SEO

Hur Lång Tid tar SEO? Förklarat!

Sökmotoroptimering, förkortat SEO på svenska är en enormt populär och effektiv marknadsföringsmetod som är en grundbult i många företags marknadsföringsstrategi. Men samtidigt är SEO ganska brett och kan vara komplext för nybörjare som inte är bekanta med dess principer och hur det fungerar.

En vanlig fråga som många som är nya till SEO undrar är hur lång tid SEO tar. Denna fråga kan besvaras på flera olika sätt beroende på hur den ställs.

Dels kan man undra hur lång tid arbetet med SEO tar. Men den mesta angelägna frågan är egentligen i hur lång tid det tar innan man kan förvänta sig resultat från sina SEO insatser.

I denna artikel ska vi reda ut båda dessa frågor och flera andra kopplat till SEO och dess tidsramar.

Vad påverkar SEO-tidslinjen?

Den vanligaste frågan är kopplad till hur lång tid det tar att se resultat från sitt SEO-arbete.

SEO är en ganska unik form av marknadsföring som skiljer sig från de flesta andra marknadsföringsmetoder eftersom att den är helt organisk.

De flesta former av marknadsföring inkluderar olika former av betald annonsering och reklam. Det innebär att du skapar en annons och sedan drar igång din kampanj. Detta innebär därmed att du kan börja se resultat ganska omgående.

Eftersom att SEO är organiskt och förlitar sig på att optimera sin hemsida enligt sökmotorernas principer för att synas högre upp bottnar sig framgången och tiden det tar att se resultat från SEO i sökmotorerna och deras algoritmer.

Det korta svaret på frågan är att det beror på flera olika faktorer. Däremot är tiden det tar innan du ser några nämnvärda resultat till hög grad beroende av din SEO strategi och hur mycket du arbetar med din SEO strategi. Men även om du gör allting rätt är faktum att du inte kommer att se resultat. Förutsatt att du har en bra strategi och följer denna är en tumregel att du inte börjar se några nämnvärda resultat förens inom några månader. En siffra som ofta diskuteras är 6-12 månader vilket är tiden det kan ta för att se större och nämnvärda resultat. Med det sagt kan det ta både kortare och längre tid, men det är en fingervisning för vad de flesta som börjar med SEO kan förvänta sig.

För att förstå varför SEO-processen tar olika lång tid för olika webbplatser ska vi titta närmare på de många faktorer som påverkar tidslinjen för sökmotoroptimering. Dessa faktorer sträcker sig från branschspecifika utmaningar till den tekniska hälsan hos själva webbplatsen.

Konkurrensen inom branschen

Först och främst påverkar konkurrensen inom din bransch tiden det kan ta att se resultat inom SEO. En industri med högre konkurrens kommer att vara svårare att lyckas inom och kräva mer jobb. En industri där dina konkurrenter generellt inte arbetar med SEO kommer att göra det avsevärt mycket enklare att se resultat då konkurrensen är lägre vilket gör det enklare att ranka snabbt och bra.

Webbplatsens nuvarande tillstånd och tekniska faktorer

En annan faktor som påverkar tiden det tar att se resultat är din webbplats nuvarande tillstånd och dess tekniska faktorer. Saker som negativt påverkar din SEO kommer naturligtvis att fördröja och negativt påverka dina resultat. Av denna anledning är det viktigt att göra en grundlig analys av din webbplats tekniska delar när du sätter igång. Saker såsom problem med laddningstider, mobilanpassning och indexering kan fördröja resultat. Att tidigt åtgärda teknisk kan accelerera hela SEO-processen.

Kvaliteten på innehållet och dess relevans för målgruppen

Högkvalitativt innehåll spelar en central roll för sökmotoroptomering. Av denna anledning kan kvaliteten på ditt innehåll ha en stor inverkan på hur lång tid det tar för dig att se resultat.

Om du producerar högkvalitativt innehåll som sökmotorer älskar kommer de snabbt att vilja lyfta fram detta innehåll och presentera det för sina användare. Om ditt innehåll därmed är mediokert och inte är mycket bättre än det som redan finns i sökresultaten kan du förvänta dig att det tar längre tid för din hemsida att ranka och synas väl.

Tillgängliga resurser och budget för SEO-arbetet

Dina SEO resultat är direkt kopplade till dina insatser och ditt arbete med SEO. Hur hårt du arbetar med SEO och hur omfattande din SEO strategi är kanske den absolut viktigaste faktorn för tiden det tar innan du ser resultat. Företag med större resurser kan genomföra omfattande kampanjer och investera i avancerade verktyg, vilket potentiellt kan påskynda resultaten.

Faserna av SEO och deras tidsramar

För att bättre förstå hur lång tid SEO tar är det viktigt att bryta ner processen i sina olika delar. Varje fas har sin egen tidslinje och bidrar på olika sätt till den övergripande framgången med SEO. Låt oss ta en titt på de olika faserna av SEO och deras relativa tidsramar:

Fas 1: Teknisk optimering (2-4 veckor):

Webbplatsens struktur och laddningshastighet:

 • Identifiering och åtgärdande av tekniska fel.
 • Optimering av webbplatsens arkitektur för enkel navigering.
 • Förbättring av laddningshastighet för en bättre användarupplevelse.

Mobilt anpassat gränssnitt och användarupplevelse:

 • Säkerställa att din sida är responsiv på olika enheter.
 • Optimera användarupplevelsen för mobilanvändare.
 • Implementera mobilvänlig design och navigering.

Fas 2: Innehållsoptimering (2-6 månader):

Nyckelordsoptimering och research:

 • Identifiering av relevanta nyckelord för din industri.
 • Optimering av befintligt innehåll med relevanta nyckelord.
 • Skapande av nytt innehåll baserat på nyckelordsundersökning.

Skapa högkvalitativt och relevant innehåll:

 • Utveckling av informativt, engagerande och högkvalitativt innehåll.
 • Optimering av rubriker, meta-beskrivningar och bildtexter.
 • Användning av varierat media som bilder, videor och infografik.

Implementera interna länkar och hierarki:

 • Skapa en logisk intern länkstruktur.
 • Implementera relevanta interna länkar för att förbättra användarnavigeringen.
 • Optimering av sidhierarkin för att öka sökbarheten.

Fas 3: Länkbyggande (3-12 månader):

Skapa länkar från högkvalitativa och relevanta källor:

 • Identifiering av potentiella länkpartners och påverkare.
 • Utveckling av en strategi för naturlig länkbyggning.
 • Handplockning av kvalitetslänkar för att stärka webbplatsens auktoritet.

Bygg en hållbar länkprofil:

 • Mätning och övervakning av länkprofilens tillväxt.
 • Åtgärdande av eventuella skadliga länkar eller spam.
 • Fortsatt strategi för att diversifiera länkprofilen.

Fas 4: Analys och finjustering (löpande):

Mätning och analys av resultat:

 • Användning av webbanalysverktyg för att utvärdera prestanda.
 • Analys av trafik, konverteringar och beteendemönster.
 • Utvärdering av nyckelindikatorer för prestanda (KPI:er).

Justeringar baserade på analyser och förändringar i branschen:

  • Kontinuerlig anpassning av strategier baserat på analyser.
  • Uppdatering av innehåll och nyckelordsstrategier vid förändringar i branschen.
  • Utforskning av nya möjligheter och trender inom SEO.

Realistiska förväntningar och strategier för att påskynda processen

När du arbetar md SEO är det viktigt att ha en balans mellan realistiska förväntningar men samtidigt arbeta så hårt du kan med strategier som kan påskynda framstegen. Men innan du sätter igång är det också viktigt att veta vad du har att förvänta dig.

Realistiska förväntningar av resultat baserade på bransch och mål

Det är viktigt att ha realistiska förväntningar när du arbetar med SEO för att inte tappa motivationen av att du arbetar men inte ser några omedelbara resultat. Kom ihåg att SEO är en långsiktig investering. Det tar tid att se resultat men resultaten kan fortsätta att genereras i många år framöver.

Trots att tidiga förbättringar kan börja märkas inom några månader är det viktigt att vara medveten om att dem fulla resultaten kan ta längre tid, speciellt i konkurrensutsatta branscher. Att etablera en stark online-närvaro och klättra i sökresultaten är en successiv process som kräver uthållighet.

Faktorer såsom branschkonkurrens och sökordskonkurrens spelar en avgörande roll i att forma tidsramen för SEO-resultat. I mindre konkurrensutsatta branscher kan framsteg vara snabbare och mer märkbara medan det i mer konkurrensutsatta miljöer kan ta längre tid att förbättra dina positioner.

Fokusera på hållbara resultat

När man arbetar med SEO kan det vara frestande att använda sig av kortsiktiga taktiker som kan ge snabba vinster. Men eftersom att SEO är ett långsiktigt arbete vill du fokusera på att använda långsiktigt hållbara strategier för att kunna få långsiktigt hållbara resultat.

Undvik ”snabba” metoder eftersom att de kan leda till ohållbara resultat eller till och med riskera att skada webbplatsens rykte i sökmotorernas ögon.

Håll kvaliteten på ditt innehåll högt och se till att regelbundet uppdatera och optimera din webbplats då dessa komponenter kommer att bidra till förbättrade resultat. Denna strategi, även om den kan ta längre tid att generera resultat initialt, positionerar webbplatsen för långsiktig framgång och minimerar risken för negativa påverkningar från framtida sökmotoralgoritmförändringar.

Användning av betalda annonser för omedelbara resultat

SEO skiljer sig från betald annonsering på ett viktigt sätt vilket är att man med betala annonser själv styr över exponeringen och hur många kampanjer du kör.

Om du vill arbeta med SEO men samtidigt se resultat snabbt kan det vara en klok idé att använda dig av både SEO och betald annonsering parallellt. På så sätt kan du samtidigt som du långsiktigt arbetar med SEO få omedelbara resultat och kan undvika att bara sitta och vänta på att se några resultat från dina marknadsföringsinsatser.

En populär form av betald annonsering är Pay-Per-Click (PPC). I detta sammanhang blir Google Ads ofta ett naturligt val för att synas högt upp i sökresultaten som ett betalt alternativ under tiden som du arbetar med att också synas där organiskt. Med PPC kan du synas direkt och få omedelbara resultat.

Det är samtidigt viktigt att betona att PPC inte ersätter behovet av organisk synlighet vilket är varför du bör arbeta med både dessa parallellt.

Långsiktiga strategier för hållbar tillväxt

SEO är som sagt ett långsiktigt arbete och med det krävs det att kontinuerligt och strategiskt arbeta med SEO. Det är inte någonting som du gör en gång och sedan sätter dig och väntar på resultat.

Du måste istället kontinuerligt optimera och förbättra ditt innehåll, bygga länkar, optimera den tekniska delen av din hemsida, och ta hand om alla andra aspekter av din SEO. Regelbundna uppdateringar och optimeringar av befintligt innehåll för att hålla det relevant och konkurrenskraftigt bidrar till ökad synlighet över tid. I detta arbete är länkbygge en ganska viktig strategi. Genom att gradvis öka antalet högkvalitativa och relevanta länkar kan din webbplats stärka sin auktoritet och därmed påskynda sin position i sökresultaten.

Sist men inte minst bör du hålla dig uppdaterad för att anpassa din strategi efter eventuella förändringar i algoritmerna som sökmotorer använder.