Sökmotoroptimering

Vad är Dofollow och Nofollow Länkar i SEO?

Länkar spelar en särskild roll inom sökmotoroptomering, SEO. Samtidigt finns det olika typer av länkar som har olika effekt och betydelse för arbetet med SEO. Två typer av länkattribut som är centralt i arbetet med SEO är ”Dofollow” och ”Nofollow” länkar.

Dessa termer refererar till de attribut som används i HTML-koden för att informera sökmotorer om hur de ska behandla länkar från en sida till en annan.

Dofollow-länkar tillåter sökmotorerna att följa länken och överföra så kallat ”länk juice” eller auktoritet från den ena sidan till den andra. Å andra sidan används Nofollow-länkar för att signalera till sökmotorerna att de inte bör överföra auktoritet.

Eftersom att det finns en distinkt skillnad mellan dessa två typer av länkar är det viktigt att förstå hur dessa länkar fungerar och hur du ska använda dem. I denna artikel ska vi reda ut skillnaden mellan Dofollow och Nofollow länkar och reda ut den distinkta skillnaden mellan dem.

Vad är Dofollow-länkar?

Dofollow-länkar spelar en viktig roll inom SEO och refererar till hyperlänkar som inte har det så kallade ”Nofollow” attributet i sin HTML-kod. Dofollow innebär helt enkelt att sökmotorer instrueras att följa länken (do follow) och överföra auktoritet från den ena sidan till den andra. Med andra ord, Dofollow attributet är ett sätt för en hemsideägare att säga ”Se detta som en rekommendation för sidan jag länkar till”.

Denna överföring av auktoritet, även känd som ”link juice,” spelar en betydande roll i att påverka målsidans ranking i sökresultaten. Du känner naturligtvis till vikten av bakåtlänkar, backlinks inom SEO och när man pratar om dessa pratar man om länkar med Dofollow attributet då det är dessa som ger länkkraft.

Dofollow-länkar betraktas som ”rekommendationer” från en webbplats till en annan. När en webbplats länkar till en annan tolkar sökmotorerna det som en rekommendation av den länkade sidans kvalitet och relevans. Ju fler högkvalitativa Dofollow-länkar en webbplats får, desto större blir dess auktoritet och chanserna att rankas högt i sökresultaten ökar.

Vad är Nofollow-länkar?

Till skillnad från Dofollow-länkar innebär Nofollow-länkar att en webbplats väljer att inte överföra auktoritet till den länkade sidan. Detta uppnås genom att lägga till ”rel=’nofollow'” attributet i länkens HTML-kod. Det är ett sätt för en hemsideägare att säga ”du behöver inte följa denna länk eller se den som en rekommendation, den är mer för läsarens skull”

Nofollow-attributet infördes för att ge webbplatser möjligheten att styra hur sökmotorer behandlar länkar och för att förhindra överdriven manipulation av sökmotoroptmering.

Huvudsyftet med Nofollow-attributet är att informera sökmotorer om att de inte bör överföra auktoritet till den länkade sidan. Detta kan vara användbart i olika scenarier, såsom länkar i användargenererat innehåll, kommentarfält eller i länkar till sponsrade inlägg. Genom att använda Nofollow-länkar kan man reglera och balansera länkarna som man ger från sin egen sida  för att undvika att betraktas som spammig eller manipulativ. Till exempel, om det är en spam-sida som har ett intressant dokument som du vill referera till men du vill undvika att associeras med denna sida kan du använda Nofollow attributet.

Den stora skillnaden mellan Dofollow- och Nofollow-länkar ligger i överföringen av auktoritet. Medan Dofollow-länkar tillåter överföring av auktoritet och påverkar målsidans ranking i sökresultaten indikerar Nofollow-länkar att auktoriteten inte bör överföras. Därmed fungerar Nofollow-länkar som ett sätt att kontrollera och anpassa hur sökmotorerna tolkar och värderar en webbplatsens länkprofil.

Vikten av Dofollow och Nofollow-länkar i SEO

Både Dofollow och Nofollow har en roll att spela inom SEO. Dofollow-länkar är fundamentala för att bygga och stärka en webbplatsens auktoritet inom sökmotorresultaten. När en webbplats med länkar till en annan överförs en del av dess auktoritet till den länkade sidan som en typ av rekommendation. Detta ger signaler till sökmotorerna om den länkade sidans relevans och kvalitet. Ju fler och desto mer högkvalitativ Dofollow-länkar en webbplats har, desto mer förtroende och auktoritet byggs upp, vilket kan resultera i högre placeringar i sökresultaten.

Nofollow-länkar spelar en annan roll i att hantera en webbplatsens länkprofil. Genom att använda Nofollow-attributet kan webbplatser styra vilka länkar som bör överföra auktoritet och vilka som inte bör det. Detta är särskilt relevant när det gäller användargenererat innehåll, sponsrade länkar eller andra situationer där webbplatsen inte nödvändigtvis stöder eller vill överföra auktoritet till den länkade sidan. Att strategiskt använda Nofollow-länkar hjälper till att undvika potentiella negativa påverkningar på sökmotorrankningar.

Med det sagt betyder inte detta att du inte vill ha Nofollow länkar till din hemsida. En naturlig länkprofil har vanligtvis både Nofollow och Dofollow länkar. Dessutom är inte Nofollow länkar helt värdelösa att få till din sida från ett SEO perspektiv.

En SEO-strategi kräver en balanserad användning av både Dofollow- och Nofollow-länkar. Överdriven användning av Dofollow-länkar utan en balans av Nofollow-länkar kan uppfattas som spam eller manipulation, vilket kan leda till negativa konsekvenser för sökmotorrankningar.

SEO-fördelar med Nofollow bakåtlänkar

Som sagt är Nofollow länkar inte helt värdelösa för SEO utan har flera fördelar. Framförallt är fördelarna med Nofollow länkar kopplade till länkarna som du ger från din egna sida men det finns också fördelar med att få Nofollow länkar.

  1. Hantering av länkprofilen: Nofollow-länkar gör att du aktivt kan styra och balansera din länkprofil. Det ger dig möjlighet att undvika överoptimering och skapa en mer naturlig och varierad profil som inte enbart fokuserar på Dofollow-länkar.
  2. Förhindra spam och oönskade länkar: Nofollow-länkar är ett praktiskt verktyg för att hantera spam och oönskade länkar, särskilt på platser med användargenererat innehåll som kommentarfält och forum. Genom att använda Nofollow-attributet kan du minska risken för att överföra auktoritet till potentiellt skadliga webbplatser – eller att få det (i de fall där du att möjlighet att styra över detta).
  3. Målriktade länkstrategier: Nofollow-länkar ger dig flexibilitet att implementera målriktade länkstrategier. Du kan välja att använda Nofollow för vissa länkar beroende på syftet med dessa länkar. Det kan vara särskilt användbart för att rikta länkar till användargenererat innehåll eller externa källor där du inte vill överföra auktoritet.
  4. Förbättra användarupplevelsen: Genom att använda Nofollow-länkar på platser där det är relevant, som i kommentarfält eller sponsrade innehåll, kan du skapa en bättre och mer användarvänlig webbplats. Detta kan bidra till en positivare användarupplevelse och minska risken för överoptimering.

Hur man använder Dofollow och Nofollow-länkar effektivt

Välj högkvalitativa och relevanta källor

För att maximera SEO-fördelarna med Dofollow-länkar är det viktigt att få länkar från högkvalitativa och relevanta sidor men samtidigt ha en naturlig länkprofil. Länkar från auktoritativa webbplatser inom samma industri ses generellt som mer relevanta och har därför en starkare påverkan på sökmotorrankningar.

Varierad ankartext

För att fortsätta på temat att ha en naturlig länkprofil vill du säkerställa att du använder en varierad ankartext. Det ser till exempel konstigt ut om alla dina externa länkar har ankartexten ”skor”. Det kan indikera på att du försöker manipulera sökresultaten vilket kan straffas av Google. Fokusera på att använda ett brett urval av olika nyckelord och meningar som är relevanta för din industri.

Organisk tillväxt av länkar

När du bygger länkar för SEO bör du se det som ett långsiktigt arbete. Med det sagt vill du inte gå från att ha 0 länkar ena dagen till 100 externa länkar dagen efter. Istället bör du satsa på att få en jämn och organisk tillväxt av länkar då detta är det mest naturliga.

Strategier för att implementera Nofollow-länkar på ett meningsfullt sätt

Hantera användargenererat innehåll

Använd Nofollow-länkar för att hantera länkar i kommentarer, forum och andra platser med användargenererat innehåll. Detta hjälper till att undvika att överföra auktoritet till potentiellt opålitliga eller spammiga källor. Ett vanligt misstag många gör är att ha nofollow länkar i sitt kommentarsfält. Ganska snart kommer folk att märka detta och rätt som det är så har du tusentals kommentarer med länkar från alla möjliga sajter. Om detta sker kommer Google att se din sida som en länkfarm vilket kan leda till att din egna ranking straffas. Se därföra alltid till att använda nofollow länkar på din egna sida där det är lämpligt.

Styra användningen av Nofollow för att balansera länkprofilen

Använd Nofollow-länkar som en strategisk komponent för att balansera länkprofilen och undvika att överoptimera. Balansen mellan Dofollow och Nofollow är avgörande för en sund och trovärdig SEO-strategi. En webbsida som inte aktivt bygger länkar till exempel, kommer naturligt att få nofollow länkar över tid. Med det sagt vill du inte enbart fokusera på dofollow länkar närdu arbetar med länkbygge utan istället fokusera på helheten.

I ditt arbete, tänk på att SEO-landskapet förändras ständigt. Med det sagt bör du kontinuerligt övervaka och utvärdera dina  resultat av länkstrategin och anpassa den över tid för att hålla jämna steg med förändringar i sökmotoralgoritmer och branschtrender.

Verktyg och resurser för att hantera Dofollow och Nofollow-länkar

Onlineverktyg för att analysera länkprofilen

Google Search Console
Google Search Console är ett av de mest använda SEO verktygen som finns tack vare den mängd data den erbjuder tillsammans med det faktum att det är helt gratis att använda. Google search console ger insikter om hur Googlebot indexerar en webbplats och identifierar länkar men även mycket annan information om hur din webbålats presterar. Search console ger information om Dofollow- och Nofollow-länkar samt hjälper till att övervaka och hantera länkprofilen.

Moz Link Explorer

Moz Link Explorer erbjuder omfattande data om din länkprofil, inklusive information om Dofollow- och Nofollow-länkar. Det ger även insikter om domänauktoritet och konkurrentanalys för att förbättra länkstrategin.

Ahrefs Backlink Checker

Ahrefs Backlink Checker ger detaljerad information om länkar till en webbplats, inklusive Dofollow- och Nofollow-attribut. Det erbjuder också konkurrensanalys och hjälper till att identifiera potentiella länkmöjligheter.

Användning av attributen korrekt på olika plattformar

Content Management Systems (CMS)
Många CMS-plattformar såsom WordPress erbjuder plugins eller inbyggda funktioner som låter användare hantera Dofollow- och Nofollow-attributen för enskilda länkar. Detta ger dig kontroll över hur länkar skapas och visas på webbplatsen.

Sociala medieplattformar

På de allra flesta sociala medieplattformar används Nofollow som standard vilket innebär att du inte får länkjuice men däremot sociala signaler. Detta är bra med tanke på att sociala medieplattformar annars hade blivit hem för en otrolig mängd spam som istället hade haft en negativ inverkan på din länkprofil.

Framtida trender och utveckling kring Dofollow och Nofollow-länkar

För att lyckas väl med SEO krävs det att du ständigt håller dig uppdaterad med de senaste nyheterna och dessutom planerar inför framtiden och gör dig redo för att anpassa din strategi vid behov. Så, vad har vi att vänta för förändringar i SEO-världen kopplat till Dofollow och Nofollow?

Maskininlärning och AI

Något som definitivt kommer att växa inom SEO och sökmotorer är maskininlärning och AI, något som är påväg in i alla tänkbara områden inom det digitala landskapet. Framförallt har sökmotorer redan börjar inkorporera maskininlärning och AI och detta är en trend som endast kommer att fortsätta växa.

Sökmotorer kan använda avancerade algoritmer för att identifiera naturliga länkmönster och upptäcka manipulation. Det är därför bra att hålla dig uppdaterad med den senaste tekniken inom SEO så att du kan anpassa din strategi därefter.

Semantisk sökning
Sökmotorer kan bli mer sofistikerade när det gäller semantisk sökning vilket innebär att de kan förstå sammanhanget och innebörden bakom länkar. Detta kan påverka hur de värderar och rankar Dofollow- och Nofollow-länkar baserat på relevans och deras relation till specifika ämnen.

Förväntade förändringar och hur de kan påverka SEO-strategier

Betonande av kvalitet över kvantitet
I framtiden kommer sökmotorer definitivt att lägga större vikt vid kvaliteten på länkar snarare än antalet länkar. Av denna anledning kommer det i framtiden antagligen att bli alltmer relevant att fokusera på att skapa högkvalitativa innehåll och attrahera organiska länkar från auktoritativa källor.

Ökad betoning på användarupplevelse

Användarupplevelsen har blivit allt viktigare i sökmotorers ögon för varje år som går. Detta är utan tvekan en trend som fortsätter att växa. Framöver kommer sökmotorer att lägga än större vikt på att prioritera webbplatser som erbjuder en överlägsen användarupplevelse. Detta inkluderar att granska hur besökare interagerar med länkar och hur användarvänlig webbplatsen är.