Sökmotoroptimering

Vad är Lokal Sökmotoroptimering och Hur Gör man?

Sökmotoroptimering, förkortat SEO är en otroligt effektiv och värdefull form av marknadsföring när den utförs på rätt sätt. En klar majoritet av alla kundresor börjar med en sökning på sökmotorer så självklart vill du arbeta fö att synas så högt upp i sökresultaten som möjligt.

Samtidigt är SEO ett ganska komplext ämne som täcker ett stort antal områden. För att lyckas med SEO krävs det att du har koll på alla de olika komponenterna som tillsammans skapar en framgångsrik strategi.

En specifik del inom SEO är lokal sökordsoptimering. Denna form av SEO fokuserar på marknadsföring på lokal nivå och är särskilt viktig för lokala företag med fokus på ett fysiskt område, vare sig det är en stad, en kommun, eller liknande.

Lokal sökmotoroptimering är helt enkelt svaret på behovet av att anpassa online-marknadsföringen till en specifik geografisk plats. För små företag är det inte längre tillräckligt att bara rankas högt globalt; det krävs en närvaro på lokal nivå för att attrahera relevanta kunder.

Principerna för lokal SEO är desamma men särskilt fokus läggs på den geografiska kopplingen för att synas av målgruppen inom ett specifikt geografiskt område. I denna artikel ska vi ta en närmare titt på lokal SEO och hur du kan implementera det i din marknadsföringsstrategi.

Vad är Lokal Sökmotoroptimering?

Lokal sökmotoroptimering (Local SEO) är en strategi inom SEO där du optimerar din online-närvaro för att synas bättre i lokala sökningar på sökmotorer. Denna strategi fokuserar på att förbättra synligheten för företag som betjänar specifika geografiska områden och målet är att synas högt upp i sökresultaten när potentiella kunder söker efter produkter eller tjänster i deras närhet.

Den grundläggande idén bakom lokal SEO är att anpassa företagsinformation på ett sätt som gör det lätt för sökmotorer att förstå var företaget är beläget och vilka områden det betjänar. Detta inkluderar att optimera webbplatsens innehåll, använda specifika sökord och säkerställa en konsekvent närvaro på plattformar som Google My Business.

Hur det skiljer sig från generell SEO

Skillnaden mellan lokal SEO och generell SEO är främst i fokuset på geografisk plats. SEO-principerna är exakt desamma då sökmotorers algoritmer rankar hemsidor på exakt samma sätt men generell SEO fokuserar mer på att öka synligheten globalt eller nationellt, medan lokal SEO är inriktad på att synas i specifika lokala områden. Generell SEO är viktig för att bygga en bredare närvaro online och lokal SEO specifikt riktad mot att nå en lokal målgruppen.

Lokal sökmotoroptimering inkluderar också att hantera recensioner och betyg från lokala kunder vilket har en betydande påverkan på hur företaget uppfattas online. Dessutom inkluderar det ofta lokalt inriktat innehåll och strategier som är anpassade för den specifika målgruppen och det geografiska området.

Lokal SEO innebär inte bara att lägga till den fysiska adressen till företagets webbplats. Det handlar också om att förstå och anpassa sig till de lokala sökbeteendena och preferenserna hos målgruppen. Till exempel, istället för att skapa en sida som heter ”bästa löparskorna” kan en lokal SEO optimering innebära att skapa en sida som heter ”Bästa löparskorna för löpning runt Vänern”.

Med andra ord innefattar lokal SEO primärt att fokusera på ett eller flera specifika geografiska områden i ditt SEO arbete.

Varför Lokal Sökmotoroptimering är Viktigt

Lokal sökmotoroptimering är såklart särskilt viktig för små och lokala företag som strävar efter att konkurrera i en alltmer digitaliserad marknad. Med hjälp av lokal SEO har dessa företag en större möjlighet att synas när potentiella kunder i närheten söker efter produkter eller tjänster online. En viktig fördel är att lokal SEO är väldigt specifik vilket gör att konkurrensen är betydligt lägre än för bredare söktermer. Detta gör det möjligt även för små bolag med mindre resurser att sticka ut i den lokala marknaden och konkurrera mot större konkurrenter.

Statistik visar tydligt på fördelarna med lokal sökmotoroptimering. Enligt olika studier har över 70% av användarna använt sig av lokala sökningar för att hitta företag inom deras närhet. Dessutom har studier hittat att över 50% av de som söker lokala företag via mobiltelefon besöker butiken inom en dag.

Det är ganska enkelt varför du som lokalt företag bör arbeta med lokal SEO. När du optimerar din sida och arbetar med de olika delarna av effektiv SEO ökar du chanserna att ranka högt och därmed synas bättre i sökresultaten. Detta gör att fler potentiella kunder hittar ditt företag när de söker efter relaterade tjänster eller produkter i det geografiska området.

Steg-för-steg Guide för Lokal Sökmotoroptimering

Nu när vi har talat lite om lokal SEO och hur det funkar är det dags att titta närmare på strategier och steg för att lyckas med lokal seo.

Som sagt tidigare gäller alla principer som gäller för SEO i stort när du arbetar med lokal SEO. Med det sagt bör du inte försumma alla övriga komponenter som är viktiga för SEO när du arbetar med lokal SEO.

Det första steget är att göra en noggrann sökordsanalys för att identifiera de sökord och fraser som är mest relevanta för den lokala målgruppen. Detta inkluderar specifika geografiska termer och uttryck som potentiella kunder i området kan använda när de söker efter produkter eller tjänster. Google Keyword Planner är ett av de mest populära sökordsverktygen men det finns såklart också andra du kan använda för att identifiera de mest relevanta sökorden.

Optimering av företagsinformation på Google My Business

En otroligt viktig del i lokal sökmotoroptimering är att optimera företagsinformationen på Google My Business. Detta inkluderar att lägga till korrekt adressinformation, telefonnummer, öppettider och en beskrivande text om verksamheten. Du bör se till att denna information alltid är uppdaterad med relevant information. Det är också viktigt att kategorisera företaget korrekt för att hjälpa sökmotorer att förstå dess natur och koppla det till relevanta lokala sökningar.

Lokal sökmotoroptimering på webbplatsen (on-page)

SEO kan delas in i två huvuddelar: On-page och off-page.

On-page är alla ändringar och justeringar du gör på själva hemsidan.

När det kommer till on-page SEO finns det massor att göra men när det kommer till lokal SEO specifikt vill du se till att optimera webbplatsens on-page-element genom att inkludera relevanta sökord i meta-beskrivningar, titlar och rubriker. Se till att webbplatsens struktur är användarvänlig och navigationsvänlig. Vid det här laget är det självklart att din webbplats är mobilanpassade då en majoritet av användare söker på sökmotorer med sin mobil. Kom ihåg att inkludera företagets fysiska adress på webbplatsens sidfot och kontaktsida.

Skapa av lokalt inriktat innehåll

För att kunna ranka för lokala söktermer är det fundamentalt att producera innehåll och sidor som fokuserar på dessa söktermer. Detta kan inkludera blogginlägg om lokala evenemang, guider för att utforska området, eller användargenererat innehåll från lokalbefolkningen. Till exempel kan du skriva artiklar och guider som är specifikt utformade till den region du fokuserar på – samtidigt som du fokuserar på relevanta söktermer och områden inom din industri.

Recensioner och feedback från kunder

Recensioner på plattformar såsom Google, Yelp spelar en ganska viktig roll i ett företags rykte och dess synlighet i sökresultaten. Särskilt eftersom att Google My Business har en så framstående roll i lokala sökresultat.

Med det sagt vill du uppmuntra kunder att lämna positiva recensioner och svara professionellt på negativ feedback. När du regelbundet får nya recensioner – och svarar på dem – visar du för Google att ditt företag är verksamt och aktivt vilket är positivt för att belysa ditt företags relevans.

Verktyg och Resurser för Lokal Sökmotoroptimering

Ett tips när du arbetar med lokal SEO är att använda olika verktyg och resurser som står till ditt förfogande. Dessa kan ge dig värdefulla insikter vilket möjliggör förbättringar och justeringar av din strategi för ännu bättre resultat.

Google Analytics är ett grundläggande och brett använt verktyg som ger detaljerad analys av din webbplatstrafik samt annat viktig information om besökarnas geografiska plats och beteende. Google Search Console är ett annat gratis och mycket bra verktyg som ger dig information om hur din webbplats indexeras. Den kan också ge dig information om eventuella tekniska problem som negativt påverkar dina resultat i sökmotorerna.

Ett annat verktyg som är bra är Moz Local som dig att till att hantera ditt företags närvaro på olika plattformar och säkerställa korrekta uppgifter.

Vanliga Misstag och Hur Man Undviker Dem

SEO är ett ganska komplext ämne och det är många saker att tänka på samtidigt. Av denna anledning är det lätt att göra misstag som kan påverka dina resultat i sökmotorerna negativt.

Ett av de vanligaste misstagen är att inte hålla informationen i din Google My Business-profil uppdaterad med relevant och korrekt information. Detta inkluderar saker såsom adress, öppettider eller kontaktinformation. Om dessa är felaktiga kan det leda till förvirring för både sökmotorer och kunder. Framförallt så har det en negativ påverkan på användarupplevelsen vilket är något som sökmotorer lägger enorm vikt vid.

Ett annat vanligt misstag är att inte hantera dina recensioner på rätt sätt – eller att inte hantera dem alls. Det är viktigt att aktivt svara på dina recensioner för att visa sökmotorer att ditt företag är aktivt. Men framförallt är det viktigt att svara på negativa recensioner och bemöta de på ett bra sätt. Tänk på att användare läser recensioner online och om du ignorerar dem eller bemöter dem på ett dåligt sätt kan det sända dåliga signaler och avskräcka potentiella kunder.

Eftersom att en klar majoritet av lokala sökningar gös med mobilen är ett annat misstag också bristande mobilanpassning av webbplatsen.

För att undvika de vanligaste misstagen inom lokal sökmotoroptimering är det viktigt att ha en noggrann och uppdaterad Google My Business-profil. Detta innebär att regelbundet uppdatera företagets kontaktinformation, öppettider och andra relevanta detaljer. Se till att ha en aktiv och positiv närvaro på recensionsplattformar samt att svara professionellt på feedback, både positiv och negativ. Detta är viktigt för att bygga och upprätthålla ett gott rykte online.

Sist men inte minst vill du undvika överoptimering av sökord kopplat till din lokala SEO-optimering. Din hemsida och innehållet på den måste vara naturligt och relevant för användare och bör inte vara överoptimerad med massa nyckelord som har en negativ effekt på användarupplevelsen.