SEO hemsida

Vad är On Page SEO? Förklarat!

Sökmotoroptimering, förkortat SEO kan i stora drag delas in i två kategorier: on page SEO och off page SEO. Båda dessa två komponenter spelar viktiga roller i den övergripande SEO-strategin och är nlödvändiga för att lyckas med SEO.

On-Page SEO, eller ”On-Site SEO” fokuserar på alla de åtgärder du vidtar på din hemsida för att förbättra kvalitén på webbplatsen och uppnå bättre ranking och därmed resultat i sökmotorer.

Medan Off-Page SEO involverar externa faktorer som länkar och sociala signaler, handlar On-Page SEO om att optimera själva webbsidan för att möta sökmotorernas kriterier och ge en bättre användarupplevelse.

On-Page SEO är ganska brett och innehåller en mängd olika aspekter och detaljer med tanke på en hemsidas komplexitet. Om du är ny till SEO är det inte konstigt om du upplever det som lite överväldigande. Det finns många aspekter på en hemsida som kan justeras och förbättras för att skapa bättre resultat. Detta inkluderar allt från sidhastighet till innehållet på sidan, utformingen, bilder, länkar, och mycket därtill. Till grund för denna strategi är dock det övergripande målet att skapa en mer högkvalitativ webbplats som erbjuder bättre användarupplevelse.

I det totala SEO-arbetet spelar on-page SEO en central roll. En liknelse är att ha en dålig produkt men fantastisk marknadsföring. Trots att marknadsföringen är bra kommer du att ha svårt att generera resultat över tid på grund av att din produkt är undermålig.

Detsamma gäller för SEO.

Du kanske har en fantastisk off-page SEO strategi men om din hemsida är långsam och har dålig användarupplevlese kommer du att ha svårt att uppnå maximala resultat.

I denna artikel ska vi ta en närmare titt på off-page SEO och diskutera allt du behöver veta.

Grundläggande begrepp

Nyckelord och deras roll

Nyckelord utgör grunden för On-Page SEO och är de ord eller fraser som användare skriver in i sökmotorerna när de söker efter information.

När du skapar din sida är det viktigt att göra en sökordsanalys för att förstå vilka nyckelord som är relevanta för din industri och målgrupp så att du kan tilltala din målgrupp. Utifrån sökorden som identifierades i din sökordsanalys bör du fokusera på att skapa innehåll som sökmotorerna anser vara relevant och värdefullt. Inkludera dessa nyckelord strategiskt i titlar, meta-beskrivningar, rubriker och själva innehållet på webbsidan för att svara på användares sökningar och därmed förbättra din ranking i sökresultaten för dessa sökord.

Meta-tags och dess påverkan

En annan aspekt av on-page SEOO är meta-tags. Detta är HTML-element som ger information om en webbsida till sökmotorerna. De mest relevanta meta-tagsen för On-Page SEO inkluderar Title Tag, Meta Description och Meta Keywords (även om den sistnämnda har minskat i betydelse). Title Tag är särskilt viktigt eftersom det visas som rubriken i sökresultaten och spelar en nyckelroll i att locka användare till att klicka på länken. En väl utformad och attraktiv title tag kommer att locka användare att klicka på ditt sökresultat. Detta leder till ökad trafik men är också en indikation till sökmotorer att folk finner din sida relevant, vilket kan förbättra din position i sökresultaten.

Att skriva engagerande och relevanta meta-tags är därför en kritisk del av att optimera en webbsida för sökmotorer och användare.

Rubriker (H1, H2 osv.) och dess betydelse

Rubrikerna på en webbsida, särskilt H1 (rubrik 1), H2 (rubrik 2) och så vidare, hjälper till att strukturera innehållet och ge tydliga signaler om sidans och innehållets hierarki till både användare och sökmotorer. H1-rubriken representerar vanligtvis sidans huvudrubrik och bör innehålla relevanta nyckelord för att stärka sidans sökmotoroptimering. Genom att använda en hierarki av rubriker korrekt kan du förbättra din sidas läsbarhet och användarupplevelse samtidigt som du ger sökmotorerna viktig information om sidans struktur och innehåll.

Struktur och Innehåll

När det kommer till struktur och innehåll har vi först och främst URL-struktur och innehåll. Din URL-struktur på din hemsida spelar faktiskt en viktig roll i On-Page SEO. Sökmotorer och användare bör kunna förstå innehållet i en sida genom att bara titta på dess URL. Av denna anledning vill du använda ren och lättläst URL, som inkluderar relevanta nyckelord. Detta kan dessutom förbättra sidans klickfrekvens och sökmotorrankning. Undvik långa och kryptiska URL:er och använd istället på korta, beskrivande länkar. Till exempel, en url som ser ut såhär: dinsida.se/herrskor/röd är bättre än dinsida.se/skor/category/5429.

Kvaliteten på innehållet och dess påverkan på ranking

Som du säkert känner till är kvaliteten på innehållet på din hemsida en grundbuld för att lyckas med SEO. För att ranka hlögt i sökresultaten måste din sida ge svar på det användaren söker efter och erbjuda högkvalitativt innehåll. Av denna anledning är består en stor del av on page SEO arbetet med just innehåll.

Förut kunde man inkludera så många nyckelord som bara gick på en sida och ranka högt men dem dagarna i förbi. Idag ligger vikten på hur väl innehållet svarar på användarens frågor och behov och denövergripande användarupplevelsen på sidan. På senare år har det dessutom blivit allt viktigare att inkludera relevanta bilder och multimediaelement då det berikar sidans innehåll, förbättrar användarupplevelsen, och belönas av sökmotorer.

Användning av bilder och alt-attribut för SEO-fördelar

Sökmotorer har lagt större vikt på multimediaelement under de senaste åren vilket beror på att det är det användare vill ha samt att det förbättrar användaruplevelse. Ett tips är att bädda in YouTube videos på din sida (då Google äger Youtube och gynnar detta) samt att använda högkvalitativa och relevanta bilder.

Tänk på att miultimedia också påverka sidans prestanda så det är viktigt att de optimeras korrekt. Ett tips här är därför att optimera bilder genom att komprimera dem så att de inte är för tunga och därmed ökar laddtiden på sidan. Du vill göra detta utan att förlora kvalitet.

Utöver detta är även användningn av alt-attribut viktig för sökmotoroptimeing. Alt-attribut beskriver bilden och gör det möjligt för sökmotorer att förstå dess innehåll, vilket kan leda till förbättrad synlighet i bildsökresultaten. Sökresultaten för bilder kan också driva trafik och är ofta en underskattad aspekt av SEO.

Tekniska aspekter

När man talar om SEO pratar man ofta om den tekniska delen av hemsida. Detta beror på att den tekniska delen av din hemsida kan beskrivas som grunden. Med en instabil grund blir det svårt att bygga vidare med alla andra komponenter. Av denna anledning är det viktigt att först lägga grunden och säkerställa att alla tekniska komponenter är optimerade.

Snabba laddningstider och dess påverkan på sökresultat

Snabb laddningstid är en otroligt viktig del för att lyckas med SEO. Som vi diskuterat är användarupplevelsen otroligt viktig för sökmotorer och en hemsida som laddar långsamt påverkar användningsupplevelsen negativt och kommer få folk att lämna sidan innan den laddat klart.

Med detta i åtanke vill du optimera din hemsida så att den laddar snabbt. Det finns många olika sätt att snabba upp din sida, varav de viktigaste är att komprimera bilder, minimera HTTP-begäranden och använda cache-tekniker.

Mobilvänlighet och responsiv design

Idag är majoriteten av användarna av sökmotorer mobila användare. Detta har gjort att sökmotorer lägger allt större vikt på mobilvänlighet och respons design.

Det är en självklarhet att din hemsida ska vara mobilvänlig med en respons design vilket innebär att innehållet anpassas och visas korrekt på olika skärmstorlekar. Google använder också mobile-first indexering vilket innebär att det primärt använder mobilversionen av en webbplats för att bestämma dess ranking i sökresultaten.

Canonical-taggar och deras användning

Duplicerat innehåll kan påverka sökmotorrankningar negativt. Canonical-taggar är ett verktyg för att hantera detta problem genom att ange den ”kanoniska” versionen av en sida. Detta hjälper sökmotorer att förstå vilken version av innehållet som är mest relevant och undviker att behandla liknande sidor som identiskt innehåll. Användningen av canonical-taggar är särskilt viktig när det finns flera versioner av en sida, såsom HTTP och HTTPS eller www och icke-www-versioner.

Som du kan se spelar tekniska aspekter av On-Page SEO en central roll i hur sökmotorer indexerar och rankar webbsidor. Det är många olika aspekter som du måste tänka på utöver de viktigaste som vi har diskuterat här.

Optimering av sidans prestanda

Som vi har diskuterat är sidans prestanda och laddhastighet otroligt viktig för användarupplevelsen. Låt oss ta en närmare titt på de viktigaste stegen du kan ta för att optimera detta.

Komprimering av bilder och andra mediafiler

Bilder och multimediaelement är ofta de största filerna på en webbsida. Med detta å åtanke kan deras storlek påverka sidans laddningstid betydligt. Det finns flera komprimeringstekniker som du bör använda för att minska filstorleken utan att kompromissa med bildkvaliteten. Detta resulterar i snabbare laddningstider och därmed förbättrad användarupplevelse samt positiva signaler till sökmotorerna.

Användning av cache för snabbare sidbelastning

Cache är en teknik där en webbläsare lagrar kopior av webbsidor lokalt så att de kan laddas snabbare när en användare besöker din hemsida igen. Genom att implementera cachning för olika webbresurser minskar behovet av att hämta dessa resurser från servern varje gång en användare besöker sidan. Detta minskar belastningen på servern, förbättrar sidans prestanda, och minskar tiden det tar för sidan att ladda.

Minimering av HTTP-begäranden för förbättrad prestanda

Varje komponent på en webbsida, såsom bilder, scripts och annat, kräver en HTTP-begäran för att laddas. Ju fler begäranden en sida har, desto längre tar det normalt att ladda sidan. Genom att minimera antalet HTTP-begäranden kan du förbättra sidans laddningstider avsevärt. Detta kan uppnås genom att kombinera och minska storleken på filer, använda CSS-sprites och implementera asynkron laddning av resurser.

Användning av strukturerad data

Implementering av schema markup för bättre sökresultat

Schema markup är en form av strukturerad data som du kan använda för att ge ytterligare information om sina sidor till sökmotorerna. Med schema markup kan du förbättra hur din webbplats resultat visas i sökresultaten genom att inkludera extra information såsom recensioner, betyg, pris, evenemangsdatum och mycket mer. Detta gör det möjligt för sökmotorerna att förstå och presentera information på ett mer detaljerat sätt vilket ökar chansen att användarna klickar på sidan. Detta kan bidra till att förbättra sidans CTR (click-through rate) vilket leder till mer trafik och i längden potentiellt också förbättrade sökresultat.

Rich snippets och dess inverkan på klickfrekvens

Rich snippets är visuellt framträdande resultat i sökresultaten som inkluderar extra information utöver den vanliga meta-beskrivningen. Detta kan vara i form av recensionstjärnor, produktprestanda, receptinformation och mer. Det vanligaste är att se ett textutdrag under ett sökresultat. Rich snippets genereras genom att använda schema markup. Att ha rich snippets kan locka uppmärksamhet och öka chansen att användare klickar på sidan, även om den inte rankar först. Detta kan resultera i en högre klickfrekvens och bättre synlighet.

Mätning och Analys

Precis som med alla marknadsföringsmetoder är det viktigt att mäta, analysera, och utvärdera för att veta hur du presterar. Med hjälp av denna information kan du bättre anpassa och justera din strategi för att uppnå bättre resultat.

Verktyg som Google Analytics och Google Search Console ger dig en djupare insikt i olika aspekter av webbplatsens trafik och synlighet. Google Analytics spårar besökares beteende, sidvisningar och konverteringar, medan Google Search Console ger information om hur sökmotorer indexeras och visar webbplatsens resultat i sökresultaten.

Uppföljning av nyckelord och rankingar

Nyckelord och rankingar förändras över tid beroende på olika faktorer, inklusive förändringar i konkurrensen och sökmotoralgoritmer. På grund av detta bör du göra det till en vana att regelbundet följa upp nyckelord och rankingar. Detta är nödvändigt för att identifiera trender och göra justeringar i SEO-strategin. Det finns olika verktyg tillgängliga, både gratis och premium, som gör det möjligt att följa dina nyckelordspositioner och identifiera möjliga förbättringsområden.

Tänk på att övervakning och analys inte är en engångsaktivitet utan en kontinuerlig process.

Vanliga misstag att undvika

Duplicerat innehåll och dess negativa effekter

En av de vanligaste misstagen inom On-Page SEO är att ha duplicerat innehåll på webbplatsen. Duplicerat innehåll kan uppstå av olika skäl såsom användning av liknande meta-beskrivningar, identiska sidor med olika URL:er eller överdriven användning av syndikerat innehåll. Duplicerat innehåll kan ha en negativ effektiv på dina SEO resultat genom att sökmotorerna väljer att inte indexera eller ranka sidor. Undvik därför duplicerat innehåll så långt det går och för de sidor som innehåller duplicerat innehåll kan du använda canonical taggar.

Ignorera mobila användare och dess konsekvenser

Som vi sagt tidigare är en majoritet av användarna på sökmotorer idag mobila användare. Av denna anledning är det ett stort misstag att endast utforma din webbplats för datorer. Du bör istället lägga stor vikt på mobilvänlighet och att skapa en responsiv design.

Försumma länkar och internlänkstrategi

Länkar utgör nätet inom din hemsida som leder användare (och sökrobotar) från en sida till en annan. Interna länkar är ofta underskattade inom SEO men kan faktiskt ha en stor inverkan på dina resultat.

Att försumma att skapa relevanta interna länkar kan leda till en mindre sammanhängande struktur och svårigheter för sökmotorer att indexera och förstå sidans hierarki. Å andra sidan kan överanvändning av interna länkar, särskilt om de är irrelevanta eller överoptimerade med nyckelord, leda till förvirring och en försämrad användarupplevelse.

Framtida trender inom On-Page SEO

Då SEO är ständigt föränderlig är det viktigt att hålla sig uppdaterad med de senaste trenderna och förändringarna för att hålla din strategi relevant och din hemsida anpassad därefter.

Den första trenden är kopplad till den ökande användningen av röststyrda enheter som smarta högtalare och mobila assistenter. I takt med att detta blir allt mer populära förändras också användares sökmönster. En del i att anpassa sig för detta inkluderar därför att anpassa innehåll för att svara på naturligt formulerade frågor. Att optimera för särskilda frågor och använda ett mer konversationsinriktat språk blir allt viktigare för att möta de unika kraven som röststyrda sökningar medför.

BERT-algoritmen och betydelsen av naturligt språk

Google har implementerat BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) för att förstå sammanhanget och innebörden i användares sökningar bättre. Framtida On-Page SEO kommer antagligen att behöva en mer fokuserad ansträngning för att producera innehåll som svarar på användarnas avsikter snarare än att bara matcha nyckelord. Fokusera på naturligt språk i konversationsstil och fokusera på att täcka bredare ämnen för att tillgodose BERT-algoritmens förståelse av användaravsikter.

Ökad vikt på användarupplevelse och Core Web Vitals

Sist men inte minst, Google har nu ett tag betonat vikten av användarupplevelse genom Core Web Vitals

Detta mäter faktorer som sidans laddningstid, interaktivitet och visuell stabilitet. Framtida On-Page SEO kommer att kräva en mer djupgående inriktning på dessa aspekter för att säkerställa att webbsidor inte bara är innehållsrika och relevanta utan också snabba och användarvänliga. För att förbli relevant i framtidens SEO landskap är det därför viktigt att optimera för Core Web Vitals för att ge en tillfredsställande användarupplevelse till användare.