SEO

Vad är Skillnaden mellan SEO och SEM? Förklarat! rätta

Att synas online i dagens digitala samhälle är en förutsättning för att lyckas.

I takt med att samhället blir allt mer digitaliserat spelar synlighet online en central roll för att nå ut till målgruppen, kommunicera med kunder, och bygga ett varumärke. Allt fler föredrar vikten av effektiv digital marknadsföring och en central del detta är att synas i sökmotorer då en majoritet av alla köpbeslut börjar på en sökmotor.

I detta sammanhang är det viktigt att förstå de två centrala begreppen inom digital marknadsföring: SEO (Search Engine Optimization) och SEM (Search Engine Marketing).

SEO och SEM utgör grunden i många digitala strategier. En stor andel av företag använder båda dessa marknadsföringsmetoder och en klar majoritet använder åtminstone någon av dem. För att dra full nytta av deras potential är det viktigt att kunna särskilja dem och förstå deras unika funktioner.

I denna artikel ska vi reda ut och diskutera skillnaderna mellan SEO och SEM. Viktigt att poängtera är dock att dessa två typer av marknadsföring fungerar allra bäst när de samverkar.

SEO (Search Engine Optimization)

SEO står för search engine opptimization och översätts till sökmotoroptimering på svenska. Sökmotoroptimering är en strategi som syftar till att få din hemsida att visas högre upp i de organiska sökresultaten i sökmotorer.

SEO är ganska brett och består av flera olika komponenter som tillsammans skapar en framgångsrik SEO-strategi. Målet med SEO är att optimera en webbplats enligt de parametrar som sökmotorernas algoritmer använder för att rangordna sökresultaten för att därmed visas högre i sökresultaten.

I grund och botten innebär detta att skapa högkvalitativt innehåll, en god användarupplevelse, och att etablera sig som en auktoritet inom sin industri. En bra startpunkt är att få en bättre förståelse för hur sökmotorernas algoritmer fungerar så att du kan utforma en strategi därefter.

Grundläggande principer och metoder

 1. Nyckelordsoptimering: En viktig del av SEO är att identifiera och använda relevanta nyckelord inom webbplatsens innehåll. Detta innebär att skapa kvalitativt innehåll som inkluderar de termer och fraser som potentiella besökare troligtvis söker efter på ett naturligt sätt.
 2. On-page och Off-page SEO: On-page SEO fokuserar på att optimera själva hemsidan (on-page), såsom meta-beskrivningar, rubriker och bildtaggar. Off-page SEO fokusrar på externa faktorer såsom länkbyggande och sociala signaler som bidrar till att stärka hemsidans auktoritet.
 3. Sökmotorernas algoritmer och rankingssystem: När du arbetar med SEO är det viktigt att hålla dig  uppdaterad med de ständigt föränderliga algoritmerna som sökmotorer som Google använder för att rangordna webbplatser. Sökmotorer uppdaterar och justerar ständigt sina algoritmer för att förbättra kvaliteten på sökresultaten och därmed bör din SEO strategi anpassas därefter.

SEM (Search Engine Marketing)

SEM står för search engine marketing och översätts på svenska till sökmotormarknadsföring. SEM är en bredare strategi för digital marknadsföring som omfattar olika metoder för att marknadsföra och synliggöra en webbplats genom sökmotorerna.

Till skillnad från SEO inkluderar SEM både organiska och betalda metoder för att öka synligheten i sökresultaten. Det övergripande syftet med SEM är att öka trafiken till en webbplats och maximera konverteringar genom att använda olika betalda annonseringsmetoder.

Även om termen SEM används för att referera till arbetet med sökmotormarknadsföring som helhet används termen ofta specifikt för betald marknadsföring på sökmotorer. För SEO ligger fokus på att ranka högre i de organiska sökresultaten men för SEM är fokus på betald annonsering för att synas högre i sökresultaten. Det beror helt enkelt på vilken definition man använder.

Skillnader gentemot SEO

 1. Betalda annonser: En central aspekt av SEM är användningen av betalda annonser, vanligtvis i form av Pay-Per-Click (PPC). Genom att köpa annonseringsutrymme kan du få din webbplats att visas högre upp i sökresultaten för specifika söktermer som du väljer.
 2. Omedelbara resultat jämfört med organiskt sökresultat: SEO är ett långsiktigt arbete som tar tid innan du ser resultat. Resultaten från SEM kommer däremot omedelbart då dina annonser börjar visas så fort du sätter igång dem. Betalda annonser kan generera omedelbar trafik till webbplatsen och är lämliga när du vill ha snabba resultat. SEM gör det enkelt att skala upp och skala ner din budget (och därmed resultaten från dina annonser).
 3. Användning av olika plattformar som Google Ads: Beroende på vilken defintion som används kan SEM också omfatta annonsering på andra plattformar utöver sökmotorer, som sociala medier och andra nätverk. Google Ads är det mest använda verktyget för SEM som möjliggör riktad annonsering baserat på söktermer och demografiska faktorer.

Varför båda är viktiga för en framgångsrik digital strategi

SEO och SEM spelar kompletterar varandra på många sätt och det är därför rekommendationen alltid är att arbeta med båda parallelt. SEO är mer ett långsiktigt arbete som tar tid att få resultat ifrån. Det positiva är att synligheten från SEO är helt organiskt och kostar inget utöver arbetet för SEO-strategin.

SEM ger omedelbara resultat och det är väldigt lätt att öka din budget för att öka din synlighet.

Medan SEO fokuserar på långsiktiga organiska resultat och bygger upp webbplatsens auktoritet över tid, ger SEM omedelbar synlighet och möjligheten att nå specifika målgrupper genom betalda annonser. Genom att kombinera båda strategierna kan du dra nytta av både långsiktiga och omedelbara resultat, vilket skapar en hållbar och konsekvent närvaro på nätet för maximal synlighet.

Fördelar och nackdelar med SEO och SEM

SEO-fördelar:

 • Långsiktiga resultat: SEO bygger upp webbplatsens auktoritet och ger hållbara organiska resultat över tid.
 • Naturlig synlighet: Organiska resultat anses ofta vara mer trovärdiga av användare och kan generera långsiktigt förtroende.

SEO-nackdelar:

 • Tid och tålamod krävs: Det tar tid att se betydande resultat från ditt SEO-arbete
 • Ständig anpassning: Sökmotoralgoritmer förändras regelbundet, vilket kräver kontinuerlig anpassning av strategin. Det räcker helt enkelt inte att arbeta med SEO en gång och sedan vänta på resultaten. En framgångsrik SEO strategi kräver löpande och konsekvent arbete.

SEM-fördelar:

 • Omedelbara resultat: Betalda annonser ger snabb synlighet och omedelbar trafik till webbplatsen.
 • Mätbara resultat: SEM tillhandahåller detaljerad data och analysverktyg för att utvärdera kampanjprestanda.

SEM-nackdelar:

 • Kostnad: Betalda annonser kräver en budget och kan bli kostsamma över tid.
 • Kortsiktiga resultat: När annonseringen stoppas slutar dina annonser att visas och resultaten upphör.

Den absolut bäsa strategin består av både SEO och SEM i en övergripande digital strategi som hjälper tiill att skapa kraftfull närvaro online. SEO bygger en långsiktig grund genom att förbättra webbplatsens struktur och innehåll, medan SEM ger omedelbar synlighet och möjlighet att finjustera strategin baserat på specifika kampanjer och mål. Genom att kombinera organiska och betalda metoder kan företag maximera sin synlighet för olika typer av sökningar och öka chanserna att attrahera och konvertera olika målgrupper.

Utmaningar och framtida trender

 1. Sökmotoralgoritmers komplexitet: För att lyckas med SEO krävs det kunskap och arbete så att du kan förstå och anpassa sig till de ständigt föränderliga algoritmerna hos sökmotorer. Det kan vara utmanande att ständigt hålla sig uppdaterad med alla dessa förändringar och optimera strategin därefter.
 2. Ökad konkurrens: Konkurrensen för att synas organiskt i sökmotorer är stenhård. Även om konkurrensen har ökat inom SEM också har du full kontroll över hur stor synlighet du vill ha genom att anpassa din budget. Med den ökade konkurrensen inom SEO är det svårare att ranka organiskt, särskilt för konkurrensutsatta branscher och söktermer. Med det sagt krävs det en del kunskap och arbete för att lyckas väl. Om du inte är villig att ta en långsiktig syn på din marknadsföring är det bäst att använda SEM.
 3. Mätning av ROI: Att exakt mäta avkastningen på investeringen (ROI) för SEO- och SEM-strategier kan vara ganska knepigt. Det är generellt lättare att mäta resultaten från SEM då det är möjligt med hjälp av cookies och tracking codes för att se hur många jkonverteringar du uppnår för varje spenderad annonskrona. Resultaten för SEO beror till stor grad på hur mycket du investerar i SEO-arbetet. Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att arbetet med SEO kan fortsätta att generera resultat i flera år fram.
 4. Ökad betoning på användarupplevelse: Sökmotorer lägger stor vikt på att erbjuda god användarupplevelse. Detta gäller naturligtvis också hemsidorna de rekommenderar i sökresultaten. En växande trend inom SEO är därför att hemsidor som har en dålig användarupplevelse kommer att straffas och ranka sämre. Med det sagt vill du lägga större vikt på att skerställa snabb laddningstid, en mobilvänlig hemsida, och högkvalitativt innehåll.
 5. Röststyrda sökningar och AI: Med tillväxten av röststyrda enheter som smarta högtalare och användningen av artificiell intelligens (AI) i sökalgoritmer förväntas framtida trender innebära ett ökat fokus på röstoptimering och sökningar.
 6. Ännu mer riktad annonsering: Inom SEM kan vi förvänta oss att se ännu mer avancerad riktad annonsering med hjälp av data och maskininlärning. Detta kommer att möjliggöra mer exakt målgruppsinriktning och effektivare användning av marknadsföringsbudgetar.
 7. Ökad integrering av visuell sökning: Visuell sökning innebär att användare kan söka med bilder istället för text. Detta blir allt vanligare och är en trend som antagligen kommer att hålla i sig. Detta kommer att påverka både SEO och SEM, där optimering för visuell sökning blir en viktig faktor.