Sökmotoroptimering

Vad är Meta Beskrivning i SEO och hur Skriver du en? [Guide]

Sökmotoroptimering, förkortat SEO är en av de mest centrala marknadsföringsmetoderna idag för att säkerställa att du når ut till din målgupp där de finns – på sökmotorer.

Faktum är att enligt en studie från Forrester så börjar 71% av alla kunders kundresor på sökmotorer för att upptäcka produkter och tjänster.

Dina kunder söker alltså aktivt efter just det ditt företag erbjuder och med det sagt är det otroligt värdefullt att ranka högt upp i sökmotorerna och hittas av din målgrupp. Arbetet att ranka högre organiskt i sökmotorer är vad som kallas sökmotoroptimering (SEO), på engelska search engine optimization.

Arbetet med SEO grundar sig i att optimera din webbplats inom flera olika aspekter för att bättre anpassas efter de faktorer som sökmotorers algoritmer söker efter och använder för att avgöra var en webbplats ska ranka i sökmotorer.

SEO är väldigt brett när det kommer till komponenter som du behöver arbeta med, samtidigt är SEO ett heltäckande arbete där helheten är otroligt viktig. Du kan ha gjort väldigt bra ifrån dig inom vissa områden såsom sidohastighet, hemsidans tekniska struktur, och innehåll, men om du till exempel inte har några bakåtlänkar till din sida kommer du fortfarande att ha svårt att lyckas väl.

Även om sökmotorer använder hundratals olika rankingfaktorer där olika faktorer har olika vikt är det helheten som räknas.

En av dessa komponenter är Meta beskrivningen. Vissa kan tycka att detta är en liten och obetydlig detalj men att ha koll på hur du ska skriva optimera dina meta beskrivningar kan ha en positiv inverkan på din SEO.

I denna artikel ska vi därför dyka djupare i meta beskrivningen och diskutera varför den är viktig och vad du bör tänka på när du skriver den.

Vad är en Meta Beskrivning?

En Meta Beskrivning, även känd som meta tag description, är en kort sammanfattning av en webbsidas innehåll. Den är skriven i HTML och ingår i sidans metadata. Om du gör en sökning på Goole kommer du få en lista på sökresultat. Varje sökresultat har namnet på domänen högst upp, följt av domänen, titeln på sidan, och sedan meta beskrivningen.

Meta beskrivning

Syftet med Meta Beskrivningen är att ge sökmotorer och potentiella besökare en översiktlig förhandsvisning av vad de kan förvänta sig när de klickar på länken till din webbplats från sökresultaten. Syftet är att förbättra användarupplevelsen på sökmotorer och göra det enklare för användare att veta vad de kan förvänta sig genom att klicka på hemsidan – och avgöra om sidan är relevant för vad de söker efter.

Meta beskrivningen påverkar inte direkt en webbplats ranking i sökmotorer men den kan ha en väldigt viktigt indirekt påverkan på rankingen i sökmotorer. Detta beror på att en dåligt optimerad meta beskrivning kan göra att färre klickar på ett ditt sökresultat. På samma sätt kan en väl optimerad meta beskrivning göra att fler väljer att klicka på ett sökresultat. Detta innebär en högre CTR (click through rate) och detta är en faktor som Google tittar på när de avgör var de ska positionera ett sökresultat.

Till exempel:

Om en sida med en dåligt optimerad meta beskrivning rankar på 5:e plats och får 10 klick per dag och en annan sida rankar på 6:e plats men har en bättre optimerad meta beskrivning som lockar fler att klicka på den (12 klick per dag) så kommer Google över tid att notera att användare finner resultatet på plats 6 mer intressant än resultatet på plats 6. Detta kommer därmed antagligen att leda till att resultatet på plats 6 och 5 byter plats i sökresultaten med varandra.

Detta är ett väldigt konkret exempel på hur sökmotorers algoritmer jobbar och hur en väl optimerad meta beskrivning kan leda till bättre ranking och därmed mer trafik. Detta bevisar att meta beskrivningen kan ha en viktig påverkan på dina SEO resultat, även om meta beskrivningen i sig inte är en rankingfaktor.

Med detta sagt är detta en detalj som inte bör försummas utan något som du istället bör arbeta med att optimera för att öka klickfrekvensen i sökresultaten och därmed driva mer trafik.

En välskriven Meta Beskrivning bör innehålla relevanta sökord och ge en lockande förhandsvisning av sidans innehåll för att öka sannolikheten att användaren väljer just din länk.

Element i en Effektiv Meta Beskrivning

Så vilka komponenter är det som går in i en effektiv meta beskrivning och vad bör du tänka på? Låt oss ta en närmare titt.

Längd och teckenbegränsningar

Ett vanligt misstag många gör är att skriva en för lång meta beskrivning.

Google säger själva att meta beskrivningar teknisk sett kan vara hur långa som helst men kapar generellt av dem till mellan 155 och 160 tecken.

Du vill skriva meta beskrivningar som är tillräckligt beskrivande för att användare ska veta vad de kan förvänta sig men inte för långa att de beskärs mitt i. Det finns ingen mening att skriva en lång beskrivning som ändå kommer att kapas. Detta kan istället ha en negativt påverkan på din meta beskrivning då det kan resultera i att din meta beskrivning istället ger väldigt bristfällig information vilket istället negativt påverkar användarupplevelsen.

Googles egna rekommendation är att meta beskrivningar är mellan 50 och 160 tecken.

En effektiv Meta Beskrivning balanserar mellan att vara tillräckligt informativ och inte överskrida sökmotorernas teckenbegränsningar. Att hålla sig inom dessa gränser är avgörande för att undvika att viktig information klipps av och för att säkerställa en läsbar förhandsvisning.

Relevans för sidans innehåll och sökfraser

En effektiv Meta Beskrivning bör vara direkt relaterad till sidans innehåll och innehålla relevanta sökord eller fraser. Genom att inkludera nyckelord som användare sannolikt kommer att söka efter ökar du chansen att din webbplats visas i relevanta sökresultat. Det är viktigt att Meta Beskrivningen är korrekt och relevant för vad användare kan förvänta sig att hitta på sidan när de väl klickar in och besöker den för att undvika förvirring och missnöje hos användarna.

Om din meta beskrivning är helt annorlunda från vad som faktiskt finns på sidan kommer det att leda till en hög bounce rate (användare klickar in och lämnar sedan sidan direkt efter). Detta kan istället ha en negativ påverkan på din ranking i sökmotorerna då det indikerar på att ditt resultat inte var relevant och därmed inte förtjänar att ranka högt för den söktermen.

Tänk såhär: om en person söker efter ”Röda lackskor” och bara en av fem sökresultat har den exakta termen i meta beskrivningen är användare betydligt mer benägen att klicka på just det sökresultatet. Av denna anledning är det viktigt att strategiskt men på ett naturligt sätt inkorporera relevanta sökord som varje specifik sida fokuserar på.

Användning av aktiva och engagerande ord

Målet med en bra meta beskrivning är att göra den engagerande och attraktiv så att folk blir lockade att klicka på ditt sökresultat. Med detta i åtanke är det viktigt att använda aktiva och engagerande ord som lockar användare att vilja veta mer. Använd en ton som är lockande och som ger dem en anledning att vilja klicka på just ditt sökresultat.

Inkludera kraftfulla verb och skapa en känsla av brådska eller skapa nyfikenhet för att öka sannolikheten att användare klickar på din länk.

Undvik duplicering och säkerställ att textenär unik

Varje Meta Beskrivning bör vara unik och specifik för den aktuella sidan. Undvik duplicering av Meta Beskrivningar fö att förhindra att sökmotorer och användare blir förvirrade. I de allra flesta fall är varje sida på din webbplats unik vilket är varför meta beskrivningarna också bör vara det. Var därför noga med att anpassa varje beskrivning efter det unika innehållet på sidan för att maximera relevansen och öka sannolikheten för att användare hittar det de söker.

Steg-för-steg Guide för att Skriva en Optimal Meta Beskrivning

1. Identifiera primära sökord: Använd sökordsverktyg för att göra en sökordanalys och identifiera de sökord och fraser som är mest relevanta för din webbsida. Fokusera på ord som din målgrupp sannolikt kommer att använda vid sökningar. Tänk på att varje enskild sida oftast fokuserar på ett specifikt sökord. Det är också detta du bör fokusera på i meta beskrivningen.

2. Analysera konkurrenters Meta Beskrivningar: Ett användbart tips är att titt apå dina konkurrenters Meta Beskrivningarna för dina konkurrenters sidor för att bättre förstå deras strategier och hur du kan göra dina meta beskrivningar ännu bättre.Detta kan hjälpa dig att sticka ut från mängden och få användare att klicka på ditt sökresultat framför andras.

3. Förstå sidans huvudbudskap: Innan du börjar skriva din meta beskrivning bör du ha en klar förståelse för vad sidan handlar om och vad dess fokus är – med andra ord huvudbudskapet på sidan. Meta Beskrivningen bör återspegla sidans innehåll på ett tydligt och sammanhängande sätt.

4. Betonar unika fördelar: Fokusera på de unika fördelarna eller egenskaperna som den specifika sidan erbjuder. Var tydlig om vad användare kommer att kunna förvänta sig och fördelarna med att besöka din sida.

5. Tydlig och lockande CTA: Ett tips är att använda en tydlig och lockande ”call to action” som uppmuntrar användare att agera. Använd ord som uppmanar till handling, som ”upptäck,” ”läs mer,” eller ”klicka här.”

6. Skapa en känsla av brådska: Om möjligt kan du skapa en känsla av brådska i din CTA för att öka sannolikheten att användare omedelbart agerar. Det kan vara en tidsbegränsad kampanj eller ett unikt erbjudande.

7. Använd A/B-testning: Ett annat värdefullt tips är att testa olika versioner av din Meta Beskrivning för att se vilken som ger bäst resultat. Använd A/B-testning för att jämföra klickfrekvensen och justera därefter.

8. Regelbunden uppdatering: Sist men inte minst bör du komma ihåg att SEO är i ständig förändring vilket är varför det är viktigt att regelbundet uppdatera dina Meta Beskrivningar. Framförallt bör du alltid komma ihåg att alltid uppdatera meta beskrivningen när du gör förändringar på sidan så att meta beskrivningen matchar innehållet på sidan.

Vanliga Misstag med meta beskrivningar

Att få till en bra meta beskrivning kan vara knepigt i början men med lite träning och optimering kommer du att lära dig vad som funkar och vad som inte gör det – förutsatt att du aktivt utvärderar resultaten. Med det sagt finns det flera vanliga hinder och misstag på vägen som du bör undvika.

1. Fokusera på relevans över antal sökord: Undvik att fylla Meta Beskrivningen med en överdriven mängd sökord. Användarupplevelsen och läsbarheten är viktigast. Att överoptimera din meta beskrivning med alltför många nyckelord kommer bara att se onaturligt ut och antagligen leda till en lägre klickfrekvens snarare än en högre. Fokusera istället på att inkludera relevanta sökord som naturligt passar in i beskrivningen.

2. Prioritera läsbarhet: Meta Beskrivningen bör vara läsbar och lockande för människor. Undvik att skapa meningar som känns konstiga eller osammanhängande på grund av överdriven användning av sökord.

3. Regelbunden uppföljning och justering: Ett vanligt misstag många gör när det kommer till meta beskrivningen är att regelbundet granska och uppdatera sina meta beskrivningar. I takt med att innehållet på sidan förändras kan det göra att meta beskrivningarna blir utdaterade och irrelevanta för sidans aktuella innehåll.

4. Anpassning till förändringar i sökstrategi: Ett annat misstag är att inte ändra meta beskrivningarna när din övergripande sökstrategi förändras. Om innehållet på din webbplats utvecklas eller om du inriktar dig på nya målgrupper, se till att dina Meta beskrivningar speglar dessa förändringar.

5. Skapa relevans för målgruppen: Undvik att skapa Meta beskrivningar som är för generiska och inte riktade till din specifika målgrupp. Fundera på vem du vill attrahera och anpassa beskrivningen för att tilltala deras intressen och behov.

6. Kontinuerlig anpassning till användarintention: Anpassa meta beskrivningarna för att matcha användarintentionen bakom sökningarna. Att ignorera användarnas avsikt kan resultera i missvisande beskrivningar som inte motsvarar deras förväntningar.