Computer

Hur Lång ska en SEO Text Vara?

Sökmotoroptimering är en otroligt effektiv marknadsföringsmetod när den utförs på rätt sätt. SEO består av många olika komponenter och det är viktigt att arbeta med en heltäckande strategi för att lyckas väl.

En av de mest centrala delarna av SEO är text. Text är det primära innehållselementet som Google använder när de analyserar kvalitén på innehållet och det är därav av största vikt att du producerar unikt, högkvalitativt, och värdefullt textinnehåll. Detta inkluderar allt från produktbeskrivningar till din ”om oss sida”, alla dina artiklar på din blogg, och mycket mer.

Men en vanlig fråga som folk ofta ställer när de arbetar med att skriva SEO-anpassade texter är: Hur lång ska en SEO text vara? Finns det någon gyllene regel som sökmotorer rekommenderar för att innehållet ska prestera så bra som möjligt i sökmotorer? Finns det ett exakt antal ord som du alltid bör överskrida?

Naturligtvis är svaret på frågan betydligt mer mångfacetterat än ett exakt antal ord men vi ska titta närmare på denna fråga och diskutera vilken roll textlängd har inom SEO.

SEO-textens Grundläggande Element

Innan vi tittar närmare på diskussionen om den idealiska textlängden för en SEO-optimerad text är det viktigt att förstå de grundläggande elementen som utgör en effektiv sökmotoroptimerad text. En väl optimerad SEO-text har inte bara med textlängden att göra utan består av många väl genomtänkta komponenter som tillsammans skapar en väl optimerad SEO text som både sökmotorer och användare gillar.

Nyckelord och Nyckelfraser

För att kunna ranka för de sökord du vill behöver dessa naturligtvis finnas i texten. Detta är en del av att göra så att sökmotorer förstår vad din text handlar om och för vilka söktermer som din sida kan vara relevant att visas i sökresultat. Inkluderingen av dessa ord i texten signalerar till sökmotorerna att innehållet är relevant för sökfrågan. Med detta sagt måse du göra en sökordsanalys för att identifiera relevanta sökord och sedan inkorporera dem på ett naturligt sätt i din text – utan att överoptimera och göra så att texten känns onaturlig och skapar en dålig användarupplevelse.

Unikt och Värdefullt Innehåll

För att kunna ranka väl i sökmotorer måste du producera högkvalitativa texter som ger värde till läsare. Det kan vara information, lösningar på problem eller underhållning. Sökmotorer värdesätter högkvalitativt innehåll, och detta påverkar direkt webbplatsens ranking. Undvik duplicerad text på flera sidor då sökmotorer har en tendens att endast visa en av sidorna i sökresultaten då det inte finns någon mening att visa flera sidor med samma innehåll.

Strukturerad och Lättläst Text

En grundbult i sökmotoroptimering är användarupplevelse. Sökmotorer lägger stor vikt på användarupplevelsen och därför belönar de de sidor med bättre ranking i sökresultaten. Med det sagt är det viktigt att skriva text som är väl strukturerad och lättläst. Undvik för långa paragrafer (satsa på max 5 rader) och bryt upp texten med bilder, videos, punkter, och lister för att göra texten mer tilltalande. Gör det lätt för användare att hitta den information de söker då det bidrar till bättre användarupplevelse.

Relevant Metadata

En litn detalj som kan ha stor påverkan på hur väl din text rankar i sökmotorer är metadata. Detta inkluderar meta-titlar och meta-beskrivningar. Dessa korta beskrivningar ger sökmotorerna och användarna en förhandsvisning av vad innehållet handlar om och påverkar klickfrekvensen. En högre klickfrekvens visar att användare är intresserade av din sida vilket kan bidra till bättre ranking i sökmotorerna.

Interna och Externa länkar

Sist men inte minst har vi interna och externa länkar som ofta är det sista steget att SEO-optimera en text innan du trycker ”publicera”.

Att inkludera länkar både internt (inom samma webbplats) och externt (till pålitliga källor) stärker webbplatsens trovärdighet och ger ytterligare kontext till sökmotorerna.

Sökmotorers Syn på Textlängd

Nu tll den viktigaste frågan: hur lång ska en SEO-text vara?

Textlängd kan faktiskt spela en ganska viktig roll i framgångsrik SEO och att förstå hur populära sökmotorer, särskilt jättar som Google, hanterar och värderar längden på en SEO-text är till stor hjälp för att forma en effektiv innehållsstrategi.

Det korta svaret är att det inte finns någon exakt siffra på antal ord som är ideala för maximala SEO-resultat. Detta på grund av det faktum att ämnen varierar och typen av sida också påverkar behovet av antal ord. Kom ihåg att målet är att ge användaren svar på alla deras frågor och om det är en rak och enkel fråga såsom vad dina öppettider är finns det ingen mening att ha en text på 4000 ord bara för att beskriva ditt företags öppettider.

Det finns dock flera studier som har gjorts för att analysera olika sidors textlängd och deras korrelation med ranking i sökmotorer. År 2021 gjorde dataanlysföretaget Databox en studie på just detta och identifierade dessa siffror beronde på typ av sida:

  • Målsidor (landningssidor: 300 till 600 ord
  • Evergreen innehåll (t.ex. servicesidor/”om oss” sidor): 500 till 800 ord
    Blogginlägg
  • Delbara artiklar för sociala medier: 300 till 600 ord
  • Blogginlägg eller vanliga webbsidor: 1 000 till 2 000 ord
  • Fördjupade artiklar: 2 000 ord
  • Omfattande guider: 4 000 ord

Med det sagt är dessa textlängder inte hårda regler utan mer en fingervisning på vad du bör sikta på. I vissa fall kräver ett ämne mer text för att besvaras i detalj och ibland räcker det med ett par hundra ord. När du till exempel skriver en bloggartikel eller annan informativ guide brukar vi säga att minst 1000 ord är en bra tumregel för att sidan ska ha tillräckligt mycket information. Ett par hundra ord ger oftast inte så mycket information om det inte är en väldigt enkel informativ sida såsom ditt företags öppettider.

Faktum är att du kommer att få olika svar beroende på vem du frågar så du bör endast använda dessa siffror som fingervisningar. Till exempel, Hook Agency gjorde en studie som konstaterade att den bästa textlängden för SEO är mellan 1,760 och 2,400 ord.

Längd på text och SEO
Källa: Semrush

En av våra favoritmetoder för SEO-anpassade texter är att först identifiera ett sökord att skriva om, till exempel ”Hur man byter däck”. När sökordet har identifieras görs en sökning för denna sökterm och de topp 5 resultaten gås igenom. Hur lång är texten på dessa sidor? Går det att skriva en mer omfattande text och inkludera ytterligare delar för att göra texten mer värdefull och informativ? Innehåller till exempel resultat 2 aspekter som resultat 4 inte har och vice versa? Ett bra sätt för att säkerställa att din text blir ännu bättre och mer djupgående för att därmed öka chanserna att ranka bättre är att skriva om alla de punkter som båda dessa sidor har (och fler om relevant) för att säkerställa att texten blir ännu mer heltäckande.

En annan aspekt är att titta på vilken typ av innehåll som rankar för en specifik sökterm. Är det till exempel listor? Mer djupgående artiklar eller guider, och så vidare? Utifrån detta kan du också få en bättre förståelse för typen av text som sökmotorn fokuderar på för en specifik sökterm.

Google’s Algoritmer och RankBrain

Google är den sökmotor som man oftast talar på med tanke på dess dominans inom sökmotorer. Google använder avancerade algoritmer för att bedöma kvaliteten på innehållet. RankBrain är en del av Googles algoritm och fokuserar på att förstå användares intentioner bakom sökningarna. Längden på en text betraktas i samband med hur väl den uppfyller användarens behov och avsikter.

Längre Innehåll och Djupgående Information

Enligt många SEO-experter och undersökningar tenderar längre innehåll att prestera bättre i sökresultat. Detta beror på att längre texter har potential att ge djupgående information och svara på användarnas frågor mer omfattande. En text som är alltför kort har inte möjlighet att gå på djupet av ett ämne vilket innebär att användare kanske lämnar din sida utan att ha fått svar på sin fråga. Eftersom att sökmotorer värderar användarupplevelsen högt är det allra viktigaste att besvara alla frågor som användare kan ha kopplat till en specifik sökterm – och en text som är för kort har oftast inte möjlighet att göra detta.

Med detta sagt kan det såklart finnas gränser för hur lång texten ska vara. En text på 10.000 ord är såklart inte alltid bättre än en text på 1.000 ord bara för att den innehåller fler ord. Andra aspekter såsom hur informativ den är, typen av information den innehåller, användarupplevelsen, och andra aspekter är såklart också väldigt viktiga.

Undvik Onödigt Upprepande Innehåll

Även om längre texter generellt sett är bättre än korta går det inte att säga rakt upp och ner att längre texter alltid är bättre för SEO. Det allra viktigaste är att din text har substans och ger faktiskt värde. Undvik att upprepa dig själv eller att ”ordbajsa” bara för att göra texten längre. Sökmotorer värdesätter variationsrikedom och föredrar innehåll som tillför något nytt eller annorlunda jämfört med befintligt material.

Mobilanpassning och Kortare uppmärksamhetsspann

En majoritet av användare av sökmotorer använder nu sin mobil för att söka på sökmotorer. Med detta i åtanke är de flesta ute efter att snabbt få svar på sin fråga utan att behöva scrolla i flera minuter. Längre är alltså inte alltid bättre.

Eftersom att allt fler använder mobilen för att göra sökningar är också läsbarheten på mindre skärmar viktig, något som går hand i hand med användarupplevelsen. Kortare uppmärksamhetsspann på mobila enheter betyder dessutom att innehåll bör vara koncist och engagerande från början.

Kontextuell Relevans

Som sagt är textlängden långt ifrån allt. Kvaliteten är det som väger tyngst i slutet av dagen, även om båda dessa såklat är det mest ideala.

Sökmotorer analyserar inte bara textens längd utan också dess kontextuella relevans. Det är därför viktit att skriva för användaren och se till att varje del av texten är meningsfull och relevant för ämnet.

Målsättningar med SEO-texter

När du skriver SEO-texter är det viktigt att ha ett tydligt mål med din text. I grund och botten vill du säkerställa att texten är informativ, ger svar på användarnas frågor, och ger värde på ett eller annat sätt. Texten bör också erbjuda en god användarupplevelse.

Utöver detta har du såklart specifika målsättningar med texten vilket innebär att varje fras bör vara noga utvald för att uppnå specifika mål. När du skriver dina SEO-texter finns det flera mål som de kan sträva efter, och dessa mål kan påverka den optimala längden på texten:

Informera och Utbilda

En vanlig målsättning med SEO-texter är att informera och utbilda läsarna. Genom att erbjuda detaljerad och informativt innehåll kan du etablera dig själv eller ditt företag som en expert inom sitt område och bygga förtroende hos läsarna.

Konvertera Besökare till Handling

I vissa fall är huvudmålet med en sida att konvertera besökare till handling vilket kan vara att köpa en produkt, fylla i ett kontaktformulär eller prenumerera på nyhetsbrev. SEO-texter på dessa webbplatser kan vara inriktade på att övertyga och öka konverteringsfrekvensen.

Engagera och Underhålla

På webbplatser med underhållande eller engagerande innehåll kan målsättningen vara att hålla besökarna kvar på sidan och öka deras interaktion. Detta kan kräva en helt annan strategi för textlängd för att locka och behålla uppmärksamheten hos en bredare publik.

Bygga Varumärkesmedvetenhet

SEO-texter kan också användas för att bygga varumärkesmedvetenhet och positionera ditt företag och din webbplats företag som en ledande inom din bransch. Längre innehåll kan användas för att etablera dig själv som en expert.

Optimering för Specifika Söktermer

I vissa fall kan målet med en SEO-text vara mycket specifikt såsom att ranka högt för en särskild sökterm eller fras. Detta kan påverka hur texten struktureras och vilka termer som inkluderas.

Användarens Perspektiv

Som redan diskuterat är god användarupplevelse grunden för lyckad SEO. Sökmotorer lägger en enorm vikt på användarupplevelsen som påverkas av en mängd olika faktorer såsom laddhastigheten på din sida, designen på din webbplats, och såklart mycket annat.

Därför är det viktigt att utgå från användarens perspektiv när du skriver SEO-texter. Sökmotoroptimerat innehåll bör inte bara tillfredsställa algoritmer utan också engagera och tilltala den faktiska människan som läser. Här är några överväganden när det gäller längden på SEO-texter ur användarens perspektiv:

Läsbarhet och Förståelse: Oavsett längden måste SEO-texter vara lättlästa och lätta att förstå. Att använda enklare ord och att undvika komplicerade meningar är positivt både från sökmotorer och användares perspektiv. Samtidigt är det viktigt att anpassa din text utifrån din målgrupp. Om din målgrupp är barn bör texten såklart skrivas på ett väldigt enkelt och läsvänligt sätt jämfört om du till exempel skriver till akadamiker. Förstå din målgrupp och anpassa textens utifrån den.

Snabb Tillgång till Viktig Information: När folk söker efter information på sökmotorerna vill de oftast ha ett snabbt svar på sin fråga. SEO-texter bör därför vara strukturerade så att viktig information är lättillgänglig, särskilt i början av texten eller under tydliga rubriker. Du kan sedan utveckla ytterigare så att läsare själva kan välja om de vill fortsätta läsa. En sida där man tvingas läsa 1000 ord bara för att få svar på en enkel fråga kommer negativt att påverka användarupplevelsen och antagligen göra att folk lämnar din sida för att hitta en annan där man får svar på sin fråga direkt.

Relevans för Användarens Behov: En längre text kan vara passande om den ger djupgående information som matchar användarens behov. Det är dock viktigt att texten förblir relevant och inte fylls med onödigt innehåll. Typen av sökterm påverkar om det är relevant och nödvändit med en lång text eller inte.

Mobilanpassning: Med en ökande användning av mobila enheter är det viktigt att tänka på att folks uppmärksamhetsspann är kortare. Av denna anledning passar kortare och mer koncisa texter ofta bättre för användare som surfar på sina smartphones. Åtminstone vill du göra det enkelt att snabbt få svar på sin fråga och göra texten läsvänlig på mobilen, till exempel med tillräckligt stor text och korta paragrafer.

Visuell Tilltalande: Att inkludera visuella element som bilder, diagram eller videor kan bryta upp texten och göra den mer tilltalande för användare. Detta är särskilt viktigt för längre texter. En sida med mycket text bör absolut inte endast innehålla text.

Anpassa efter Målgruppen: Målgruppen spelar en viktig roll i att bestämma den optimala längden på en SEO-text. Att förstå vad målgruppen förväntar sig och hur de konsumerar innehåll hjälper författare att anpassa sina texter för maximal påverkan.

Undvik Att Överoptimera

Ett vanligt misstag många gör med SEO texter och sin SEO strategi i allmänhet är attöveroptimera i tron att det ger bättre resultat. Men överoptimering leder ofta till sämre användarupplevelse och kan dessutom uppfattas som manipulativt av sökmotorer.

Här är några viktiga punkter att överväga för att undvika överoptimering:

Använd Nyckelord på ett naturligt sätt

Du vill såklart inkludera relevanta sökord och söktermer i dina SEO-texter men det är viktigt att det görs på rätt sätt.

Överdriven användning av nyckelord, även känd som ”keyword stuffing,” kan straffas av sökmotorer. Målet bör vara att använda nyckelord på ett naturligt sätt som passar in i kontexten och erbjuder värde för läsarna. Att använda för många nyckelord och överoptimera kan negativt påverka användarupplevelsen.

Variera Ankartext i Länkar

Om en text innehåller många länkar bör du se till att variera ankartexten för att undvika upprepning av exakt matchande fraser. Interna och externa länkar är bra men det måste göras i rimlig mängd och med lämpliga ankartexter.

Undvik Onaturlig Längd

Generellt sätt är längre text ofta bättre men det finns såklart flera undantag då detta inte är fallet.

Att sträva efter att uppnå en viss textlängd enbart för SEO-skäl utan att tillföra relevant innehåll kan uppfattas som onaturligt.  Framförallt leder det till dålig användarupplevelse då användare inte får något värde från texten. Textens längd bör vara proportionell mot den sökterm den fokuserar på och hur djupgående ämnet kräver att man är.

Överdriven Användning av Rubriker och Stycken

Ett annat misstag att undvika är att överanvända rubriker och stycken i ett försök att inkludera fler nyckelord eller skapa en längre text. Problemet med detta är att det kan förstöra den naturliga flödet och läsbarheten. Rubriker bör användas organiskt för att organisera innehållet.

Mångfald i Innehållstyper

Som redan nämnt kortfattat bör du inte endast jobba med text som innehållstyp. Variera istället innehållstyper genom att inkludera bilder, videor och andra multimediaelement för att skapa en mer varierad och engagerande upplevelse för användarna. Sökmotorer har på senare år lagt större vikt på ett bredare urval av innehåll, framförallt bilder och videos. Framförallt bidrar det till en bättre användarupplevelse och får folk att stanna längre på din sida, något som sökmotorer gillar.

Fokus på Användarupplevelse

Överoptimering kan ibland göra innehållet mindre användarvänligt. Det kan inte betonas nog: prioritera alltid användarupplevelsen genom att skapa relevant, intressant och välskrivet innehåll.

Följ Riktlinjer från Sökmotorer

Sökmotorer som Google tillhandahåller riktlinjer för webbplatsägare och skribenter. Att ignorera eller bryta mot dessa riktlinjer kan resultera i negativa konsekvenser för din webbplats ranking.

Testa och Anpassa

Det sista steget i alla typer av SEO strategier är att mäta, utvärdera, och anpassa. Det är bara när du vet resultaten från dina strategier och hur de prestrar som du kan få en insikt i vad som fungerar och vad som inte gör det.

Här är några steg och överväganden för att säkerställa att din SEO-textstrategi förblir effektiv över tid:

A/B-testning av Rubriker och Meta-information

A/B tester är otroligt effektiva för att mäta hur olika utformingar presterar sida-vid-sida och därmed kunna avgöra vilken som är bäst. Genom att utföra A/B-testning på olika rubriker och meta-information kan du få insikter om vad som lockar användare och sökmotorer mest effektivt.

Analys av Konverteringsfrekvens

Om ditt mål med dina texter är konvertering kan du använda analysverktyg för att mäta konverteringsfrekvensen för olika textlängder. Detta kan ge en bättre förståelse om huruvida längre eller kortare innehåll fungerar bättre för att omvandla besökare.

Övervakning av Bounce Rate och Tid på Sidan

Bounce rate är när besökare kommer till din sida och sedan lämnar den kort därefter. Detta är ett dåligt tecken som indikerar att användare inte hittar vad det söker efter. Sökmotorer använder bounce rate (på svenska avvisningsfrekvens) för att avgöra hur relevanta sökresultat visar sig vara och anpassa rankingen därefter. Med detta sat vill du såklart arbeta för att minimera avvisningsfrekvensen på din webbplats. Om en viss längd på innehållet resulterar i hög bounce rate eller kort tid på sidan kan det vara en indikation på att anpassningar behöver göras.

Google Analytics och Search Console

Google Analytics och Google Search Console är två riktigt bra verktyg för att övervaka webbplatsprestanda och sökfrågor. Identifiera vilka söktermer som driver trafik och analysera användarinteraktionen för att forma din strategi.

Uppdatering av Innehåll över Tid

Sökmotorers algoritmer förändras regelbundet, och användarpreferenser utvecklas. På grund av detta är det viktigt att göra regelbundna uppdateringar av innehållet, inklusive anpassningar av textlängd som kan hjälpa till att hålla sidan relevant.