Sökmotoroptimering

SEO Sökmotoroptimering Ordbok – SEO-Termer Förklarade!

Världen av SEO (sökmotoroptimering) kan vara ganska komplex med ett stort antal svåra och konstiga termer. Som nybörjare eller till och med som någon som har arbetat med SEO ett tag kan det ibland kännas förvirrande med alla dessa olika ord och termer.

Samtidigt är god förståelse för termerna som används inom sökmotoroptimering viktig för att kunna maximera din strategi och resultat.

Av denna anledning har vi sammanställt en lista på de 100 vanligaste SEO-relaterade termerna som är viktiga att känna till. Värt att poängtera är att många av dessa termer är på engelska. I vissa fall finns det svenska översättningar och i vissa fall används termerna på svenska så sällan att det är bättre att fokusera på – och använda det ursprungliga engelska ordet.

100 SEO-relaterade termer

Nr.TermFörklaring
1Alt-taggarEn alternativ text som tilldelas en bild på en webbsida. Används för att beskriva innehållet i bilden för sökmotorer och användare med skärmläsare.
2Backlink (bakåtlänk)En länk från en annan webbplats till din egen. Backlinks är viktiga för sökmotorer och kan påverka din webbplats rankning.
3Canonical TagEn HTML-tag som används för att meddela sökmotorer om den prefererade versionen av en sida när det finns duplicerat innehåll på olika URL:er.
4CTR (Click-Through Rate)Procentandelen av personer som klickar på en länk i förhållande till det totala antalet som ser det.
5Dofollow-länkEn länk som tillåter sökmotorer att följa den och överföra länkkraft till den länkade sidan.
6Evergreen ContentInnehåll som förblir relevant och tidlöst över lång tid vilket kan hjälpa till att behålla och öka sökmotorrankningen över tid.
7Google AnalyticsEn webbanalystjänst från Google som ger detaljerad statistik och analys av webbplatsens trafik.
8Headings (Rubriker)HTML-element som används för att definiera rubriker på en webbsida och hjälper till att strukturera innehållet för både användare och sökmotorer.
9IndexeringProcessen där sökmotorer katalogiserar och lagrar information från webbsidor för att snabbt kunna återge relevanta resultat vid sökningar.
10Keyword DensityAndelen av gånger ett sökord förekommer i förhållande till det totala antalet ord på en sida. Höga eller låga densiteter kan påverka sökmotorrankningen.
11Long Tail KeywordsSpecifika och längre sökfraser som ofta används för att rikta innehåll mot en mer nischad publik och minska konkurrensen.
12Meta DescriptionEn kort beskrivning av innehållet på en webbsida som visas i sökresultaten. Optimering av meta description kan påverka klickfrekvensen.
13Nofollow-länkEn länk där sökmotorer instrueras att inte följa den och inte överföra länkkraft till den länkade sidan.
14Organisk SökningIcke-betalda sökresultat som genereras av sökmotorer baserat på relevans för användarens sökfråga.
15PageRankEn algoritm utvecklad av Google som tilldelar varje webbsida ett numeriskt värde för att mäta dess betydelse och auktoritet på webben.
16QuerySökfrågan som användaren skriver in i en sökmotor. Att förstå användares sökfrågor är central för SEO-strategin.
17Robots.txtEn textfil på webbservern som används för att styra webbrobotar och sökmotorers indexeringsaktiviteter på en webbplats.
18SitemapEn XML-fil som innehåller en lista över webbsidans URL:er och används för att underlätta sökmotorernas indexering av webbplatsen.
19Title TagEn HTML-tag som specificerar sidans titel och visas som rubrik i sökresultaten. En viktig faktor för att locka användare och sökmotorer.
20URL-strukturStrukturen av webbadresser på en webbplats. En lättläst och beskrivande URL-struktur kan förbättra användarupplevelsen och SEO.
21Voice SearchSökningar som utförs genom röstkommandon med hjälp av röststyrda enheter som smarta högtalare eller mobila enheter.
22White Hat SEOEn etisk SEO-praxis som följer sökmotorernas riktlinjer för att förbättra webbplatsens synlighet och rankning.
23404 ErrorEn HTTP-statuskod som indikerar att den begärda sidan inte kunde hittas på servern. Det är viktigt att hantera 404-fel för att förbättra användarupplevelsen och SEO.
24301 RedirectEn permanent omdirigering från en URL till en annan. Används för att bevara länkkraft och överföra sidans auktoritet till den nya URL:en.
25502 Bad GatewayEn HTTP-statuskod som indikerar att en server fungerar som en gateway och får en ogiltig respons från en annan server.
26Anchor TextDen klickbara texten i en länk. Optimering av anchor text är viktigt för att förstå innehållet på den länkade sidan.
27Bounce RateProcentandelen av besökare på en webbplats som navigerar bort från sidan utan att interagera. En hög bounce rate kan indikera problem.
28Content MarketingSkapandet och distributionen av värdefullt och relevant innehåll för att attrahera och engagera en målgrupp, samt förbättra sökresultaten.
29Dwell TimeTiden en besökare spenderar på en webbsida efter att ha klickat på sökresultatet innan de återvänder till sökresultatsidan.
30External LinkEn länk som leder till en annan webbplats. Externa länkar kan påverka webbplatsens auktoritet och trovärdighet.
31Featured SnippetEtt utvalt svar som visas direkt på sökresultatsidan och ger snabb information på användarens sökfråga.
32Google My BusinessEn gratis tjänst från Google som låter företag hantera sin närvaro på Google Maps och i sökresultaten.
33Header TagsHTML-element som används för att definiera olika rubriknivåer på en webbsida (h1, h2, h3 osv.). Hjälper till att strukturera innehållet.
34Internal LinkEn länk som leder till en annan sida på samma webbplats. Interna länkar hjälper till att skapa en hierarki och distribuera länkkraft.
35Keyword ResearchProcessen att identifiera och analysera de sökord och fraser som användare använder för att hitta relevant innehåll på nätet.
36Local SEOOptimering av webbplatsen för att synas i lokala sökresultat och dra nytta av användares sökningar med lokal anknytning.
37Mobile OptimizationAnpassning av webbplatsen för att ge en bättre användarupplevelse på mobila enheter, vilket också påverkar sökmotorrankningen.
38Noindex TagEn HTML-tag som används för att förhindra att en sida indexeras av sökmotorer. Används för sidor som inte ska visas i sökresultaten.
39Outbound LinkEn länk från din webbplats till en annan extern webbplats. Utgående länkar kan påverka din webbplats trovärdighet och auktoritet.
40PPC (Pay-Per-Click)En annonseringsmodell där annonsörer betalar varje gång någon klickar på deras annons. PPC används ofta som en del av digital marknadsföring. I kontexten av sökmotorer är Googlr ads vanligast.
41Ranking FactorsDe olika faktorer och kriterier som sökmotorer använder för att bestämma placeringen av webbplatser i sina sökresultat.
42Schema MarkupEn strukturerad datakod som läggs till på en webbsida för att hjälpa sökmotorer att förstå och visa innehållet på ett mer enhetligt sätt.
43SSL CertificateEn krypteringsprotokoll som säkerställer att dataöverföring mellan användaren och webbservern är säker och privat.
44Traffic SourceKällan eller kanalen genom vilken besökare når en webbplats, t.ex. organisk sökning, direkttrafik, sociala medier eller PPC-annonsering.
45User IntentDen avsikt eller önskan som användaren har när de utför en sökning. Förståelse för användaravsikten är avgörande för SEO-optimering.
46Video SEOOptimering av videor för att förbättra deras synlighet i sökresultaten. Inkluderar användning av lämpliga titlar, beskrivningar och taggar.
47Webbplatsens HastighetTiden det tar för en webbplats att ladda. Snabba laddningstider är viktiga för användarupplevelsen och påverkar också SEO.
48XML SitemapEn särskild typ av sitemap som används för att kommunicera strukturen och innehållet på en webbplats till sökmotorer i XML-format.
49Yoast SEOEtt populärt WordPress-plugin för SEO-optimering som hjälper användare att optimera sina webbsidor för sökmotorer.
50Zero-Click SearchSökresultat där användarna hittar den önskade informationen direkt på sökresultatsidan utan att behöva klicka på några länkar.
51CanonicalizationProcessen att välja den bästa webbadressen (URL) när duplicerat innehåll finns på olika platser på webbplatsen. Använder canonical taggar.
52Deep LinkingAtt länka direkt till en specifik sida eller innehåll inuti en webbplats istället för bara till startsidan.
53Engagement RateEn mätning av hur mycket interaktion och engagemang ditt innehåll får, inklusive kommentarer, delningar och likes på sociala medier.
54FaviconEn liten ikon som representerar webbplatsen och visas i webbläsartabbar eller bokmärkeslistor.
55Google Search ConsoleEn gratis tjänst från Google som ger information om hur sökmotorer ser och indexerar din webbplats.
56Hypertext Markup Language (HTML)Grundläggande kodspråk för att skapa och designa webbsidor. SEO-optimering innefattar att använda korrekt HTML-struktur.
57Inbound LinkEn länk som kommer från en annan webbplats till din. Inbound links påverkar positivt din webbplats auktoritet och sökmotorrankning.
58JavaScript SEOOptimering av JavaScript-kod på en webbplats för att säkerställa att sökmotorer kan indexera och förstå dess innehåll.
59KPI (Key Performance Indicator)Mätbara indikatorer som används för att bedöma prestationen och framgången av en SEO-strategi, som trafik, konverteringar och rankning.
60Latent Semantic Indexing (LSI)En teknik som sökmotorer använder för att förstå sambanden mellan ord och begrepp för att ge mer relevanta sökresultat.
61Mobile-First IndexingEn sökmotorindexeringsmetod där sökmotorer primärt använder den mobila versionen av en webbplats för att ranka och indexera sidor.
62Negative SEOOetiska metoder som används för att sänka en konkurrents sökmotorrankning, som skadliga backlinks och duplicerat innehåll.
63On-Page SEOOptimering av enskilda sidors innehåll och HTML-kod för att förbättra synlighet och rankning på sökmotorresultatsidorna.
64Page Authority (PA)En mätning av den övergripande styrkan och auktoriteten hos en specifik sida på en webbplats, på en skala från 0 till 100.
65Query StringEn del av en URL som innehåller information om en specifik sökning eller session, vanligtvis efter ett frågetecken (?).
66Reciprocal LinkEn överenskommelse mellan två webbplatser att länka till varandra. Sökmotorer värderar detta mindre idag än tidigare.
67Schema.orgEtt samarbete mellan Google, Bing och Yahoo för att skapa en gemensam uppsättning märkscheman för strukturerad data på webben.
68Tag ManagerEn verktygslåda, som Google Tag Manager, som används för att enkelt hantera och implementera olika kodsnuttar på en webbplats.
69User Experience (UX)En övergripande bedömning av hur användarvänlig och tilltalande en webbplats är, inklusive navigering, design och responsivitet.
70Viral Content (viralt innehåll)Innehåll som sprids snabbt och mycket på internet genom delningar på sociala medier och andra digitala plattformar.
71Web 2.0En andra generation av webbplatser och tjänster som kännetecknas av användarskapade innehåll, interaktivitet och deltagande.
72XML-RSS-feedEn XML-baserad syndikeringstjänst som används för att automatiskt distribuera uppdateringar från en webbplats till andra webbplatser.
73Algorithm Update (Algoritmuppdatering)En förändring i sökmotorernas rankingalgoritmer som kan påverka synligheten och rankningen för olika webbplatser.
74BreadcrumbsEn navigationsstruktur som visar användare var de befinner sig på en webbplats i förhållande till dess hierarki.
75Conversion Rate Optimization (CRO)Processen att optimera en webbplats för att öka andelen besökare som utför önskade åtgärder, som köp eller registreringar.
76Doorway PageEn enskild sida som är optimerad för specifika sökfraser och leder besökare till huvudsidan. Används ibland i osakrare SEO-strategier.
77EAT (Expertise, Authoritativeness, Trustworthiness)En bedömningsfaktor av Google för att bedöma webbplatsens trovärdighet och kvalitet baserat på innehåll och författare.
78Fresh ContentRegelbundet uppdaterat och nytt innehåll på en webbplats. Sökmotorer värderar färskt innehåll högre än statiskt eller föråldrat innehåll.
79Gateway PageEn sida som optimeras för en specifik sökfras eller region och leder besökare till en huvudwebbplats. Används ibland i otillåtna strategier.
80Hreflang TagEn HTML-tag som används för att signalera sökmotorer om den riktiga versionen av sidan att visa baserat på användarens språk och region.
81InfographicsVisuellt innehåll som kombinerar information och grafik för att förmedla komplexa ämnen på ett lättförståeligt sätt.
82JavaScript FrameworkEn uppsättning fördefinierade regler och strukturer som underlättar utvecklingen av dynamiska webbsidor med JavaScript.
83Knowledge GraphEn databas som används av Google för att förstå relationer mellan olika ämnen och för att leverera rik information direkt i sökresultaten.
84Link BuildingStrategiskt skapande av länkar för att förbättra en webbplats auktoritet och rankning. Innehåller aktiviteter som outreach och content marketing.
85Machine Learning in SEOAnvändningen av maskininlärningstekniker för att förbättra sökmotoralgoritmer och förstå användarintentioner bättre.
86Navigation DepthAntalet klick som krävs för att nå en sida från webbplatsens startsida. Enkel och platt navigering är oftast önskvärt för SEO.
87Orphan PageEn sida på en webbplats som inte länkas från någon annan sida, vilket kan påverka dess indexering och synlighet.
88PingbackEn notis som skickas tillbaka till en webbplats när en annan webbplats länkar till den. Vanligtvis används inom bloggar.
89Query Deserves Freshness (QDF)En algoritmisk funktion som ger färskare innehåll för sökfrågor som tros vara tidskänsliga eller efterfrågar aktuell information.
90Rich SnippetsFörbättrade sökresultat som innehåller ytterligare information i form av recensioner, betyg, bilder eller andra markup-data.
91Structured DataInformation som är organiserad på ett standardiserat sätt med hjälp av kodmärkning, vilket gör det enklare för sökmotorer att förstå innehållet.
92Time on PageDen genomsnittliga tiden en besökare tillbringar på en specifik sida. Längre tid på sidan kan indikera högre användarengagemang.
93UGC (User-Generated Content)Innehåll som skapas och publiceras av användare snarare än av företaget eller webbplatsen själv.
94Vertical SearchSökmotorer som specialiserar sig på att hitta information inom specifika ämnesområden, som bilder, nyheter eller videor.
95Web CrawlingProcessen där sökmotorer använder webbrobotar för att systematiskt söka igenom och indexera innehållet på olika webbsidor.
96404 Page OptimizationOptimering av sidan som visas när en användare försöker nå en sida som inte längre finns på webbplatsen. Målet är att behålla besökaren.
97502 Bad GatewayEn HTTP-statuskod som indikerar att en server fungerar som en gateway och får en ogiltig respons från en annan server.
98Anchor Text DiversityVarierande användning av olika anchor texter för inkommande länkar för att ge en naturligare profil och undvika överoptimisering.
99BotEn mjukvara eller skript som automatiserat utför upprepade uppgifter på internet, inklusive webbrobotar och sökmotorbotar.
100CachingLagring av kopior av webbsidor eller resurser på en användares enhet eller en server för snabbare laddning och bättre prestanda.