SEO

Vad är Externa Länkar i Sökmotoroptimering, SEO?

Om du har jobbat med SEO eller tittat närmare på detta koncept har du säkert stött på en mängd olika termer som kan vara minst sagt förvirrande.

Världen av SEO är komplex och det kan vara svårt att hålla koll på vad alla innebär, även för de mer erfarna. En av termerna du antagligen har stött på är ”Externa länkar”. Men vad är det och vad innebär det egentligen?

Länkar spelar en viktig roll inom SEO och av denna anledning är det viktigt att förstå olika typer av länkar och hur de fungerar.  I denna artikel ska vi därför gå igenom externa länkar och allt du behöver veta om dem.

Vad är Externa Länkar?

Externa länkar kallas även kallade bakåtlänkar eller inkommande länkar. Inom SEO är detta hyperlänkar som kommer från en annan webbplats och leder till din egen, men det är naturligtvis en länk som pekar från en webbplats till en annan, extern webbplats, inte specifikt din (även om det är just det vi ska fokusera på). På samma sätt är en länk som pekar från din webbplats till en annan också en extern länk. Med det sagt finns det en liten men distinkt skillnad mellan ”externa länkar” och ”bakåtlänkar”. Detta eftersom man brukar prata om länkar som går till sig själv när man pratar om bakåtlänkar men externa länkar är generellt ett bredare begrepp som innefattar flera olika typer av länkar (även om den oftast används som ett annat ord för backlink).

Bakåtlänkar eller externa länkar till din webbplats är en av de viktigaste rankingfaktorerna inom SEO och av denna anledning är det nödvändigt att ha koll på hur de funkar – och hur du kan få fler.

Anledningen till att sökmotorer har externa länkar till din webbplats som en av de viktigaste faktorerna i sin algoritm är för att de ses som rekommendationer. Desto fler rekommendationer, desto mer trovärdig och kvalitativ uppfattas din sida, och därmed belönas du med högre ranking i sökmotorerna. Däremot är det viktigt att poängtera att alla rekommendationer inte väger lika tungt. En extern länk från en välkänd och etablerad sida väger betydligt tyngre än än extern länk från en nyskapad, okänd sida. På grund av detta handlar externa länkar till din webbplats inte endast om mängd men också kvalité.

När en webbplats länkar till din, signalerar det till sökmotorer att innehållet är relevant, användbart eller auktoritativt inom det givna ämnesområdet.

Det är viktigt att skilja mellan interna och externa länkar. Medan interna länkar pekar från en sida på din webbplats till en annan sida inom samma domän, leder externa länkar till din webbplats från en helt annan domän.

Varför är Externa Länkar Viktiga för SEO?

Externa länkar är en nyckelkomponent för att bygga auktoritet och trovärdighet. Det är rimligt att anta att en sida som har många och högkvalitativa länkar också erbjuder högkvalitativt innehåll som folk uppskattar och litar på. Och det är precis det som sökmotorer gör. På grund av detta är externa länkar en otroligt viktig del i den övergripande SEO-strategin.

Länkpopularitet mäter helt enkelt antalet och kvaliteten på externa länkar som pekar till en specifik webbplats. Ju fler högkvalitativa externa länkar en webbplats har, desto större är dess länkpopularitet, vilket i sin tur ökar dess trovärdighet och auktoritet i ögonen av sökmotorer.

Kvalitet vs. Kvantitet

Som vi diskuterat tidigare är det inte bara mängden externa länkar som räknas inom SEO utan även deras kvalitet. Att ha en högkvalitativ länkprofil innebär att länkarna kommer från auktoritativa och relevanta källor inom det relevanta ämnesområdet. En enda länk från en respekterad och relevant webbplats kan ofta ha större positiv effekt på SEO än många länkar från mindre auktoritativa eller irrelevanta platser.

Att sträva efter ett högt antal externa länkar till din webbplats utan att ta hänsyn till deras kvalitet kan vara kontraproduktivt och till och med skadligt för SEO i värsta fall. Sökmotorer har blivit allt mer sofistikerade och kan identifiera när länkstrategin fokuserar på att skapa många lågkvalitativa eller spam-aktiga länkar. Sådana försök till manipulation kan leda till att en webbplats bestraffas och förlorar position i sökresultaten.

För att skapa en effektiv länkprofil är det viktigt att vara selektiv med de externa länkar du får. Bra externa länkar kommer från relevanta och auktoritativa källor medan dåliga länkar kan komma från lågkvalitativa webbplatser, spam-hemsidor, eller hemsidor som är helt irrelevanta för din industri. Ett tips är att använda olika verktyg för att analysera din länkprofil och övervaka dess utveckling för att identifiera potentiella risker och förbättra övergripande länkkvalitet.

Hur Man Skapar Effektiva Externa Länkar

Skapa högkvalitativt Innehåll

En av de bästa sätten att locka högkvalitativa externa länkar är att producera högkvalitativt innehåll som folk vill dela. När din webbplats erbjuder informativt, unikt och engagerande material, blir det mer benäget att länkas till av andra webbplatser som ser värdet i att dela ditt innehåll med sina användare. Om du etablerar dig själv som en ledare och expert inom din bransch kommer folk över tid att använda informationen på din hemsida som källor och referenser till exempel.

Nätverk och Relationer

Bygg starka relationer med influencers, branschkollegor och andra ledare inom din industri. Dessa relationer kan leda till naturliga länkar när dessa personer hänvisar till ditt innehåll eller din expertis.

Köp länkar

Även om köp av länkar är ett omdiskuterat ämne förblir det ett av de mest populära sätten för att effektivt och snabbt bygga länkar. Att sitta och vänta på att få länkar organiskt är inte en hållbar strategi om du ska vinna över dina konkurrenter. När du köper länkar får du dessutom full kontroll över antalet länkar du bygger, deras relevans, och kvalitet.

Användning av naturliga ankartexter

Ankartexten är den text som används för att skapa en länk. Ankartexten är viktig för sökmotorer för att förstå innehållet på den länkade sidan. Se till att variera ankartexterna naturligt för att undvika att din länkprofil ser spattig ut. Ett bra tips är att använda olika typer av nyckelord eller meningar som du har identifierat i din sökordsanalys som är relaterade till din industri och målgrupp.

När du använder ankartexter vill du samtidigt undvika att överoptimera genom att undvika att använda exakt samma ankartext för varje länk. Detta kan ses som manipulativt av sökmotorer och kan leda till negativa konsekvenser.

När du bygger länkar vill du också sträva efter att få externa länkar från olika typer av källor, inklusive nyhetssajter, bloggar, branschguider och sociala medier. En varierad länkprofil ger en mer trovärdig och naturlig bild av din webbplats och dess popularitet.

Ett annat tips är att integrera olika typer av innehåll i din länkbyggnadsstrategi, inklusive blogginlägg, infografik, videor och andra mediaformat. Mångfalden av innehåll gör din webbplats mer lockande för olika målgrupper och ökar chansen att locka olika typer av externa länkar.

Utmaningar och Risker

Potentiella risker med att överoptimera externa länkar

En av de främsta riskerna med att överoptimera externa länkar är att göra det till punkten att det ser manipulativt och onaturligt ut. Målet är att bygga en diversifierad länkprofil av länkar från både starka och svagare sidor med ett brett urval av olika ankartexter.

Att vara för aggressiv i länkbyggnad kan resultera i en förlust av förtroende och anseende inom din bransch. Av denna anledning vill du bygga länkar successivt och inte alla på en gång. Den bästa länkbyggar-strategin är en strategi där du kontinuerligt bygger länkar.

Hur man undviker vanliga fallgropar inom länkbyggande

När du bygger externa länkar är det viktigt att fokusera på att din länkprofil ser naturlig ut. Undvik att bygga alltför många länkar på en gång och undvik att bara bygga länkar som ser identiska ut från nästan identiska hemsidor, med identisk ankartext. Diversifiera istället så att du har stor variation i din länkprofil.

Använd verktyg för att regelbundet analysera din länkprofil och övervaka förändringar. Detta gör att du kan identifiera områden där du skulle behöva göra justeringar framöver, till exempel om du bara använt en enda typ av ankartext.

Externa länkar från din sida

Som vi konstaterade är externa länkar alla typer av länkar som pekar från en hemsida till en helt annan. Även om termen oftast används för att referera till bakåtlänkar till din sida kan det också vara länkar från din sida till någon annans (även om termen outbound links) ofta används för att beskriva detta. Tänk att en extern länk som pekar från din sida till någon annans blir en bakåtlänk för dem men inte för dig.

Med det sagt kan vi skrapa lite på ytan för detta för att skapa en uppfattning om externa länkar

Även om metoden att inkludera externa länkar till andra webbplatser på din hemsida inte har lika stor effekt som bakåtlänkar har de faktiskt en roll att spela och kan vara positivt för din hemsidas SEO-optimering när de används på rätt sätt.

1. Auktoritet och trovärdighet: När du inkluderar relevanta externa länkar till auktoritativa källor i ditt innehåll signalerar du till sökmotorerna att du ger dina användare med pålitlig och värdefull information. Detta kan stärka din webbplats trovärdighet och auktoritet inom ditt ämnesområde. Till exempel, om du skriver en artikel och hänvisar till trovärdiga källor uppfattas informationen som mer trovärdig vilket kan hjälpa till att förbättra din ranking i sökmotorer.

2. Förbättrad Användarupplevelse: Utgående länkar kan också förbättra användarupplevelsen genom att erbjuda läsarna möjligheten att fördjupa sig i relevanta ämnen eller hitta kompletterande information. Detta kan bidra till att öka användares tid på din sida samtidigt som det förbättrar användarupplevelsen – något sökmotorer lägger stor vikt vid.

3. Indirekt Påverkan på Sökresultaten: Utgående länkar påverkar inte direkt din webbplats ranking på sökmotorresultatsidorna men de kan spela en indirekt roll vilket positivt påverkar din ranking i sökmotorer. Genom att stärka bilden av att din webbplats är en källa till kvalitativ och trovärdig information kan det öka chansen att andra webbplatser länkar tillbaka till dig, vilket i sin tur kan förbättra din egen webbplats rankning.

4. Försiktighet med Överoptimering: Trots fördelarna är det viktigt att undvika överoptimering och överdriven användning av utgående länkar. För många länkar eller länkar till irrelevanta eller lågkvalitativa källor kan leda till en negativ inverkan på din webbplats trovärdighet och användarupplevelse.