Sitter på datorn

Hur gör man en Sökordsanalys? Så gör du!

Att synas på internet är en grundpelare för att lyckas som företag idag. En stor del av kundernas köpbeslut och research börjar på internet och med det sagt vill du naturligtvis att kunderna hittar till just dig och inte dina konkurrenter.

En viktig komponent för att uppnå detta är att genomföra en effektiv sökordsanalys. Sökmotoroptimering är arbetet att optimera din hemsida så att den syns högre upp i sökresultatet. En del av arbetet med sökmotoroptimering (SEO) är att göra en sökordsanalys för att kunna identifiera och använda de rätta sökorden.

Sökordsanalys innebär att undersöka och identifiera de ord och fraser som användare söker efter på sökmotorer. I grund och botten handlar detta om att förstå användarnas intentioner och beteenden för att skapa en strategi som effektivt når och engagerar målgruppen.

På grund av den viktiga roll som sökordsanalys spelar i sökmotoroptimering ska vi dyka djupare ner i detta ämne och titta på  hur man genomför en framgångsrik sådan som leder till förbättrade resultat.

Varför är sökordsanalys viktig?

Som vi har diskuterat är sökordsanalys en viktig del för att öka din synlighet online. Nedan utforskar vi några av de viktigaste anledningarna till varför sökordsanalys är avgörande för webbplatser och digital marknadsföring.

Sökordsanalys ger en djupare insikt i vad användare faktiskt söker efter. Genom att förstå de söktermer och frågor som din målgrupp använder kan du skapa innehåll som direkt svarar på användarnas behov och är skräddarsytt för att tilltala din målgrupp. Detta ökar chansen att locka relevanta besökare till webbplatsen men bygger även en starkare koppling mellan ditt företag och din målgrupp.

Förbättring av SEO-strategin

Sökordsanalys har en central roll i en effektiv sökmotoroptimeringsstrategi (SEO). Genom att identifiera de mest relevanta och sökta orden inom din industri kan du bättre anpassa din webbplats och skapa en strategi utifrån dessa för att ranka högre i sökresultaten. En högre placering ökar synligheten och sannolikheten att besökare klickar på just din länk istället för konkurrenternas. I förlängningen innebär detta mer försäljning.

Effektiv marknadsföring och annonsering

När det kommer till marknadsföring vill du att varje krona ska räcka så långt som det bara går. Genom att basera dina marknadsföringskampanjer utifrån det du lär dig av din sökordsanalys kan du skapa effektivare marknadsföringskampanjer och maximera resultaten. Med sökorden som du identifierar kan helt enkelt annonser och kampanjer skräddarsys för att rikta in sig på exakt de söktermer som deras målgrupp använder, vilket ökar chansen att nå rätt publik och generera konverteringar.

Steg för att genomföra en sökordsanalys

Att genomföra en sökordsanalys är faktiskt ganska enkelt – särskilt med hjälp av alla de verktyg som finns tillgängliga.

Här är några viktiga steg för att framgångsrikt genomföra en sökordsanalys:

Forskning och identifiering av relevanta ämnesområden

 1. Definiera företagets eller webbplatsens huvudteman: Börja med att identifiera de övergripande ämnesområden som är relevanta för din verksamhet eller webbplats. Detta kan vara produkter, din industri, tjänster eller ämnen som är nära kopplade till din målgrupps intressen.
 2. Skapa en lista över huvudnyckelord: Skapa en lista över vanliga nyckelord och fraser som relaterar till dessa huvudteman. Detta kommer att utgöra grunden för din sökordsanalys. Om du är en bilhandlare kan dessa nyckelord till exempel vara ”begagnad bil”, ”bil”, och så vidare.

Användning av verktyg för att generera sökord

 1. Google Keyword Planner: Det absolut bästa och mest populära verktyget för att identifiera sökord är Google Keyword Planner. Det finns även andra verktyg som du kan testa. Dessa verktyg gör det möjligt att utifrån ett fåtal sökord få en lista på en mängd andra relaterade sökord. Google Keyword Planner ger dig också insikter om sökfrekvens och konkurrens för varje sökord. Leta efter högpresterande sökord som har en balans mellan relevans och sökvolym. Du vill inte använda sökord som har väldigt låg sökvolym men du vill samtidigt välja sådana som är relevanta för dig.
 2. Söka konkurrenters sökord: Analysera konkurrenters webbplatser för att identifiera vilka sökord de inriktar sig på. Detta ger inte bara inspiration utan hjälper också till att förstå konkurrenssituationen.

Utvärdering av konkurrensen för valda sökord

 1. Konkurrensanalys: När du identifierar sökord bör du utvärdera konkurrenssituationen för de utvalda sökorden. Försök att ta reda på vilka andra webbplatser som också fokuserar på samma sökord och utvärdera deras styrkor och svagheter.
 2. Långsvanssökord: Mest känt som ”long tail keywords” är längre och mer specifika sökord och sökfraser. Till exempel, istället för ”skor” är ett long tail keyword ”röda skor i Skåne”. Long tail keywords är bra för att de har avsevärt lägre konkurrens men samtidigt högre relevans vilket gör att det blir enklare att ranka väl för dessa.

Val av optimala sökord baserat på relevans och efterfrågan

 1. Prioritera sökorden: När du gör din sökordsanalys, välj de sökord som är mest relevanta för ditt företag och din målgrupp. Samtidigt bör du hitta en balans med sökvolymen så att du fokuserar på sökord som faktiskt har sökvolym och som folk faktiskt använder.
 2. Skapa en slutgiltig lista: När du har gjort din sökordsanalys och identifierat de mest lämpliga sökorden är det dags att sammanställa en slutgiltig lista över sökord och fraser som du kan implementera i din innehållsstrategi och sökmotoroptimering.

Verktyg för sökordsanalys

Sökordsanalys är ganska lätt med hjälp av rätt verktyg. Vi har redan tittat lite kort på Google Keyword Planner men det finns även andra sökordsverktyg som du kan använda. Här är de mest populära:

Google Keyword Planner

Funktioner:

 • Sökordsidéer: Generera idéer för nya sökord baserat på ditt affärsområde.
 • Sökvolym och konkurrens: Få insikter om hur ofta sökorden används och hur hög konkurrens det är.
 • Prognoser för klick och kostnad: Skapa en uppskattning av potentiella klick och kostnader för annonskampanjer på Google Ads (om du vill fokusera på betalda annonser snarare än SEO).

Användning:

Startpunkt: Använd Keyword Planner för att skapa en grundläggande lista över sökord och få en förståelse för deras potentiella prestanda.

SEMrush

Funktioner:

 • Organisk sökordsanalys: Identifiera organiska sökord som dina konkurrenter rankar för.
 • Sökordspositionsspårning: Följ dina och konkurrenternas positioner för specifika sökord över tid.
 • Backlink-analys: Få insikter om länkar som pekar till din webbplats och konkurrenters webbplatser.

Användning:

Konkurrensanalys: Använd SEMrush för att analysera konkurrenternas sökordsstrategier och positioner.

Ahrefs

Funktioner:

 • Sökordsutforskning: Upptäck nya sökordsidéer och analysera deras sökvolym och konkurrens.
 • Site Explorer: Utforska konkurrenters webbplatser för att förstå deras främsta sökord och backlink-strategier.
 • Rank Tracker: Utvärdera dina och konkurrenters positioner för valda sökord över tid.

Användning:

Djupgående analys: Använd Ahrefs för en omfattande analys av sökordslandskapet och konkurrenterna.

Andra gratisalternativ och deras användningsområden

Google Trends:

Säsongsvariationer: Identifiera trender och säsongsvariationer för specifika sökord.

Geografisk variation: Få insikter om var i världen ditt sökord är mest populärt.

Ubersuggest:

Sökordsidéer och konkurrens: Generera sökordsidéer och få information om konkurrensen för varje sökord.

Answer the Public:

Frågebaserade sökord: Utforska frågor som användare ställer kring ett specifikt ämne för att skapa innehåll som direkt svarar på deras behov.

Användning av Long-Tail Sökord

Som vi diskuterade ovan är long-tail sökord en längre och mer specifik typ av sökfråga som har lägre sökvolym men också lägre konkurrens. Ett long tail keyword består ofta av tre eller fler ord. Då konkurrensen är så pass hög på sökmotorer idag är long tail keywords ofta ett bra ställe att börja.

Det är till exempel bättre att fokusera på ett long tail keyword som du har chans att ranka för än ett brett nyckelord som du antagligen inte kommer att ranka högt upp för. I praktiken kan det innebära att den om long tail keywordet har betydligt lägre sökvolym genererar det ändå mer besökare till din hemsida (om vi talar SEO).

En viktig fördel med long tail keywords är att de ofta har bättre konverteringsgrad. Användare som söker med long-tail fraser har oftast en tydligare avsikt. Genom att anpassa ditt innehåll till deras exakta behov ökar chansen för konverteringar. Till exempel, en person som ökar ”köpa Nike skor Borås” har antagligen i avsikt att köpa skor idag till skillnad från någon som bara söker ”skor”.

Genom att fokusera på long tail keywords kan du skapa innehåll som direkt svarar på specifika frågor och önskemål hos din målgrupp vilket kan bidra till högre relevans men också okad lojalitet.

Exempel på Effektiva Long-Tail Sökord

 1. ”Bästa vegetariska restauranger i Stockholm”: En restaurang som optimerar för detta sökord kan attrahera en specifik grupp människor som letar efter just vegetariska alternativ i Stockholm.
 2. ”Hållbara träningskläder för kvinnor”: En e-handelsplats som säljer hållbara träningskläder kan rikta in sig på användare som är specifikt intresserade av hållbarhet och kvinnliga träningskläder.
 3. ”Hur man reparerar en läckande kran utan att ringa en rörmokare”: En hemsida som erbjuder hemmafixartips och produkter kan attrahera personer som letar efter självhjälpslösningar för mindre problem.

Implementering av Resultat från Sökordsanalysen

Det första steget i en sökordsanalys är att identifiera lämpliga sökord. Samtidigt är detta bara halva kampen då nästa steg är att använda de insikter du fått för att forma och optimera din webbplatsstrategi utifrån detta. Här är stegen för att implementera de resultat som du fått från sökordsanalysen.

 1. Optimera Sidtext: Utifrån de sökord du identifierat bör du inkorporera dessa i texterna på din webbplats. Använd nyckelorden på ett relevant sätt för att göra så att sökmotorer förstår att din hemsida är relevant för dessa ämnen men också för att förbättra användarupplevelsen och relevansen när någon besöker din hemsida.
 2. Rubriker och Underrubriker: Se till att använda dina valda sökord i rubriker och underrubriker för att tydligt signalera innehållets relevans och struktur.
 3. Meta-beskrivningar och Meta-titlar: Optimera meta-beskrivningar och meta-titlar för varje sida och fokusera på att inkludera dina sökord. Detta är viktigt för att öka klickfrekvensen i sökresultaten. Om en person som söker efter någonting på Google ser sin exakta sökterm i ett av sökresultaten (din hemsida) är det större sannolikhet att dem klickar på det.
 4. URL-struktur: Anpassa din webbplatsens URL-struktur för att inkludera relevanta sökord. Detta gör det lättare för sökmotorer och användare att förstå innehållet på sidan. Till exempel, strukturen hemsida.se/vinterskor-kvinnor är bättre än ”hemsida.se/skor/page/category59254”.
 5. Bildtexter och Alt-attribut: Inkludera även dina sökord i bildtexter och alt-attribut så att sökmotorer kan bättre förstå bilderna på din sida. Tänk på att bilder också rankar på sökmotorer och kan driva trafik och potentiella kunder till din hemsida.
 6. Internlänkning: Du känner säker till att bakåtlänkar är otroligt viktiga i arbetet med SEO men interna länkar är något som inte heller bör ignoreras. Se till att inkludera interna länkar med ankartexter som inkluderar dina sökord på din hemsida. Detta hjälper till att skapa en hierarki och indikerar viktiga sidor för sökmotorer.
 7. Pay-Per-Click (PPC) Annonsering: PPC annonsering är betald annonsering där du betalar per klick. Det främsta exemplet på detta är Google ads, där betalda sökannonser presenteras högst upp i sökresultaten. Om du planerar att skapa PPC annonser är ett bra tips att inkludera de sökord du har identifierat i dina PPC-annonser för att förbättra relevansen och kvaliteten på dina annonser.
 8. Sociala Medier: Ett annat tips är att också använda dessa sökord i dina sociala medier-inlägg och kampanjer. Detta skapar en enhetlig närvaro och ökar chansen att synas i sökresultaten.
 9. E-postmarknadsföring: Detsamma gäller för e-post marknadsföring. För att öka relevansen och därmed marknadsföringskampanjens effektivitet bör du använda relevanta sökord i ämnesrader och innehåll i dina e-postmeddelanden.
 10. Webbanalysverktyg: När du har dragit igång din kampanj och börjat använda de sökord som du har identifierat vill du självklart analysera resultaten. Använd verktyg som Google Analytics för att följa prestanda och trafik för dina sökord. Analysera data regelbundet för att identifiera var du presterar väl och vilka områden som kan förbättras.
 11. Rank Tracker-verktyg: När det kommer till SEO vill du regelbundet utvärdera positionen för dina sökord med hjälp av rank tracker-verktyg så att du med hjälp av denna information kan anpassa din strategi.

Mätning och Analys av Resultat

Nu när du har gjort din sökordsanalys och implementerat den i din marknadsföringsstrategi är det dags att mäta och analysera resultaten. Detta är en viktig del av alla typer av marknadsföring så att du kan få en förståelse för vad som funkar och vad som kan justeras för att förbättra resultaten.

Användning av Webbanalysverktyg

Google Analytics är kanske det mest populära och bästa analysverktyget du kan använda när det kommer till dina marknadsföringsstrategier kopplat till din hemsida. Börja med att identifiera vilka sökord som genererar mest trafik till din webbplats och vilka sidor dessa användare besöker. Nästa steg är att analysera den så kallade ”bounce rate” för trafiken som drivs via sökmotorer så att du kan bättre förstå om besökare upplever att de hittar relevant och engagerande innehåll. Om bounce rate är hög innebär det att besökare kommer till din sida och sedan lämnar kort därefter – antagligen för att de upplevde att de inte hittade det dem sökte – eller inte hittade det snabbt nog.

Sist men inte minst, koppla sökordsdata till konverteringsmål för att mäta hur väl sökordet omvandlas till önskade handlingar såsom köp, samtal, registrering till nyhetsbrev, eller annat.

Rank Tracker-verktyg

Så kallade rank tracker verktyg syftar till att utvärdera hur väl du rankar på sökmotorer. Detta verktyg är praktiskt för att kunna följa din hemsidas ranking för olika sökord i sökresultaten över tid – och för att kunna se hur de förändras.

Med detta verktyg har du också möjlighet att jämföra dina sökordspositioner med konkurrenternas för att förstå din relativa styrka och identifiera områden där du kan förbättra din strategi.

Ett annat tips är att försöka att bättre förstå konverteringsvägar. Du kan använda attributionsmodeller för att analysera hur olika sökord bidrar till konverteringar över flera klick och besök.

Om du använder sökordsbaserad marknadsföring, analysera annonser och anpassa dem baserat på konverteringsdata för att förbättra resultatet.

Utvärdering av Sökordsprestanda över Tid

Det finns flera skäl till varför du vill utvärdera sökordsprestanda över tid. Först och främst vill du identifiera säsongsvariationer i sökordsprestanda för att anpassa din strategi baserat på förändringar i efterfrågan över året.

Utöver detta kan det vara bra att sätta långsiktiga mål för sökordsprestanda och sedan regelbundet utvärdera om dina insatser leder till ökad synlighet och trafik.

Baserat på vad du lär dig från denna analys vill du ta steg för att förbättra resultaten. Titta närmare på vilka sökord som genererar mest trafik, konverteringar och ger bäst avkastning på investeringen.

Om vissa sökord har låg prestanda, identifiera och implementera förbättringar för att förbättra resultaten. Det kan till exempel innebära att byta ut vissa sökord som inte visar sig vara relevanta.

Slutligen, använd insikterna från analysen för att anpassa din framtida sökordsstrategi. Det kan inkludera att utöka sökord relaterade till områden som visat sig vara framgångsrika hittills samt finjustera där det behövs.