Sökmotoroptimering

Vad är Sökmotoroptimering, SEO? En Komplett Guide

Sökmotoroptimering, även känt som ”SEO”, en förkortning av engelskans ”Search Engine Optimization” är en marknadsföringsmetod som syftar till att synas högra upp i de organiska sökresultaten hos sökmotorer. När man talar om SEO brukar man ofta fokusera på Google då det är den sökmotor som är överlägst störst men SEO som marknadsföringsmetod gäller på alla sökmotorer och inte endast Google.

Som du säkert vet börjar kundresan för många på just Google. Man kanske söker efter en produkt, ett hotell, eller någonting annat. Med detta i åtanke vill du naturligtvis att just ditt företag ska synas högt upp och hittas av din målgrupp. Det gamla ordspråket ”syns du inte så finns du inte” stämmer ganska bra in här.

Med det sagt är SEO en otroligt viktig marknadsföringsmetod för företag och webbplatsägare för att stå ut i den konkurrensutsatta online-världen.

I denna artikel ska vi därför fördjupa oss i SEO och diskutera allt du behova veta.

Grundläggande Principer av SEO

Först och främst, låtoss börja titta på de grundläggande principerna av sökmotoroptimering (SEO). SEO som marknadsföringsmetod är ganska brett och täcker måna olika delar, även om det gemensamma slutmålet är att visas höre i sökresultaten. Här är några av de mest väsentliga grundpelarna:

Nyckelordsoptimering

SEO börjar med en noggrann analys av relevanta nyckelord. Dessa är de ord eller fraser som människor använder när de söker efter information online. Genom att integrera dessa nyckelord strategiskt i webbplatsens innehåll, meta-tags och andra relevanta platser, blir det möjligt för sökmotorer att förstå och rangordna webbplatsen för dessa söktermer. Du vill naturligtvis fokusera på de sökord som är kopplade till ditt företag och dina produkter – och de sökord som din målgrupp använder för att hitta dem.

On-page och Off-page SEO

On-page SEO: Detta är alla typer av förbättringar och optimeringar som du gör på själva hemsidan. Det kan vara saker såsom användning av nyckelord i rubriker, meta-beskrivningar, och innehållet på sidan. Det handlar också om att optimera länkstrukturen, innehållet, och URL-strukturen för en bättre användarupplevelse och enklare indexering av sökmotorer.

Off-page SEO: Fokuserar på faktorer utanför själva webbplatsen som påverkar dess ranking i sökmotorer. Backlinks är en central del av off-page SEO, men även andra saker såsom sociala signaler och online-rykte spelar en roll.

Backlinks: En Hörnsten i SEO

Backlinks, även kända som bakåtlänkar är länkar från andra webbplatser till din egen. Backlinks är en av de allra viktigaste rankingfaktorerna som Googleoch andra sökmotorer använder när de avgör hur väl de ska ranka en hemsida i sökresultaten.

Man kan beskriva backlinks som ”röster” eller rekommendationer som indikerar att en webbplats är auktoritativ och värdefull. Desto fler röster, desto bättre webbplats. Men med det sagt väger alla röster inte lika tungt. En ”röst” från en trovärdig och känd person (hemsida) är mer trovärdig och väger därför tyngre än en ”röst” från en helt okänt och nystartad webbplats, till exempel.

Kort sammanfattat använder sökmotorer bakåtlänkar som en indikator på webbplatsens relevans och auktoritet. Ju fler högkvalitativa och relevanta bakåtlänkar en webbplats har, desto större förtroende får den från sökmotorerna.

Här är några sätt hur bakåtlänkar påverkar SEO:

Auktoritet och Relevans: Bakåtlänkar fungerar som en sorts röst på din webbplats. Ju fler och högkvalitativa länkar du har från andra auktoritativa webbplatser inom ditt ämnesområde, desto mer anses din webbplats vara auktoritativ och relevant.

Ökad Synlighet: Sökmotorer använder bakåtlänkar som en signal på webbplatsens popularitet. En webbplats med många relevanta och auktoritativa bakåtlänkar har större chans att rangordnas högre i sökresultaten, vilket ökar dess synlighet.

Crawling och Indexering: Bakåtlänkar hjälper sökmotorer att upptäcka och indexera nya sidor på din webbplats. När en sökmotor stöter på en länk till din webbplats från en annan plats, kommer den att följa länken och indexera den kopplade sidan.

Typer av Bakåtlänkar:

Naturliga Bakåtlänkar: Dessa uppstår organiskt när andra webbplatser länkar till ditt innehåll eftersom de finner det värdefullt eller relevant.

Skapta Bakåtlänkar: Skapas med avsikt, till exempel genom köp av länkar eller länkar som skapas själv på olika plattformar mm.

Teknisk SEO

Teknisk SEO är en central del av sökmotoroptimering och fokuserar på att förbättra tekniska aspekter av en webbplats för att göra den mer sökmotorvänlig. Sökmotorer använder hundratals olika parametrar i sin algoritm för att avgöra var en webbsida ska presenteras i sökresultaten. Några av dessa inkluderar saker såsom hemsidans hastighet, om den har en bra struktur, om den använder titlar, har relevanta nyckelord, med mera.

Teknisk SEO fokuserar på att optimera webbplatsens struktur för att göra det enklare för sökmotorer att förstå, indexera och rangordna sidor. Här följer en detaljerad förklaring av olika aspekter inom teknisk SEO:

Sidhastighet och Responsiv Design:

Sidhastighet: Sökmotorer lägger stor vikt i en hemsidas hastighet. En långsam hemsida skadar användarupplevelsen vilket är dåligt för sökmotorerna. Optimering av bilder, minimering av HTTP-begäranden och användning av cache är några strategier för att förbättra sidhastigheten.

Responsiv Design: Med tanke på den ökande användningen av mobila enheter är det viktigt att ha en responsiv design som anpassar sig till olika skärmstorlekar. Detta är en viktig faktor för både användarupplevelsen och SEO.

Canonical Taggar:

Canonical taggar används för att undvika problem med duplicerat innehåll. Genom att använda canonical tags kan webbplatsägare ange den primära versionen av en sida och undvika förvirring för sökmotorer om vilken version som ska indexeras.

Strukturerad Data och Rich Snippets:

Strukturerad Data: Implementering av strukturerad data hjälper sökmotorer att förstå innehållets sammanhang och ger möjlighet till så kallade rich snippets. Det kan inkludera recensioner, betyg, prisinformation och mer.

Rich Snippets: Genom att använda strukturerad data kan hemsidor bättre sticka ut i sökresultaten och locka användare med mer detaljerad information.

Optimerade Rubriker och Meta-tags:

Optimerade Rubriker: Användningen av H1 till H6-rubriker hjälper inte bara användare att förstå sidans struktur utan ger även sökmotorer viktig information om sidans innehåll.

Meta-titlar och Meta-beskrivningar: Optimerade meta-titlar och beskrivningar innehåller relevanta nyckelord och ger en kort sammanfattning av sidans innehåll, vilket kan öka klickfrekvensen från sökresultatsidorna.

Intern Länkstruktur:

Användarvänliga URL-strukturer: Skapande av användarvänliga och läsbara URL-strukturer är viktigt för att förbättra både användarupplevelsen och sökmotorers förståelse av sidans innehåll.

Strategisk Intern Länkning: Placeringen och ankartexten för interna länkar påverkar hur sökmotorer värderar sidans relevans och hierarki.

URL-optimering:

URL-strukturer: Optimera URL:er för att vara tydliga och sökmotorvänliga. Undvik onödiga parametrar och dynamiska URL:er som kan försvåra för sökmotorer att indexera sidor.

Canonical taggar:

Canonical Taggar: Användning av canonical tags för att undvika problem med duplicerat innehåll och ange vilken version av sidan som bör indexeras.

Robot.txt och Sitemaps:

robot.txt: Detta är användning av robot.txt-filen för att styra vilka delar av webbplatsen som ska indexeras eller inte av sökmotorer.

XML-sitemap: Detta är skapande av XML-sitemaps för att ge sökmotorer en strukturerad översikt över webbplatsens sidor och hjälpa till med snabbare indexering.

SSL-säkerhet och HTTPS:

SSL-säkerhet: Säkerhetscertifikat och HTTPS-protokoll är viktiga för att säkra överföringen av data mellan användare och webbplats. Detta är inte bara en säkerhetsåtgärd utan påverkar även sökrankningar.

Övervakning och Återkoppling:

SEO-verktyg: Användning av verktyg som Google Search Console, Ahrefs och SEMrush för att övervaka webbplatsens prestanda, identifiera tekniska problem och få insikter om sökord och länkstruktur.

On-page SEO

On-page SEO handlar om att optimera de enskilda sidorna på en webbplats för att förbättra dess synlighet och din ranking i sökresultaten. Genom att fokusera på specifika element och innehåll på varje sida kan man skapa en sökmotorvänlig struktur och ge användare relevant och användbart innehåll som leder till bättre resultat i sökmotorer. Här är en detaljerad förklaring av olika aspekter inom on-page SEO:

Strukturerad Data och Rich Snippets

Strukturerad data hjälper sökmotorer att förstå innehållets sammanhang och ger möjlighet till så kallade rich snippets, såsom recensioner, betyg och evenemangsinformation, som vi diskuterade tidigare

Strukturerad data kan webbplatser sticka ut i sökresultaten och ge användarna mer detaljerad och relevant information direkt i sökresultaten.

Optimerade Rubriker och Meta-tags

 • H1 till H6-rubriker: Användning av strukturerade och hierarkiska rubriker används för att förbättra sidans struktur och göra innehållet lättläst.
 • Meta-titlar och Meta-beskrivningar: Optimerade meta-titlar och beskrivningar innehåller relevanta nyckelord och ger en kort sammanfattning av sidans innehåll vilket ökar klickfrekvensen i sökresultaten.

Användning av Nyckelord:

 • Nyckelordsresearch: Gör research för att identifiera relevanta nyckelord baserade på användarnas sökbeteende.
 • Naturlig Nyckelordsplacering: Integrering av nyckelord på naturliga ställen i innehållet, rubriker, meta-tags och bildtexter. Se till att inte överdriva det med alltför många nyckelord på ett onaturligt sätt. För många år sedan när sökmotorernas algoritmer inte var lika avancerade kunde man göra så kallad ”keyord stuffing” och fylla en sida med nyckelord och ranka högt i resultaten. Idag är algoritmerna smartare och idag kan man tvärtom straffas om man använder för många nyckelord på ett onaturligt sätt. Fokus ska alltid vara relevans och användarupplevelse.

Kvalitativt Innehåll:

 • Engagerande och Värdefullt Innehåll: Grunden för all framgångsrik SEO är högkvalitativt och värdefullt innehåll. Lägg stor vikt på att skapa högkvalitativt innehåll som är relevant och värdefullt för målgruppen. Detta inkluderar informativa artiklar, guider, bilder och annan typ av media.
 • Läsbarhet: Optimering för läsbarhet genom användning av korta stycken, punktlistor och begriplig skrivstil förbättrar användarupplevelsen.

Bilder och Multimedia:

 • Optimerade Bilder: Använd komprimerade och optimerade bilder för att minska laddhastigheten på din hemsida och förbättra användarupplevelsen. Undvik tunga filer som tar tid att ladda.
 • Alternativa Texter (ALT text): Använd alltid alt text för dina bilder för att beskriva dem och underlätta för sökmotorer att förstå innehållet.

Intern Länkstruktur:

 • Användarvänliga URL-strukturer: Skapande av användarvänliga och sökmotorvänliga URL-strukturer är viktigt för att förbättra användarupplevelsen och sökmotorers förståelse av sidans innehåll. Du vill hellre ha en URL som ser ut såhär: Dinsida.se/webbshop snarare än ”dinsida.se/handla-produkt-54329-2023
 • Strategisk Intern Länkning: Interna länkar är länkarna som leder användare till olika sidor på din hemsida. Placeringen och ankartexten för interna länkar påverkar hur sökmotorer värderar sidans relevans och hierarki.

Optimerade Sidtitlar och Beskrivningar:

 • Sidtitlar: Använd unika och beskrivande sidtitlar för varje sida som inkluderar relevanta nyckelord.
 • Meta-beskrivningar: Korta och informativa meta-beskrivningar som lockar användare och innehåller relevanta nyckelord är viktiga.

Användbarhet och Sidlayout:

 • Responsiv Design: Se till att din hemsida har en responsiv design för att passa olika skärmstorlekar. Kom ihåg att de allra flesta besöker en hemsida på mobilen idag och med det i åtanke är det viktigt att din hemsida är anpassad för mobil och inte enbart dator.
 • Tydlig Sidlayout: En intuitiv och tydlig sidlayout underlättar för användare att hitta relevant information.

Uppdaterat och relevant innehåll

 • Uppdatering av Innehåll: Se till att regelbundet uppdatera ditt innehåll för att hålla det relevant. Du bör också lägga tid på att ständigt förbättra befintligt innehåll för att göra det mer värdefullt och användbart.
 • Publiceringsdatum: Om möjligt, inkludera publiceringsdatum på sidor för att visa användarna att innehållet är aktuellt.

URL-optimering:

Optimerade URL:er: Se till att skapa läsbara och sökmotorvänliga URL:er som tydligt speglar sidans innehåll.

Sökmotoroptimering

Innehållsstrategi

Högkvalitativt innehåll ligger till grund för all framgångsrik SEO. Utan högkvalitiativt och relevant innehåll finns det ingen anledning för sökmotorer att presentera din hemsida högt upp i sökresultaten.

På grund av vikten av innehåll är det viktigt att du etablerar en innehållsstrategi för att skapa och hantera innehåll. En välutvecklad innehållsstrategi går långt utöver att bara producera texter och involverar en genomtänkt planering för att möta både användarnas och sökmotorernas krav. Här är en detaljerad förklaring av olika aspekter inom innehållsstrategin:

Målgruppsanalys och skapande av personas

 • Målgruppsanalys: Identifiering och förståelse av målgruppens behov, preferenser och beteenden.
 • Persona-skapande: Skapande av fiktiva representationer av ideala användare för att anpassa innehållet efter deras specifika behov och intressen.

Nyckelordsresearch

 • Identifiering av Relevanta Nyckelord: Research för att identifiera de nyckelord och fraser som användare söker efter inom din  bransch eller industri.
 • Långsvansnyckelord (long tail keywords): Utforskning av långsvansnyckelord för att rikta in sig på specifika och nischade sökningar. Till exempel, det är betydligt lättare att ranka för sökordet ”gula skor i Stockholm” än bara ”skor” på grund av att long-tail nyckelordet är mer specifikt.

Skapande av Kvalitativt Innehåll:

 • Relevant och Värdefullt Innehåll: Skapande av innehåll som är relevant för målgruppen och erbjuder värde. Detta kan inkludera artiklar, guider, videor, designer och andra former av media.
 • Evergreen Innehåll: ”Evergreen” innebär innehåll med lång livslängd som inte fort blir utdaterat och irrelevant. Det lönar sig ofta mer att skapa evergreen innehåll som fortsätter att prestera år efter år snarare än nyhetsfokuserat innehåll som blir irrelevant efter bara en vecka.

Innehållsstruktur och Hierarki:

 • Strukturerad Hierarki: Organisering av innehållet med en tydlig hierarki och struktur för att underlätta navigering för både användare och sökmotorer.
 • Tydliga Rubriker och Underrubriker: Användning av tydliga och informativa rubriker och underrubriker för att bryta upp texten och göra innehållet lättläst.

Frekvens

 • Publiceringsfrekvens: Planering av regelbunden publicering för att hålla målgruppen engagerad och visa sökmotorer att webbplatsen är aktiv.
 • Konsekvent Ton och Stil: Bibehållande av en konsekvent ton och stil för att skapa en stark varumärkesidentitet och öka användarigenkänning.

Gästinlägg och Samarbete:

 • Gästinlägg: Samarbeten med externa författare eller experter för att skapa varierat och auktoritativt innehåll.
 • Influencersamarbeten: Partnerskap med influencers inom branschen för att öka innehållets trovärdighet och räckvidd.

Uppdatering och Optimering:

 • Regelbunden Uppdatering: Uppdatering av befintligt innehåll för att hålla det relevant och aktuellt.
 • Optimering för Sökord: Research av nya nyckelord och optimering av befintligt innehåll för att förbättra synligheten i sökresultaten.

Sociala Medier Integration:

 • Delningsbart Innehåll: Skapande av innehåll som är lätt att dela på sociala medier för att öka räckvidden och engagemanget.
 • Sociala Medier Kampanjer: Användning av sociala medier för att främja innehåll och interagera med målgruppen.

Mätning och Analys:

 • Mätning av dina resultat: Användning av analysverktyg såsom Google Analytics för att mäta och utvärdera prestanda och resultat av innehållsstrategin.
 • Justering och Optimering: Baserat på analyserna, justering av strategin för att förbättra resultat och nå uppsatta mål.

Användarinteraktion och Feedback:

 • Kommentarer och Diskussion: Uppmuntra användarinteraktion genom kommentarssektioner och forum för att göra dina besökare och fans mer involverade och engagerade.
 • Användarfeedback: Insamling av feedback från användare för att förstå deras behov och göra nödvändiga förbättringar.

Mobil SEO

Mobil SEO eller sökmotoroptimering för mobila enheter är en strategi som fokuserar på att göra webbplatser användarvänliga och välpresterande på smartphones och andra mobila enheter. Som nämnt tidigare besöker en majoritet av användare webbplatser med sin smartphone och med detta i åtanke är det det avgörande att säkerställa att webbplatser är optimerade för dessa enheter för att förbättra användarupplevelsen och möta sökmotorernas krav. Här är en detaljerad förklaring av olika aspekter inom Mobil SEO:

Responsiv Design

Anpassningsbar Layout: Implementering av responsiv design som gör att webbplatsens layout automatiskt anpassar sig efter olika skärmstorlekar och enheter.

Enhetskompabilitet: Säkerställande av att webbplatsens innehåll och funktioner fungerar sömlöst på olika mobila enheter.

Snabba Sidhastigheter:

Bildoptimering: Komprimering av bilder och multimediaelement för att minska sidhastigheten och förbättra prestanda på mobila nätverk.

Minimering av HTTP-begäranden: Minska antalet HTTP-begäranden genom att kombinera filer och använda resurser som minifieras för snabbare inläsning.

Mobilvänliga Sidor:

Touchscreen-anpassning: Optimering av navigering och interaktionselement för att passa touchskärmar och mobila användarbeteenden.

Läsbart Innehåll: Användning av läsbar textstorlek och kontrast för att förbättra läsbarheten på mindre skärmar.

Mobilvänligt Test och Validering:

Google’s Mobile-Friendly Test: Användning av Google’s Mobile-Friendly Test för att testa om en webbplats uppfyller Googles mobilvänliga krav och ger förslag till förbättringar.

Test på Olika Enheter: Test av webbplatsens prestanda och utseende på olika mobila enheter för att säkerställa en enhetlig upplevelse.

Optimerade Lokala Sidor för Mobil:

Lokala Anpassningar: Om din webbplats har en lokal närvaro kan det vara bra att säkerställa att lokala sidor är optimerade för mobila användar  inklusive att ha tydliga kontaktuppgifter och enkla vägbeskrivningar.

Google My Business-optimering: Optimering av Google My Business-profiler för att förbättra synligheten i lokala sökresultat på mobila enheter.

Accelererade Mobil Sidor (AMP):

AMP-implementation: Med hjälp av Google’s ”AMP” (accelerated mobile pages) kan duskapa blixtsnabba sidor för mobilanvändare som laddar snabbare.

Prioritering av Viktigt Innehåll: AMP-filer prioriterar laddningen av kritiskt innehåll för att förbättra laddhastigheten på mobila enheter.

Strukturerad Data för Mobila Användare:

Schema Markup: Implementering av schema markup för att ge detaljerad och strukturerad information om webbplatsens innehåll, vilket kan visas på mobilskärmar som rich snippets.

FAQ- och How-to-schema: Användning av specifika schema-typer, som FAQ och How-to, för att öka synligheten i mobila sökresultat.

Lokalisering och GPS-optimering:

GPS-Integration: Om relevant för din webbplats kan integrering av GPS-funktioner och kartor hjälpa till att underlätta lokalisering och vägvisning på mobila enheter.

Lokal Sökmotoroptimering: Användning av mobilvänliga nyckelord och optimering för lokal sökmotoroptimering (Local SEO) för att locka mobilanvändare i specifika geografiska områden.

App-integration och Optimering:

Deep Linking: Implementering av djuplänkar som möjliggör en sömlös övergång mellan webbplatsen och din mobilapp (om du har en sådan).

Optimering av App-sidor: Om webbplatsen har en tillhörande mobilapp kan optimering av app-sidor hjälpa till attförbättra användarupplevelsen.

Övervakning och Analys:

Mobilanalysverktyg: Användning av mobilanalysverktyg för att övervaka prestanda, användarbeteende och fel på mobila enheter.

Rapportering och Åtgärder: Regelbunden rapportering och lämpliga åtgärder baserat på analyser för att optimera webbplatsens mobilprestanda.

SEO-analys och Rapportering

SEO-analys och rapportering är ett område som ofta glöms bort i SEO arbetet. Det är naturligtvis viktigt att analysera och utvärdera dina SEO-resultat så att du kan se vad som fungerar väl och vad som fungrar mindre bra. På så sätt kan du göra nödvändiga justeringar för att förbättra resultat och synlighet i sökmotorresultaten. Denna process innefattar övervakning av olika nyckelindikatorer och användning av olika verktyg för att analysera och tolka data. Här är en detaljerad förklaring av de olika stegen inom SEO-analys och rapportering:

Google Analytics och Google Search Console:

Datainsamling: Implementering av Google Analytics och Google Search Console för att samla in omfattande data om webbplatsens prestanda, inklusive trafikkällor, sökord, användarbeteende och tekniska frågor.

Mål och Konverteringar: Upprättande och spårning av mål och konverteringar för att mäta hur väl webbplatsen uppfyller sina mål.

Sökeffektivitet och Sökanalys:

Rankingrapporter: Användning av verktyg som Ahrefs eller SEMrush för att generera rapporter och följa webbplatsens position i sökresultaten för olika sökord över tid.

Sökanalys: Analys av sökordstrender och förändringar i sökvolym för att identifiera nya möjligheter och optimera befintligt innehåll.

Konkurrensanalys:

Konkurrentövervakning: Undersökning av konkurrenternas SEO-strategier, sökordsval och prestanda för att identifiera områden för förbättring och differentiering.

Backlink-analys: Granskning av konkurrenternas bakåtlänkprofiler för att hitta potentiella länkmöjligheter och förstå deras externa sökmotoroptimeringstaktik.

Användarupplevelse och Webbplatsprestanda:

Sidhastighet och Laddningstider: Användning av verktyg som PageSpeed Insights för att mäta sidhastighet och identifiera möjliga förbättringar.

Användarupplevelse: Utvärdering av webbplatsens användarupplevelse genom att analysera sidstruktur, navigering och användarbeteende.

Klickfrekvens (CTR) och Konverteringar:

Klickfrekvensanalys: Utvärdering av klickfrekvensen från sökmotorresultaten för att förstå hur lockande sidtitlar och meta-beskrivningar är. Genom att utvärdera detta kan du göra förändringar för att öka klickfrekvensen som dina sidor får i sökresultaten. På så sätt behöver du inte nödvändigtvis ranka högre upp utan kan få fler besökare genom att få användare att faktiskt klicka på ditt sökresultat. Däremot kommer sökmotorerna dessutom att belöna dig med högre ranking om det visar sig att användare föredrar att klicka på din sida framför andras.

Konverteringsanalys: Analys av webbplatsens konverteringsprocess för att identifiera eventuella flaskhalsar och optimera konverteringsströmmar.

Bakåtlänkprofil och Kvalitet:

Backlink-analysverktyg: Användning av verktyg som Ahrefs eller Moz för att övervaka och analysera webbplatsens bakåtlänkprofil.

Kvalitetsbedömning: Utvärdering av bakåtlänkarnas kvalitet och relevans för att säkerställa en sund och auktoritativ bakåtlänkprofil.

Innehållsanalys och Optimering:

Innehållsprestanda: Analys av hur olika typer av innehåll presterar i termer av användarinteraktion och synlighet i sökresultaten.

Nyckelordsanalys: Återkommande nyckelordsanalys för att identifiera nya möjligheter och optimera befintligt innehåll.

Teknisk SEO-audit:

Sitemap och Robot.txt: Utvärdering av webbplatsens XML-sitemap och robot.txt-fil för att säkerställa att sökmotorer kan indexera sidorna korrekt.

Canonical Tags och URL-strukturer: Genomgång av användningen av canonical tags och URL-strukturer för att undvika duplicerat innehåll och förbättra användarvänligheten.