SEO

När ska man Använda Nofollow Länkar i SEO?

Sökmotoroptimering, förkortat SEO har blivit en allt viktigare marknadsföringsmetod för företag då många kunders resor börjar just på sökmotorer. Vare sig de söker efter tjänster, information, eller produkter, vill du sälerställa att ditt företag hamnar högst upp i sökresultaten för de sökord som är relevanta för dig och din målgrupp.

Processen att föbättra ranking i sökmotorerna är det som kallas SEO. Även om SEO är väldigt effektivt när det utförs på rätt sätt kan denna marknadsförinsmetod vara ganska komplex. Det är många aspekter man måste tänka på och arbeta med och det kan vara svårt att hålla sig uppdaterad med det ständigt föränderliga landskapet.

Som du säkert känner till är en av de viktigaste rankingfaktorerna inom SEO länkar.Länkar fungerar som broar som förbinder webbplatser och hjälper sökmotorer att bedöma en webbplatsens auktoritet och relevans. Det finns flera olika typer av länkar och bland de olika typerna finns ”nofollow-länkar”. När du arbetar med SEO är det viktigt att förstå de olika typerna och i det här fallet, att förstå när och varför man ska använda nofollow-länkar för att optimera en webbplatsens SEO.

Nofollow-länkar är länkar som innehåller ett HTML-attribut, kallat ”nofollow.” Detta attribut läggs in i länkens kod för att signalera till sökmotorerna att de inte bör överföra länkkraft, så kallad ”link juice” till den länkade sidan. Med andra ord, nofollow-länkar används som ett sätt att säga till sökmotorerna att de inte ska se länken som en rekommendation till sidan som länkas till.

För att skapa en balanserad och effektiv länkprofil är det viktigt att veta när man ska använda nofollow-länkar. I denna artikel ska vi därför ta en närmare till på nofollow länkar och diskutera de olika scenarierna där nofollow-länkar kan vara till nytta och hur de kan bidra till att förhindra potentiella negativa konsekvenser för en webbplats. Framförallt ska vi diskutera när det kan vara vettigt att använda nofollow nänkar och när det inte är nödvändigt.

Vad är Nofollow-länkar?

Nofollow-länkar är en specifik typ av klickbara hyperlänkar som innehåller attributet ”nofollow” i deras HTML-kod. Detta attribut skapades för att ge webbplatsägare möjlighet att styra hur sökmotorer följer länkar på deras sidor. När en sökmotor stöter på en länk med nofollow-attributet tolkar den det som en signal att inte överföra någon länkkraft till den länkade sidan.

Skillnad mellan nofollow och dofollow-länkar

I kontrast till nofollow-länkar finns dofollow-länkar, som är standardlänkar utan några särskilda attribut. Dofollow-länkar tillåter sökmotorer att följa dem och överföra länkkraft till den länkade sidan. Dofollow länkar är en helt central del i SEO då det överför länkkraft till en sida och hjälper den att stärka sin auktoritet. Länkar fortsätter trots allt att vara en av den viktigaste rankingfaktorerna som sökmotorer använder.

Nofollow och dofollow-länkar används tillsammans för att skapa en varierad och trovärdig länkprofil. Medan dofollow-länkar signalerar till sökmotorer att en webbplats stöder eller rekommenderar den länkade sidan ger nofollow-länkar möjlighet att länka till resurser utan att nödvändigtvis överföra auktoritet eller en ”rekommendation.”

Hur sökmotorer behandlar nofollow-länkar

Sökmotorer såsom Google behandlar nofollow-länkar på ett särskilt sätt. Trots att de inte överför länkkraft i traditionell mening använder sökmotorer nofollow-länkar för att identifiera och hantera spam, samt för att förstå den övergripande kontexten av webbplatsens länkprofil. Genom att använda nofollow-länkar kan man ge en tydlig signal om att vissa länkar inte bör påverka den länkade sidans SEO-prestanda.

När Ska Man Använda Nofollow-Länkar?

Nu vet vi vad nofollow länkar är men den viktigaste frågan som många undrar över är när dessa länkar är relevanta att använda. Framförallt gäller detta när du bygger länkar till din egen sida och att veta när man ska använda nofollow-länkar är viktigt för att skapa en sund och sökmotorvänlig länkprofil. Samtidigt är det också viktigt för din egen sida för att ha kontroll över vilka sidorsom du ger länkkraft till. Faktum är att även sidor som du länkar till kan påverka hur sökmotorer ser på din sida.

Spam och länkkvalitet

Nofollow-länkar kan vara bra att använda när du vill undvika överoptimisering av din länkprofil. Att ha en överdriven mängd dofollow-länkar från lågkvalitativa eller spammiga webbplatser till din sida kan leda till negativa konsekvenser för din SEO. Detta gälller både bakåtlänkar som går till din sida och sidor som du själv länkar till. Genom att använda nofollow-länkar på dessa platser kan du undvika att överföra auktoritet till dem och därmed minska risken för att bli betraktad som en spamwebbplats av sökmotorerna.

Nofollow-länkar är också användbara när det gäller användargenererat innehåll och kommentarer på din webbplats. Ett vanligt misstag folk gör är att lämna länkarna på sina kommentarsfält som dofollow. Spammare och botar är väldigt duktiga på att hitta dessa sidor vilket kan leda till att du får tusentals kommentarer med spamlänkar på din sida. Detta är problematiskt eftersom att det kan göra att sökmotorerna ser din webbplas som en spammig länkfarm. Det är därför viktigt att använda nofollow-attributet på länkar i kommentarsfältet för att förhindra potentiellt skadliga länkar och spam.

Enligt Googles riktlinjer bör länkar i betalt innehåll märkas med nofollow-attributet eller ”sponsored” attributet för att undvika att överföra länkkraft. Genom att använda nofollow på länkar i annonser och sponsrat innehåll kan du följa dessa riktlinjer. Med det sagt är sannolikheten låg att sökmotorer kommer att märka någonting. Det viktigaste är att du anpassar länktypen efter kontext och vad som är lämpligt.

Länkar från icke-relaterade webbplatser

Nofollow-länkar är användbara när du publicerar innehåll på icke-relaterade webbplatser i vissa fall. Relevans är ofta en viktig del för en framgångsrik SEO och detta inkluderar också när du bygger bakåtlänkar till din sida. Om det rör sig om webbplatser som är helt irrelevant för din egen webbplats kan det i vissa fall vara lämpligt att använda nofollow-attributet för att undvika en orelaterad länkprofil. Det viktiga är dock relevans så du bör själv avgöra när det är lämpligt och när det inte är nödvändigt. Allt detta kan också appliceras på när du själv länkar till andra webbplatser. Om sidan är helt orelaterad till din egen kan det i vissa fall vara lämpligt att göra länken till nofollow.

Att vara selektiv med nofollow-länkar kan hjälpa till att bevara din webbplatsens trovärdighet. Det sänder en signal till sökmotorerna att du är medveten om länkkvaliteten och att du strävar efter att bibehålla en hög standard för relevanta och meningsfulla länkar.

Risker och Fördelar med Nofollow-Länkar

Skydd mot spam och botar: En av de främsta fördelarna med nofollow-länkar är att det kan hjälpa dig att skydda din webbplats mot spam och bottar. Det mest centrala här är att använda nofollow-attributet på länkar i användargenererat innehåll och kommentarer för att minska risken för att oönskade länkar från spam och botar som därmed kan påverka din webbplats SEO negativt.

Hantering av skadliga länkar: Nofollow-attributet är ett bra sätt att hantera potentiellt skadliga länkar. Om en viss länk som du tänker länka till är potentiellt skadlig, spammig, eller av låg kvalitet, kan du använda nofollow-attributet för att undvika att överföra någon länkkraft till den länkade sidan och därmed undvika att du själv ses som spam från sökmotorer.

Förhindra överoptimering: Anvädning av nofollow-länkar gör att du kan undvika överoptimering av din länkprofil. Om du endast har dofollow-länkar kan det signalera till sökmotorerna att du försöker manipulera din SEO genom att överdrivet skapa auktoritet. En naturlig länkprofil har alltid en blandning av både dofollow och nofollow-länkar så även om du aktivt bygger länkar själv är det viktigt att ha en naturlig balans mellan både nofollow och dofollow länkar. Ett vanligt misstag som många länkbyggare gör är att bara använda dofollow då det är dessa som har länkkraft. Problemet är att detta kan leda till en onaturlig länkprofil.

Anpassad användning för specifika scenarier: Fördelen med nofollow-länkar ligger i att derasanvändning kan anpassas  för specifika scenarier. Du har full kontroll övernär och vardu ska använda dem pådin webbplats. Och omdu aktivt bygger länkar kan du ofta be om att få nofollow länkar också. Genom att använda dem på rätt sätt får du större kontroll över din länkprofil vilket i sin tur kan bidra till att förbättra din webbplats trovärdighet och ranking.

Risk för förlust av auktoritet: Trots att nofollow-länkar inte överför länkkraft i traditionell mening är det viktigt att inte överdriva deras användning. En överdriven mängd nofollow-länkar kan indikera för sökmotorerna att du försöker manipulera din länkprofil vilket kan leda till förlust av auktoritet och påverka din webbplatsens ranking och synlighet negativt. Det är alltid viktigt att hitta en balans och få det att se så naturligt ut som möjligt.

Allt som allt bör du hitta en balans mellan användandet av nofollow länkar, både på din egen sida och för dina bakåtlänkar. Valet av nofollow och dofollow länkar bör baseras på en noggrann bedömning av länkkvalitet och relevans.

Implementering av Nofollow-Länkar

Teknisk aspekt av att lägga till nofollow-attributet

  1. HTML-märkning: Att använda nofollow-länkar innebär att lägga till nofollow-attributet i HTML-koden för den relevanta länken. Detta görs genom att inkludera attributet i länkelementet. Exempelvis: <a href="https://exempel.com" rel="nofollow">Länktext</a>. Detta markerar länken som nofollow och informerar sökmotorerna om att ingen länkkraft, så kallad ”link juice” ska överföras.
  2. Manuell kodning vs. CMS-inställningar: Du kan välja att implementera nofollow-länkar manuellt genom direkt kodning i HTML-filer eller genom att använda CMS (Content Management System)-inställningar. Många CMS, som WordPress eller Drupal erbjuder användarvänliga alternativ för att lägga till nofollow-attributet utan direkt manuell kodning.

Användning av rel=nofollow i HTML

  1. Användning av rel-attributet: Förutom att använda det enkla ”nofollow” attributet kan du också använda ”rel=nofollow” som en mer detaljerad markör. Detta rel-attribut ger ytterligare information till sökmotorerna om relationen mellan de två sidorna och att länken inte bör överföra länkkraft. Exempel: <a href="https://exempel.com" rel="nofollow">Länktext</a>.
  2. Implementering på externa länkar: Nofollow-länkar är särskilt användbara när du länkar till externa webbplatser som du inte har kontroll över. Genom att använda rel=nofollow undviker du att oavsiktligt överföra auktoritet till dessa externa källor och minskar risken för negativ påverkan på din egen webbplats.

CMS-specifika metoder för att implementera nofollow

  1. WordPress-plugins: För WordPress-webbplatser finns det flera plugins tillgängliga som gör det enkelt att lägga till nofollow-attribut på länkar. Dessa plugins gördet väldigt enkelt att göra en länk nofollow vid publicering.
  2. Drupal-moduler och andra CMS-verktyg: Liknande verktyg och moduler finns tillgängliga för andra populära CMS-plattformar. Med hjälpav inbyggda eller tredjepartsverktyg kan du snabbt och enkelt välja nofollow-länkar utan att behöva hantera källkoden direkt.

Mätning av Effektivitet och Resultat

Precis som med alla typer av SEO strategier vill du såklart mäta och utvärdera dina SEO resultat för att justera din strategi vid behov.

  1. Google Search Console: Detta är det mest använda SEO verktyget och tillhandahållsav Google. Detta SEO verktyg gör det möjligt att att mäta effektiviteten av dina länkar, inklusive nofollow. Search Console kan ge dig bättre insikter i hur sökmotorer indexerar och tolkar länkar på din webbplats. Gördet till en vana att regelbundet övervaka rapporter om länkar och sökprestanda föratt få en bättre förståelse för hur nofollow-länkar påverkar din webbplats synlighet.
  2. SEO-analysverktyg: Det finns en mängd olika tredjepartsverktyg du kan använda såsom Moz, SEMrush och Ahrefs som erbjuder djupgående insikter om din webbplats länkprofil. Fokus hos dessa verktyg är naturligtvis dina bakåtlänkar och inte länkarna från din sida. Dessa verktyg ger dig en bättre översyn över din länkprofil, både nofollowoch dofollow. På så sätt kandu bättre övervaka förändringar över tid och analysera hur dina länkar påverkar din webbplatsens auktoritet och ranking i jämförelse med konkurrenter.
  3. Rankingrapporter: Att mäta förändringar i sökmotorrankning är viktigt för att bedöma nofollow-länkstrategins effektivitet. Du bör aktivt jämföra rankningsdata före och efter implementeringen av nofollow-länkar för att bedöma eventuella förbättringar eller försämringar och justera din strategi därefter.
  4. Trafikanalys: Att analysera din webbplatstrafik, både organisk och refererande trafik är kanske den mest centrala delen av din SEO strategi föratt se hur väl du presterar i sökmotorerna. Det ger en bättre bild över hur nofollow-länkar påverkar din ranking och användarnas beteende på din webbplats. Om du märker ökad trafik från relevanta källor kan det indikera att nofollow-länkar används effektivt för att locka relevant publik.

Det viktigaste med de olika SEO-verktygen är att de ger möjlighet till anpassning. Om du märker att nofollow-länkar inte ger önskade resultat kan du överväga att justera din strategi, exempelvis genom att ändra placeringen av nofollow-länkar eller överväga att konvertera vissa länkar till dofollow för att förstärka auktoriteten på specifika sidor.