Sökmotoroptimering

Så gör du en SEO-Analys av din Hemsida – Tips & Råd

Att synas online är livsviktigt i dagens digitala landskap. Samtidigt är konkurrensen hård och marknadsföringsmetoderna många.

En marknadsföringsmetod som är helt central för att synas online är sökmotoroptimering, SEO. Eftersom att en övervägande majoritet av kunder börjar sin kundresa på en sökmotor blir det otroligt viktigt för företag att synas där. Sökmotoroptimering spelar en avgörande roll för att lyckas med just detta.

Samtidigt är SEO väldigt brett och det kan vara svårt att hålla koll på alla olika komponenter som går in i en framgångsrik SEO-strategi.

Grunden för framgångsrik SEO är däremot så klart din hemsida. Sökmotorers mål är att presentera så högkvalitativa och relevanta sökresultat som möjligt som ger sina användare det dem söker samtidigt som de erbjuder en god användarupplevelse. Detta är någonting som du altid bör ha i åtanke när du arbetar med SEO, oavsett vilken del av SEO du fokuserar på.

Oavsett vad börjar all framgångsrik sökmotoroptimering med en SEO-analys av din hemsida. Detta är dessutom någonting som börs göras regelbundet för att förstå var du står just nu, hur dina strategier fungerar, och vilka justeringar som behövs göras.

För att hjälpa dig med just detta ska vi i denna artikel gå igenom hur du genomför en omfattande SEO-analys av din hemsida.

Förberedelser inför SEO-analysen

Innan du sätter igång med din SEO-analys är det viktigt att ha rätt verktyg och resurser till hands. Google Analytics och Google Search Console är två av de mest grundläggande och mest populära verktygen som finns att tillgå. Sedan har du mer avancerade, betalda verktyg såsom SEMrush, Ahrefs eller Moz som kan ge djupare insikter. För teknisk analys kan verktyg som Screaming Frog vara praktiska. Se till att använda dessa olika verktyg och lär dig hur man använder dem effektivt.

Innan du börjar med alla tekniska detaljer är det viktigt att klargöra dina mål och din målgrupp. Vad vill du uppnå med din hemsida? Vem är din ideala besökare eller kund? Innan du kan sökmotoroptimera för att nå din målgrupp måste du veta vilka de är. Inte så kontigt kanske. Utifrån detta kan du bättre utforma din SEO-strategi för att bättre möta deras behov och förväntningar.

Alla industrier och branscher har dessutom olika utmaningar och förutsättningar när det gäller SEO. Av denna anledning kan det vara bra att göra närmare research för just din bransch. Vilka söktermer är mest relevanta? Hur ser konkurrensen ut? En bättre förståelse för förutsättningarna inom din bransch gör det enklare att skräddarsy din SEO-strategi för att överträffa konkurrenterna.

När du har gjort detta är det dags att göra en grundlig analys av din nuvarande webbplats. Utvärdera dess struktur, utformningen, användbarheten, och dess övergripande prestanda. Det är viktigt att identifiera saker såsom långsamma laddningstider eller brutna länkar.

Sist men inte minst, när du ska sätta igång med ditt SEO-arbete är det viktigt att ha tydliga och mätbara så kallade KPI:er.  Det kan vara ökad organisk trafik, förbättrad sidhastighet eller ökadde konverteringeringar. Med tydliga och mätbara mål blir det enkalre att utvärdera hur effektiv din strategi är och utifrån dessa anpassa och justera din strategi därefter.

Sökordsanalys

Nästa steg är sökordsanalys, något som är en central komponent av varje  SEO-strategi.

Målet med en sökordsanalys är att identifiera relevanta sökord som din målgrupp använder för att hitta just det du erbjuder. Baserat på dessa sökord ska du sedan skapa innehåll som fokuserar på dessa för att tillåta din sida att visas för just dessa sökord.

För att göra sökordsresearch bör du använda sökordsverktyg såsom Google Keyword Planner, SEMrush eller Ahrefs för att få en förståelse för sökvolymen, konkurrensen och identifiera relaterade sökord. Ett tips är att dokusera på sökord som är både relevanta för din verksamhet men som samtidigt har en rimlig sökvolym. Högre sökvolym är generellt sett inte bättre eftersom att det också innebär att konkurrensen är högre. Om du inte har en extremt stark sida kan det vara svårt att konkurrera mot de större fiskarna där ute för dessa sökord. Försök istället att hitta en balans mellan sökvolym och konkurrens.

Om du har ett lokalt företag till exempel en butik eller en tjänstbaserad verksamhet bör fokus ligga på att göra en lokal sökordsanalys. Detta innebär att identifiera lokala söktermer som är specifika för den stad, region, eller det område du fokuserar på. Detta kan inkludera stadsnamn, områden eller andra geografiska indikatorer som är relevanta för din målgrupp.

I din sökordsanalys måste du göra en noga utvärdering av konkurrensen och vilka sökord som dina konkurrenter använder. Kolla på vilka sökord rankar de högt för, vilket innehåll de skapar för att ranka, och hur du kan vinna över dem. Att analysera dina konkurrenter gör det möjigt att identifiera dina konkurrenters strategier, styrkor, och svagheter.

Long-tail keywords

I din sökordsanalys ska du inte helt utesluta breda sökord. Man kan säga att dessa lägger grunden för din sida som helhet för att ge kontext till sökmotorerna och berätta vad din webbplats handlar om. Men ovanpå detta bör fokus ligga på så-kallade long-tail keywords. Som diskuterat tidigare är mer specifika söktermer med lägre konkurrens som du därmed har större snnolikhet att ranka väl för. Fördelen med dessa uöver att de är lättare att ranka för är att de kan hjälpa dig att rikta in dig på mer specifika och köpintentionella sökningar.

Teknisk SEO

Nästa del i en SEO-analys är att titta närmare på teknisk SEO av din hemsida. Din hemsida lägger trots allt grunden för ditt SEO-arbete och har du en dålig grund är det svårt att bygga vidare och maximera resultaten.

Webbplatsens Struktur

  1. Sidstruktur och Hierarki: Utvärdera din webbplatss övergripande struktur och hierarki. Din hemsida ska ha en  logisk och användarvänlig sidstruktur som gör navigering både för besökare och sökmotorer. Se till att dina viktigaste sidor är lättillgängliga och att det finns en klar hierarki.
  2. Länkstruktur: Gå igenom länkstrukturen på din webbplats både internt och externt. Interna länkar mellan relaterade sidor hjälper sökmotorer att förstå hur din webbplats är organiserad. Externa länkar bör vara relevanta och av hög kvalitet för att stärka din webbplats auktoritet. Både interna och externa länkar på din webbplats är viktiga för optimering.

Hastighetsoptimering:

  1. Laddningstider: Sökmotorer lägger stor vikt på sidhastighet på grund av hur stor påverkan det har på användarupplevelsen. Av denna anledning är det viktigt att noga analysera din webbplats laddtider och identifiera eventuella flaskhalsar såsom tunga filer, stora bilder, och liknande. Ett tips är att använda verktyg som PageSpeed Insights för att få insikt och rekommendationer i hur du kan förbättra laddtiden på din webbplats.
  2. Bildoptimering: Bilderna kan ha stor påverkan på hur snabbt din hemsida laddar. En av de viktigaste sakerna du kan göra för att snabba upp din hemsida är att komprimera bilder för att minska filstorleken utan att förlora kvalitet. När det kommer till bilder vill du inte heler glömma bort att använda alt-text för att beskriva bilder då det ger ytterligare information till sökmotorer och hjälper dig att ranka bättre i bildsökningar, vilket också kan driva trafik.

Mobilanpassning:

En övervägande majoritet av användarna på sökmotorer använder mobilen och med detta i åtanke är det såklart otroligt viktigt att anpassa din hemsida för mobil.

Det är därför viktigtr att din webbplats har en responsiv design som anpassar sig till olika skärmstorlekar och enheter. I takt med den ökande mobilanvändningen prioriterar Google webbplatser som ger en bra mobilupplevelse. Google har faktiskt en ”mobile-first” indexeringsapproach som lägger stor vikt på användarupplevelsen för mobiler.

Tekniska Aspekter

När det kommer till de tekniska aspekterna bör du kontrollera och optimera din robots.txt-fil för att styra sökmotorernas crawlning av din webbplats. Du bör se till att ha en aktuell sitemap.xml-fil för att underlätta sökmotorernas indexering.

Utöver detta är SSL kryptering också viktigt. Detta gör du genom att skaffa HTTPS-protokollet till din hemsida för att kryptera data. Sökmotorer värderar webbplatser med SSL-säkerhet högre och det ger också en tryggare användarupplevelse.

Crawlbarhet och Indexering

När du gör en SEO-analys av din webbplats bör du titta på crawlbarhet och indexering. När det kommer till crawlbarhet behöver du titta identifiera och hantera eventuella 404-fel på din webbplats. Använd också 301-omdirigeringar för att dirigera besökare och sökmotorer från gamla till nya sidor.

Använd canonical-tags för att undvika duplicering av innehåll och för att ange den primära versionen av en sida, särskilt om liknande sidor finns med olika URL:er. Duplicerat innehåll kan skada dina SEO-resultat så det är viktigt att hantera det på rätt sätt.

Slutligen, din hemsida är konstant work in progress så du behöver regelbundet övervaka din webbplats med verktyg som Google Search Console. Detta ger dig insikt i eventuella tekniska problem och hur din webbplats presterar på sökmotorerna.

Innehållsanalys

Nästa steg är att göra en innehållsanalys. Innehållet på din hemsida spelar en central roll då det är själva innehållet på din hemsida som du rankar för. Därför behöver du lägga stor vikt på att skapa högkvalitativt innehåll och regelbundet övervaka hur det presterar.

Ditt fokus bör vara på att skapa unikt och högkvalitativt innehåll som skiljer sig från konkurrenterna och framförallt ger så mycket värde som möjligt till användarna. Sökmotorer vill erbjuda så bra resultat som möjligt till sina användare så det säger sig självt att detta är av största vikt. Undvik att duplicera innehåll, både från andra sidor, och att använda samma innehåll på flera sidor.

När du skapar innehåll bör du alltid utgå ifrån din målgrupp. Ditt innehåll bör fokusera på att svara på relevanta frågor, utbilda, eller insirera din målgrupp. Ju mer relevant innehåll du kan skapa, desto större sannolikhet är det att besökare stannar längre på din webbplats. Längre tid spenderad på en sida är ett tydligt tecken för sökmotorer att användare uppskattar  innehållet på din webbplats vilket belönas med förbättrad ranking.

On-Page SEO

Utöver att skapa högkvalitativt innehåll vill du också optimera sidtitlar och metabeskrivningar. Målet med dessa är att göra de så lockande som möjligt så att användare klickar på dem. Desto bättre CTR (clickthrough rate), desto bättre kommer din sida att ranka i sökresultaten. Texterna bör inkludera sökordet som sidan fokuserar på men också vara intressant och locka användarna.

I texterna bör du även använda strukturerade Rubriker (H1, H2, H3 osv.). Detta gör dina texter lättare att läsa samtidigt som det gör det lättare för sökmotorer att förstå innehållets hierarki.

Bild- och Multimediaoptimering

Du får inte heller glömma all annan typ av innehåll utöver text. Först och främst bör du ha tydliga och koncisa alt-texter för dina bilder. Detta ger sökmotorer kontext och hjälper dem att förstå vad bilderna handlar om.

Du bör aktivt inkludera bilder, videor, och annat interaktivt innehåll för att bryta av text och göra sidan mer tilltalande för användare. Denna typ av innehåll kan förlänga tiden användare spenderar på din hemsida vilket är positivt i sökmotorernas ögon. Kom även ihåg att optimera metadata och beskrivningar för dessa element.

Nyckelordstäthet och Naturlig Språkanvändning

Du vill ha en balanserad nyckelordstäthet och naturlig språkanvändning på din hemsida Detta betyder att du bör undvika att överoptimera genom att sprängfylla sidor med sökord på ett onaturligt sätt i tron om att det kommer hjälpa dig ranka bättre. Faktum är att den tiden är förbi. Att på ett onaturligt sätt inkludera massor av sökord kan istället ha en negativt effekt då det ofta drar ner kvaliteten på texten och därmed användarupplevelsen.

Ett annat tips är att använda semantisk sökning. Detta innebär att du inkluderar relaterade termer och synonymer till det sökord som du fokuserar på. Detta kan hjälpa en sida att ranka för flera sökord snarare än bara ett, samtidigt som det förbättrar relevansen.

Uppdatera innehåll

Det är också viktigt att regelbundet uppdatera ditt befintliga innehåll utöver att bara skapa nytt. Detta visar sökmotorer att ditt innehåll är relevant och inte utdaterat. Gamla och föråldrade inlägg med utdaterad information kan dra ner hela webbplatsens prestanda.

Det är viktigt att fokusera på att skapa lättläst innehåll då det ökar tiden som använder spenderar på din sida.

Skapa lättläst innehåll genom att använda korta stycken, tydliga rubriker och enkel språkanvändning. Detta tillsmmans med bilder, punktlister, videor, och annat ökar användarvänligheten och tiden på sidan. Kom ihåg att vi människor trots allt är visuella varelser.

Länkprofil och Off-Page SEO

En annan viktig del av din SEO-analys är din länkprofil och off-page SEO. Som du säkert vet är bakåtlänkar en av de viktigaste faktorerna för SEO.

Börja med att analysera dina bakåtlänkar och skapa en strategi för att bygga fler. Att köpa länkar är oftast det enklaste och smidigaste sättet men detta kan naturligtvis kompletteras av andra stratgier ssom att skapa högkvalitativt innehåll och samarbeta med influencers och bloggare.

Tänk på att alla länkar inte är värda lika mycket. Högkvalitativa länkar från etablerade källor har ofta mer länkkraft än mindre sidor. Framförallt är kvalité betydligt bättre än länkar från irrelevanta, spammiga sidor.

Ett tips är att analysera dina konkurrenters länkprofiler för att identifiera möjligheter och strategier. Det många gör är att se vilka länkar konkurrenterna har och sedan kontakta dessa för att fråga hur man kan få en länk från den sidan också.

Gör det till en vana att regelbundet hålla koll på din länkpofil och följ hur den utvecklas med hjälp av olika länkprofil-verktyg som Ahrefs eller Majestic.

Interna länkar

Som vi nämnde tidigare är även interna länkar viktiga för din SEO. interna länkar skapar ett ”nät” på din webbplats mellan olika sidor vilket hjälper sökmotorer att förstå strukturen på din webbplats. Dessutom kan det öka användarnas engagemang genom att föreslå relaterat innehåll.

När du skapar länkar, både externa och interna bör du noga tänka igenom ankartexterna. Du vill se till att din länkprofil är diversifierad med olika typer av ankartexter samtidigt som dessa är relevanta för din webbplats såsom med olika sökord. Relevanta ankartexter ger ytterligare kontekt om innehållet på den länkade sidan för användarna men förbättrar också relevansen.

Mätning och Analys

En helt central del i en SEO-analys av din hemsida är såklart att mäta och analysera. Bara då kan du veta hur du presterar idag, hur eventuella strategier presterar, och hur du kan förbättra dina nuvarande resultat. Google Analytics ger dig tillgång till en mängd värdefull data om din hemsida såsom källor till trafik, användarbeteenden och konverteringsmönster. På så sätt får du en bättre insikt i hur besökare interagerar med din webbplats och kan anpassa din strategi därefter.

Google Search console som vi diskuterad tidigare är ett annat fantastiskt verktyg. Detta hjälper dig att förstå din webbplats prestanda på sökmotorerna och få information om indexering, sökord, och upptäck eventuella tekniska problem som kan påverka synligheten i sökotorerna.

Ett tips är att regelbundet skapa rapporter där du utvärderar din hemsidas nuvarande prestation i sökmotorerna och rankingpositionerna för olika sökord. Håll koll på förändringar över tid och analysera vilka faktorer som kan påverka rankningen. I din utvärdering bör du titta på organisk trafik för olika sidor och sökord. Identifiera vilket innehåll som presterar bäst och optimeringsmöjligheter för sidor med lägre trafik.

Crawlingrapporter från verktyg såsom Google Search Console eller Screaming Frog kan också vara praktiska för att identifiera tekniska problem som kan påverka sökmotorindexeringen. Det är viktigt att snabbt åtgärda snabbt eventuella fel som upptäcks.

Slutligen bör du regelbundet hålla holl på sidhastigheten på din webbplats. Om du märker förändringar och att din sida blir långsammare bör du identifiera de specifika sidorna eller elementen som påverkar laddningstiden och vidta åtgärder.

Optimeringsstrategier och Rekommendationer

När du har gjort en SEO-analys av din webbplats är det dags att gå vidare och börja implementeraolika optimeringsstrategier utifrån den information du har fått från din analys.

Prioritering av Högpresterande Sökord

Nu när du har analyserat sökord och vet vilka sökord som genererar mest trafik och konverteringar är det dags att fokusera på att optimera innehåll och sidor relaterade till dessa högpresterande sökord. Detta är viktigt för att ytterligare stärka deras position.

Utöver detta bör du expandera ditt innehåll genom att inkludera relevanta longtail keywords på ett naturligt sätt. Detta kan hjälpa dig att nå en mer målinriktad publik.

Fortsätt att optimera ditt innehåll

Som vi dikusterade tidigare är et viktigt att inte bara skapa nytt innehåll utan att även regelbundet uppdatera existerande innehåll. Arbeta för att göra innehållet mer värdefullt, insiktsfullt, och detaljerad. Du vill såklart sträva efter att ditt innehåll ska vara mer heltäckande och detaljerat än det som dina konkurrenter erbjuder.

Viktigast av allt är att informationen på sidorna är uppdaterad och inte innehåller utdaterad data, statistik, eller information.

Se också till att hålla koll på nya trender och eventuellt nya ämnen och frågor som du kan inkludera och behandla på dina existerande sidor för att göra dem mer heltäckande.

Teknisk SEO-optimering

Teknisk SEO är en annan viktig del i din SEO optimering. Se till att fortsätta att övervaka och åtgärda tekniska fel som kan uppstå. Det kan inkludera allt från sidor med 404-fel, brutna länkar eller problem med indexering. Om du lämnar dessa problem oåtgärdade kan det neativt påverka din SEO. Ju snabbare du identifierar och löser dessa problem, desto bättre för din SEO.

Länkbyggnad och Off-Page Optimering

Fortsätt att arbeta med att bygga högkvalitativa backlinks. Du bör regelbundet arbeta för att förbättra din länkprofil. Länkbygge är ett work in progress som aldrig blir färdigt. Desto fler, högkvalitativa länkar du har, desto högre auktoritet kommer din webbplats att få.

Användarupplevelse och Sidoptimering

Fortsättningsvisbör du fortsätta att övervaka och optimera din webbplats för snabba sidladdningstider. Eftersom att sidhastigheten är så nära förknippad med användarupplevelsen är det ett ständigt arbete som du regelbundet måste hålla koll på. Använd bildkomprimering, cachning och andra tekniker som vi har diskuterat för att minska laddningstiden på din webbplats.

En viktig del av användarupplevelsen är såklart också att ha en användarvänlig och tilltalande design. Enkel navigering och estetiskt tilltalande layout kan minska din så kallade ”bounce rate” och öka användarinteraktionen.