Sökmotoroptimering

Vad är Off Page SEO? Komplett Guide

Sökoptimering (SEO) är en kraftfull men väldigt effektiv for av marknadsföring som en stor andel av företag har anammat då en stor andel av kunders köpresa börjar på just sökmotorer. Samtidigt är SEO ständigt föränderlig vilket gör det viktigt att hålla sig uppdaterad med nya tekniker och strategier för att fortsätta att prestera väl med SEO.

Medan många är bekanta med begreppet On Page SEO, vilket handlar om att optimera innehållet och strukturen på en webbplats, är Off Page SEO lika, om inte ännu viktigare. Off Page SEO refererar till de alla de aktiviteter som genomförs utanför din webbplats för att förbättra dess synlighet i sökmotorer.

SEO brukas ofta delas upp i dessa två kategorier: off pag SEO och on page SEO. Och en framgångsrik SEO strategi består av båda delarna. En SEO strategi kan aldrig uppnå maximala resultat genom att bara jobba med en del.

Men vad innebär egentligen Off Page SEO och varför är det så viktigt i SEO? I denna guide kommer vi att dyka djupt in i Off Page SEO och diskutera allt du behöver veta.

Varför Off Page SEO är viktigt

För att lyckas med SEO måste du förstå vad Off Page SEO är och hur det fungerar. Precis som det låter är Off Page SEO allting du gör som är kopplat till din webbplats SEO utanför själva webbplatsen. Framföraly är fokus på externa faktorer som bygger auktoritet och förtroende. Den absolut viktigaste komponenten i detta är bakåtlänkar (backlinks) men det finns såklart fler. Här är några centrala skäl till varför Off Page SEO är så viktigt:

Sökmotors syn på externa länkar: En av de mest grundläggande principerna inom sökmotorer är att externa länkar fungerar som ”röster” eller #rekommendationer” av din webbplats. När andra högkvalitativa och relevanta webbplatser länkar till din tolkar sökmotorerna det som ett tecken på att din webbplats erbjuder värdefullt innehåll. Ju fler högkvalitativa länkar du har, desto starkare rykte och trovärdighet får din webbplats av sökmotorerna.

Byggande av auktoritet och förtroende: Off Page SEO är en nyckelfaktor för att bygga auktoritet inom din bransch eller industri. När din webbplats länkas till av pålitliga och trovärdiga källor överförs en del av deras auktoritet till din webbplats. Detta gör att sökmotorerna betraktar din webbplats som mer pålitlig och relevant för användarnas sökningar, vilket därmed leder till förbättrad ranking i sökmotorerna.

Påverkan på sökresultatsrankningar: Sökmotorer använder avancerade algoritmer för att ranka webbplatser baserat på relevans och auktoritet. Off Page SEO har en direkt påverkan på dessa rankingar. En webbplats med en stark och diversifierad Off Page SEO-strategi har en bättre chans att ranka högt i sökresultaten tack vare sitt starka rykte och trovärdighet. Detta leder till ökad synlighet och därmed organisk trafik.

Huvudkomponenter av Off Page SEO

Off Page SEO består av flera viktiga komponenter som tillsammans bidrar till att skapa en stark och trovärdig digital närvaro. Låt oss ta en närmare titt på de huvudsakliga faktorerna som påverkar din webbplats auktoritet och synlighet utöver själva webbplatsen.

Externa länkar (backlinks)

 1. Kvalitet vs. kvantitet: När det kommer till länkar till din webbplats är det viktigt att veta att alla länkar inte väger lika tungt. precis som att en rekommendation från någon som du litar på väger tyngre än från en främling är länkar från etablerade och välkända sidor mer värdefulla än nya och helt okända hemsidor. En handfull relevanta och auktoritativa länkar har oftast större värde än många lågkvalitativa länkar.
 2. Relevans för innehållet: Sökmotorer värderar länkar högre om de kommer från webbplatser som är relevanta för ditt eget innehåll. Det är därför viktigt att söka länkar från webbplatser inom samma bransch och industri.
 3. Användning av naturliga ankartexter: Användningen av varierande och naturliga ankartexter (texten som länkar är inbäddade i) är viktigt i arbetet med Off Page SEO. Det bidrar till en organisk och autentisk länkprofil. Att endast använda samma ankartext hela tiden eller att använda orelaterade ankartexter kan uppfattas som konstigt av sökmotorer.

 Sociala signaler

 1. Delningar och gillanden: Aktivitet på sociala medieplattformar inklusive delningar och gillanden av ditt innehåll skapar sociala signaler som sökmotorer tar hänsyn till.
 2. Aktivitet på sociala medieplattformar: Att vara aktiv på sociala medieplattformar och engagera sig med din publik stärker inte bara din digitala närvaro utan påverkar också hur din webbplats rankas.

Varumärkesexponering:

 1. Närvaro på olika online-plattformar: Att etablera en närvaro på olika online-plattformar, såsom företagskataloger och recensionssidor, och forum relaterade till din industri ökar din synlighet och trovärdighet. Fokusera på att etablera dig själv som en expert och ledare för att stärka din auktoritet och trovärdighet från din målgrupp men även från sökmotorer.
 2. Omnämnanden från pålitliga källor: När du nämns och refereras till online uppfattar sökmotorer detta som att du är en trovärdig och etablerad källa. Det skickar alltså positiva signaler till sökmotorer när andra nämner ditt varumärke eller din webbplats – även om de inte länkar till din sida.

Strategier för Off Page SEO

För att lyckas med Off Page SEO är det nödvändigt att etablera en Off Page Strategi som fokuserar på de olika komponenterna inom detta område. Här är några strategier som du kan implementera i din Off Page SEO strategi:

Länkbyggnad

Att gästblogga innebär att du skriver innehåll för andra relevanta och auktoritativa webbplatser. På så sätt kan du dela med dig av din expertis, etablera dig själv som en expert, och framförallt få bakåtlänkar till din egen webbplats.

En annan väldigt grundläggande strategi är att skapa högkvalitativt innehåll som är informativt, underhållande och lätt delbart på sociala medier är mer benäget att bli länkat till. Folk gillar att dela olika artiklar och nyheter och genom att skapa innehåll som är delningsvärt kan du uppmuntra spridning på sociala medier och i andra kanaler.

En av de vanligaste metoderna för att bygga bakåtlänkar är att köpa länkar. Att bygga bakåtlänkar organiskt kan vara knepigt och tidskrävande men när du köper länkar får du full kontroll över vilka länkar du bygger, ankartexter, och hur många länkar du bygger. Se till att välja länkar från sidor som är relevanta för din hemsida och skapa innehåll som är högkvalitativt och relevant.

Sociala Medier

 1. Optimering av profiler: Se till att dina sociala medieprofiler är uppdaterade och innehåller relevant information och länkar till din webbplats.
 2. Dela innehåll regelbundet: För att lyckas på sociala medier och få resultat som även har en positiv inverkan på din SEO räcker det inte att sätta upp en profil och sedan låta den vara. Dela ditt innehåll aktivt och engagera dig med din publik på olika sociala medieplattformar för att öka synligheten och skapa sociala signaler.
 3. Engagemang med följare och branschkontakter: Bygg relationer genom att interagera med följare och branschkontakter på sociala medier vilket kan leda till naturliga länkar och exponering.

Influencer-samarbeten:

Hitta och samarbeta med influencers inom din industri som kan marknadsföra ditt innehåll eller varumärke till deras följarskara. Detta hjälper till att bygga varumärke och kan stärka sociala signaler. Det kan också leda till andra fördelar i längden såsom fler bakåtlänkar till din hemsida och såklart flr kunder.

Genom att skapa kampanjer tillsammans med influencers kan du öka din synlighet och dra nytta av deras auktoritet.

Mätning och analys av Off Page SEO-prestanda

Precis som med allt arbete kopplat till SEO är det viktigt att mäta och analysera dina resultat för att kunna justera och anpassa din strategi. Detta hjäljer dig att skapa en bättre strategi och identifiera smarta strategier som ger bättre resultat.

Här är några viktiga steg och verktyg för att genomföra en effektiv mätning och analys:

Användning av verktyg som Google Analytics och Search Console:

Använd verktyg såsom Ahrefs, Moz, eller SEMrush i ditt arbete med off page SEO för att utvärdera din webbplats backlink-profil. Utvärdera kvaliteten och relevansen av de länkar du har skaffat och identifiera eventuella områden för förbättring.

Med hjälp av Google Analytics kan du analysera den organisk trafiken till din webbplats och se hur dina strategier kopplat till Off Page SEO påverkar sidvisningar, genomsnittlig tid på sidan och konverteringsfrekvens. Utifrån denna data kan du göra anpassningar vid behov.

Utvärdering av backlink-profilen:

 1. Antal länkar: Mät antalet länkar till din webbplats och se till att det ökar över tid. För att stärka din webbplats auktoritet behöver du regelbundet bygga länkar över tid.
 2. Mångfald av domäner: Som diskuterat tidigare väger inte alla länkar lika tungt. Målet är helt enkelt inte bara att få så många länkar som möjligt. Det är också viktigt att ha en varierad och bred backlink-profil från olika domäner för att signalera auktoritet och trovärdighet.
 3. Kvalitet och relevans: Utvärdera kvaliteten och relevansen av dina länkar. Kvalitativa länkar från auktoritativa källor har större påverkan än lågkvalitativa länkar. Med det sagt vill du ha en diversifierad känkprofil av olika typer av länkar som ser naturlig ut.