens laddningstider. Laddhastigheten spelar en viktig roll för användarupplevelsen och har därför en stor inverkan på din ranking i sökmotorer.
 5. SSL-certifikat: Glöm inte bort att skaffa ett SSL-certifikat för din webbplats. Detta ökar användarnas förtroende och kan dessutom förbättra sökmotorrankingen.
 6. Sitemaps: Skapa och skicka in en sitemap till sökmotorer för att underlätta indexeringen av din webbplats. Detta gör att din webbplats kan upptäcka alla sidor på din webbplats och dessutom indexera dem snabbare.
 7. Användarvänlig URL-struktur: Skapa en logisk och lättförståelig URL-struktur för både användare och sökmotorer. Undvik onödiga siffror, ord, och bokstäver som inte ger något värde och bara gör dina URL:er onödigt långa och komplexa.
 8. Optimera för lokala sökningar: Om du har en Loka verksamhet bör du fokusera på att arbeta med en lokal SEO-strategi för att synas i lokala sökresultat.
 9. Skapa högkvalitativt innehåll: Se till att regelbundet publicera relevant, informativt och högkvalitativt innehåll som lockar och behåller besökare. Detta lockar fler användare men visar framförallt sökmotorer att din sida regelbundet uppdateras och att informationen på din webbplats är relevant.
 10. Header-tags: Använd så kallade header-tags (H1, H2, H3) för att strukturera din webbsida och lyfta fram viktiga sökord. Detta gör dessutom strukturen på din webbplats bättre och mer lättläst.
 11. Internlänkning: Skapa relevanta interna länkar mellan dina webbsidor för att förbättra användarupplevelsen och göra det enklare för sökmotorer att navigera genom olika sidor på din webbplats.
 12. Externa länkar: Bygg kvalitativa externa länkar från pålitliga källor för att öka din webbplats auktoritet. Att länka till etablerade och trovärdiga sidor gör att du stärker trovärdigheten för din egen webbplats.
 13. Mobilvänlighet: Det är otroligt viktigt att din webbplats är mobilvänlig och fungerar som den ska för mobila enheter. Som sagt tidigare använder en majoritet idag mobiler för att söka på sökmotorer.
 14. Optimera bilder: Komprimera bilderna på din webbplats så att de inte är lika tunga och därmed laddar snabbare. Detta ökar laddhastigheten för din webbplats som helhet, något sökmotorer lägger stor vikt vid.
 15. Användarupplevelse (UX): Användarupplevelsen är otroligt viktig för sökmotorer. Av denna anledning är det viktigt att aktivt arbetade att aktivt förbättra och skapa en positiv användarupplevelse genom en tydlig navigering och lättförståelig layout.
 16. Sociala medier: Dela ditt innehåll på sociala medier för att öka synligheten och generera länkar till din webbplats. Länkar på sociala medier är kända som sociala signaler och även om de inte är lika kraftfulla som bakåtlänkar ger de viktiga signaler till sökmotorer som kan bidra till förbättrad ranking.
 17. Schema Markup: Implementera så kallad schema markup för att förbättra hur sökmotorer förstår och visar ditt innehåll i sök resultaten.
 18. Optimerade meta-beskrivningar: Skriv lockande och informativa meta-beskrivningar för varje sida. Meta beskrivningar kan öka klickfrekvensen för sökresultat och indikera till sökmotorer att användare föredrar din sida framför andra, något som gör att din ranking förbättras.
 19. Undvik duplicerat innehåll: Se till att varje sida har unikt innehåll för att undvika duplicerat innehåll och förbättra indexeringen.
 20. Robots txt-fil: Använd en robots txt-fil för att styra sökmotorers crawling på din webbplats.
 21. Google My Business: Registrera och optimera din Google My Business-profil för lokal SEO. När folk söker efter någonting nära dem själva kan din Google My Business profil visas vilket kan bidra till fler kunder.
 22. Användarrecensioner: Gör det till en vana att regelbundet svara på användarrecensioner för att bygga förtroende och förbättra resultaten för lokal SEO.
 23. Länka till pålitliga källor: Genom att länka till pålitliga källor ger du trovärdighet till ditt eget innehåll  då du kan inkludera referenser som beskriver varifrån du har hämtat din information.
 24. Undvik överoptimering: Undvik överanvändning av nyckelord och andra SEO-taktiker som kan uppfattas som spam. Det är viktigt att ha en balans och att inte överoptimera din webbplats på ett onaturligt sätt som kan negativt påverka sökmotorernas syn på din webbplats.
 25. Inkludera videoinnehåll: Video har kommit att spela en allt viktigare roll inom SEO på senare år. Inte minst för att Google äger YouTube. Men framförallt bidrar videor till ökad tid på sidan vilket är en indikator till sökmotorer att användare gillar vad de hittar på din sida.
 26. Länka internt till viktigaste sidorna: Interna länkar är en viktig del av on-page SEO optimering. Med det sagt bör du skapa interna länkar från olika sidor till dina viktigaste sidor för att förstärka deras auktoritet och skapa en bra intern länkstruktur.
 27. Ge responsiv support: Se till att din webbplats ger en användarvänlig supportupplevelse, särskilt på mobila enheter. Som sagt, användarupplevelse är central för SEO så allt du kan göra för att förbättra denna är positivt för SEO.
 28. Begränsa användningen av Flash: Undvik att använda Flash eftersom det kan påverka laddningstiden negativt.
 29. Förbättra 404-sidan: 404 är ett felmeddelande som dyker upp när en användare kommer till en sida som inte längre finns. Framförallt bör du undvika att 404-sidor dyker upp alls men i de fall där du har 404 sidor bör du skapa en anpassad sådan som ger mer information till användaren och som hjälper dem att hitta rätt information om de hamnar fel.
 30. Google Analytics: Implementera Google Analytics för att övervaka och analysera din webbplatsprestanda. Det är bara när du kan utvärdera hur din webbplats presterar som du kan utvärdera vilka SEO-strategier som funkar och vilka som fungerar mindre väl. Analytics är en av de mest använda SEO-verktygen så se till att använda detta verktyg regelbundet.
 31. Skapa en XML-sitemap: Skapa en XML-sitemap för att underlätta för sökmotorer att indexera din webbplats.
 32. Övervaka och hantera döda länkar: Se till att regelbundet övervaka och korrigera döda länkar på din webbplats. Döda länkar, även kända som broken links eller brutna länkar har en negativ påverkan på användarupplevelsen vilket därmed kan negativt dina SEO-resultat.
 33. Använd relaterade sökord: Integrera relaterade sökord för att bredda din webbplatsens synlighet. Generellt bör varje sida fokusera på ett ”huvudsökord” som du vill ranka för men utöver detta bör du inkludera ett par relaterade sökord som är relevanta för huvudsökordet.
 34. Använd schema.org: Implementera schema.org markup för att ge ytterligare information till sökmotorer.
 35. Korta URL:er: Använd korta och lättlästa URL:er för att förbättra användarupplevelsen och skapa länkar. Studier har visat att korta men väloptimerade URL:er med relevanta sökord presterar bättre än långa och väldigt specifika URL:er.
 36. Ge unika titlar till varje sida: Varje sida bör ha en unik och beskrivande titel för att underlätta för sökmotorer och användare.
 37. Optimera för lokala sökord: Använd lokala sökord om din verksamhet är inriktad på en specifik geografisk plats. Till exempel, om du har en skobutik i Bjärnum bör du inte bara skriva ”Skor” utan vara mer specifik och fokusera på sökord såsom ”Skor Bjärnum”. Detta hjälper dig att nå ut till lokala kunder.
 38. Länkbyggande: Som du säkert vet är bakåtlänkar en av de viktigaste rankingfaktorerna. Av denna anledning är det otroligt viktigt att aktivt bygga kvalitativa länkar till din webbplats.
 39. Övervaka konkurrenter: Följ och analysera dina konkurrenters SEO-strategier. Du kan lära dig mycket från dina konkurrenter och dessutom bättre förstå vilka strategier de använder som du själv kan använda.
 40. Optimera för snabba svar (Featured Snippets): Strukturera innehållet för att svara på vanliga frågor och optimera för att visas som utvalda svar i sökresultaten. Du gör detta genom att i en del av sidan koncist och tydligt svarar på huvudfrågan.
 41. Hreflang-attribut: Använd hreflang-attributet om din webbplats riktar sig till flera språk eller regioner.
 42. Komprimering av CSS och JavaScript: Minska storleken på CSS- och JavaScript-filer genom komprimering för snabbare laddningstider.
 43. Använd Header Responsively: Använd rätt HTML-taggar för att strukturera ditt innehåll hierarkiskt och förbättra din webbplats SEO.
 44. Hantera duplicerat innehåll: Undvik duplicerat innehåll genom korrekt kanonisering och användning av canonical-taggar.
 45. Optimera för lokala sökord: Anpassa ditt innehåll för att inkludera lokala nyckelord om din verksamhet har en lokal närvaro.
 46. Användarvänlig navigering: Skapa en tydlig och användarvänlig navigationsstruktur för att förbättra användarens upplevelse. Det ska vara lätt för användare att navigera till olika sidor på din webbplats. Förbättrad navigering innebär bättre användarupplevelse och därmed längre tid spenderad på din webbplats.
 47. Rensa gamla inaktiva sidor: Rensa bort gamla och inaktiva sidor för att förbättra webbplatsens övergripande kvalitet. Tänk dock på att åtgärda eventuella brutna länkar som då uppstår. Helst bör du uppdatera dessa sidor snarare än att ta bort dem helt för att undvika en massa brutna länkar.
 48. Undvik överdriven användning av annonser: För mycket reklam kan påverka användarupplevelsen negativt och därmed påverka din SEO.
 49. Övervaka och anpassa strategin: SEO är i ständig förändring och det är därmed viktigt att regelbundet utvärdera din SEO-strategi och anpassa den efter förändringar i sökmotoralgoritmer och branschtrender.
 50. Följ lagstiftningen: Se till att din webbplats följer alla relevanta lagar och riktlinjer för integritet och tillgänglighet.
 51. Utforska Long-Tail Nyckelord: Inkludera långa och specifika nyckelord för att rikta in dig på en mer nischad publik. Long-tail keywords är generellt enklare att ranka för än mer specifika sökord. Till exempel, ”Röda lackskor barn” är betydligt enklare att ranka för än bara ”barnskor”. Även om du kan fokusera på bredare sökord också bör en stor del av ditt fokus vara på long-tail keywords, åtminstone tills du har stärkt din webbplats auktoritetoch möjlighet att konkurrera med större aktörer inom din industri.
 52. Utnyttja Brödsmulor (Breadcrumb navigation): Använd brödsmulor för att förbättra navigeringen och sökmotorindexeringen.
 53. Förbättra sidhierarkin: Strukturera din webbplats så att det är lätt för besökare och sökmotorer att förstå hierarkin.
 54. Länka till äldre inlägg: Skapa länkar från nya inlägg till äldre relevanta innehåll för att hålla dem aktuella och förbättra deras SEO-värde.
 55. Förbättra serverns svarstid: Optimera din servers prestanda för snabbare laddningstider och en bättre användarupplevelse.
 56. Följ upp med besökare: Använd retargeting och remarketingstrategier för att locka tillbaka besökare och få dem att konvertera.
 57. Använd avancerad sökmotoroptimering för bilder (Image SEO): Texten är inte det enda du bör optimera på din webbplats. Även bilder bör optimeras för SEO. Använd alt-text, bildtitlar och bildbeskrivningar för att förbättra synligheten av dina bilder i sökresultaten. Tänk på att även bilder kan driva trafik till din webbplats.
 58. Använd taggar på rätt sätt: Använd taggar som kategorier och etiketter strategiskt för att organisera och strukturera ditt innehåll.
 59. Övervaka och svara på recensioner: Du bör aktivt övervaka recensioner och svara på dem för att bygga förtroende och engagemang.
 60. Skapa en användargenererad innehållsplattform: Engagera användarna genom att låta dem bidra med innehåll som recensioner eller kommentarer.
 61. Inkludera sociala delningsknappar: Förenkla delning av ditt innehåll genom att inkludera sociala delningsknappar på din webbplats. Detta bidrar till stärkta sociala signaler vilket kan förbättra din SEO.
 62. Utforska lokal betald sökmarknadsföring: Om du har en budget kan det vara bra att använda betald sökmarknadsföring för lokal synlighet. Detta kan fungera som ett bra komplement till ditt SEO arbete.
 63. Skapa och optimera FAQ-sidan: En FAQ-sida kan hjälpa till att svara på vanliga frågor och förbättra sökmotorindexeringen. Och såklart så förbättrar FAQ användarupplevelsen genom att ge svar på de frågor som användare söker efter.
 64. Använd ”nofollow” på icke-viktiga länkar: Om du har länkar som inte bidrar till din SEO, använd ”nofollow”-attributet. Detta gäller framförallt externa länkar där du inte vill ge länkkraft till målsidan. Det kan vara särskilt bra att använda nofollow när du länkar till sidor som är irrelevanta eller kan potentiellt uppfattas som spam.
 65. Utforska möjligheter med influencer-marknadsföring: Samarbeta med influencers för att öka synligheten och skapa trovärdighet. Influensers med egna bloggar kan dels ge dig bakåtlänkar och dels öka intresset för ditt företag vilket gör att fler användare söker efter dig på sökmotorerna, något som ger positiva signaler och stärker ditt varumärke.
 66. Förbättra sidhastigheten: Använd verktyg som Google PageSpeed Insights för att identifiera och åtgärda problem som påverkar sidhastigheten.
 67. Jobba med video-SEO: Optimera ditt videoinnehåll genom att använda relevanta titlar, beskrivningar och taggar. Precis som bilder behöver även videor på din sida SEO-optimeras.
 68. Använd reponsiv annonsering: Använd annonser som anpassar sig till olika enheter för en bättre användarupplevelse.
 69. Testa och optimera Call-to-Action (CTA): Testa olika CTA och analysera vilka som ger bäst resultat för konverteringar.
 70. Övervaka och åtgärda URL-omdirigeringar: Se till att URL-omdirigeringar hanteras korrekt för att undvika brutna länkar.
 71. Optimera för röststyrda sökningar: Anpassa ditt innehåll för att svara på vanliga frågor som användare ställer genom röststyrda enheter. Det blir allt vanligare för användare att söka med assistenter såsom Alexa och Google Home och av denna anledning blir det viktigare att optimera sidor för röstsökningar.
 72. Undvik överanvändning av popups: Använd popups sparsamt för att undvika att det påverkar användarupplevelsen och SEO-negativt.t
 73. Skapa och distribuera infografik: Dela information genom infografik för att öka delning och länkning till din webbplats. Folk brukar gilla infografiker och delar ofta dessa själva vilket kan leda till ökad synlighet och fler bakåtlänkar till din sida.
 74. Förbättra navigeringen med dropdown-meny: Använd en välstrukturerad dropdown-meny för att förbättra användarupplevelsen och navigeringen.
 75. Använd webbplatsspecifika sökmotorer: Registrera din webbplats på branschspecifika sökmotorer för ökad målgruppsnärvaro.
 76. Övervaka och förbättra användarbeteende: Analysera användarbeteende på din webbplats och anpassa innehållet efter deras preferenser.

Söker du efter en marknadsplats för köp och sälj av premiumdomäner och utgångna SEO-domäner med länkkraft? Besök Marknad.toppdomaner.se för att hitta högkvalitativa domäner och göra smidiga affärer.